Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy. (2013) Det nye barnevernet. Universitetsforlaget. 2013. ISBN 978-82-15-02236-9.
 • Lichtwarck, Willy; Clifford, Graham. (2010) Modernisering i barnevernet : ideologi, kontekst og kompetanse. Universitetsforlaget. 2010. ISBN 978-82-15-01174-5.
 • Drugli, May Britt; Lichtwarck, Willy. (1998) Foreldrearbeid-med barnet i fokus?. Universitetsforlaget. 1998. ISBN 82-00-42548-7.
 • Lichtwarck, Willy; Magnussen, Tone; Sandvin, Johans T.; Söder, Mårten. (1998) Normaliseringsarbeid og ambivalens. Universitetsforlaget. 1998.
 • Sandvin, Johans T.; Söder, Mårten; Lichtwarck, Willy; Magnussen, Tone. (1998) Normaliseringsarbeid og ambivalens. Bofellesskap som omsorgsarena. Universitetsforlaget. 1998. ISBN 8200450082.
 • Lyngstad, Rolv; Støkken, Anne Marie; Lichtwarck, Willy. (1997) Kommunen som velferdsyter. Universitetsforlaget. 1997. ISBN 82-00-42700-5.
 • Lyngstad, Rolv; Støkken, Anne Marie; Støkken, Anne Marie; Lichtwarck, Willy. (1997) Kommunen som velferdsyter. 1997. ISBN 8200427005.
 • Lichtwarck, Willy; Clifford, Graham. (1996) Samarbeid i barnevernet: ideologi, endring og konflikt. 1996. ISBN 9788251834391.

Part of book/report

 • Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Bennin, Camilla; Buer, Bjørn Arne. (2016) Tverrfaglig samarbeid i barnevernets beslutningsprosess. Beslutninger i barnevernet.
 • Marthinsen, Edgar; Clifford, Graham; Fauske, Halvor; Lichtwarck, Willy; Kojan, Bente Heggem. (2013) Nytt innblikk i norsk barnevern - hva forteller dataene fra Det nye barnevernet?. Det nye barnevernet.
 • Marthinsen, Edgar; Lichtwarck, Willy; Fauske, Halvor; Clifford, Graham. (2013) Hva mener vi med det nye barnevernet?. Det nye barnevernet.
 • Dahlberg, Ingrid Elin; Lichtwarck, Willy. (2011) Hvordan kan jeg ha planer om framtiden, når jeg ikke klarer dagen: Rusmisbrukeres erfaringer med hjelpeapparatet. Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet.