Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

 • Skjæveland, Yngve. (2019) Barnehagen som lærande organisasjon i ein politisk kontekst. Ledelse av en lærende barnehage.
 • Skjæveland, Yngve. (2019) Kvalitetsutvikling i prosjektarbeid med barn. Aksjonsforskning på mange vis. Forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen..
 • Gotvassli, Kjell Aage; Skjæveland, Yngve. (2018) Introduction to the Book. Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care.
 • Skjæveland, Yngve. (2018) Interpretation and Implementation of the National Curriculum: Leadership of Learning in Norwegian Early Childhood Centers. Leadership for Learning. The New Challenge in Early Childhood Education and Care.
 • Skjæveland, Yngve. (2016) Frå sosialpedagogikk til kompetanseutvikling – barnehagen som læringsarena for barn i perioden 1975–2016. Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse.
 • Skjæveland, Yngve. (2016) Leiing av læring i barnehagen – nasjonale retningsliner og lokale fortolkingar. Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse.
 • Skjæveland, Yngve. (2016) Nye perspektiv på leiing av læring i barnehagen. Barnehagen som læringsarena - mellom styring og ledelse.
 • Skjæveland, Yngve. (2015) Government Guidance on Leadership of Learning in Early Childhood Education and Care in Norway. Thinking and Learning about Leadership. Early childhood research from Australia, Finland, and Norway.
 • Skjæveland, Yngve. (2014) Barnehagen som lærande organisasjon i ein politisk kontekst. Ledelse av en lærende barnehage.
 • Skjæveland, Yngve; Buaas, Ellen Holst; Moen, Kari Hoås. (2013) Danning gjennom historie og tradisjonsformidling i barnehagen. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
 • Skjæveland, Yngve. (2009) Jarnbanen på 1800-talet - ny teknologi og ny reisemåte. Trønderveven 2009. Tema: Samferdsel.

Report/dissertation

 • Skjæveland, Yngve; Kvaal, Stig; Østby, Per. (2008) Teknologisk nyskapning og kulturell brytning: Norsk Jarnbane 1840 - 1880. 2008. ISBN 978-82-471-1095-9.
 • Skjæveland, Yngve. (2003) Kunnskapsoversyn: Tilsyn og regulering i transportsektoren. 2003. STS arbeidsnotat/ working paper (2).