course-details-portlet

TBBY4003 - Bachelor Thesis

About

Lessons are not given in the academic year 2022/2023

Learning outcome

Kunnskap:Kandidaten kan formulere relevante problemstillinger innen tradisjonelt bygghåndverk.Ferdighet:Kandidaten kan begrunne valg av forskningsmetode.Kandidaten kan anvende vitenskapelige arbeidsmetoder på et innføringsnivå.Kandidaten kan gjennomføre et systematisk arbeid med faget.Generell kompetanse:Kandidaten kan problematisere og analysere teoretiske og praktiske sider.Kandidaten kan presentere eget forskningsarbeid for et publikum.Kandidaten kan vurdere kvaliteten på eget og andres kunnskapsproduksjon og kan nyttiggjøre seg av disse resultatene i yrkesutøvelsen.

Learning methods and activities

Selvstendig arbeid. Oppgaven kan gjennomføres i gruppe inntil 3 studenter

Further on evaluation

Individuell, karakter.Kommentar til vurdering: Vurdering gjøres på grunnlag av en eller flere av følgende elementer:- prosjektbesvarelse- muntlig formidling- praktisk formidling av utøvingKandidaten vil i god tid på forhånd bli orientert om vurderingsgrunnlaget

Specific conditions

Admission to a programme of study is required:
Traditional Building Craft (FTTRADBYGG)

Required previous knowledge

For å påbegynne bacheloroppgave må studenten være registrert som student i siste årskurs.

Course materials

Prosjektmanual for bacheloroppgaven. Litteratur studenten selv finner nødvendig.

Credit reductions

Course code Reduction From To
TBBY6403 30.0 AUTUMN 2022
TBBY2000 22.5 AUTUMN 2022
More on the course

No

Facts

Version: A
Credits:  30.0 SP
Study level: Third-year courses, level III

Coursework

No

Language of instruction: Norwegian

Location: Trondheim

Subject area(s)
  • Engineering Subjects
Contact information

Department with academic responsibility
Department of Architecture and Technology

Examination

  • * The location (room) for a written examination is published 3 days before examination date. If more than one room is listed, you will find your room at Studentweb.
Examination

For more information regarding registration for examination and examination procedures, see "Innsida - Exams"

More on examinations at NTNU