course-details-portlet

TBBY4003 - Bachelor Thesis

About

Examination arrangement

Examination arrangement: Bachelor thesis
Grade: Letters

Evaluation Weighting Duration Grade deviation Examination aids
Bachelor thesis 100/100

Learning outcome

Kunnskap: Kandidaten kan formulere relevante problemstillinger innen tradisjonelt bygghåndverk. Ferdighet: Kandidaten kan begrunne valg av forskningsmetode. Kandidaten kan anvende vitenskapelige arbeidsmetoder på et innføringsnivå. Kandidaten kan gjennomføre et systematisk arbeid med faget. Generell kompetanse: Kandidaten kan problematisere og analysere teoretiske og praktiske sider. Kandidaten kan presentere eget forskningsarbeid for et publikum. Kandidaten kan vurdere kvaliteten på eget og andres kunnskapsproduksjon og kan nyttiggjøre seg av disse resultatene i yrkesutøvelsen.

Learning methods and activities

Selvstendig arbeid. Oppgaven kan gjennomføres i gruppe inntil 3 studenter

Further on evaluation

Individuell, karakter. Kommentar til vurdering: Vurdering gjøres på grunnlag av en eller flere av følgende elementer: - prosjektbesvarelse - muntlig formidling - praktisk formidling av utøving Kandidaten vil i god tid på forhånd bli orientert om vurderingsgrunnlaget

Specific conditions

Admission to a programme of study is required:
Traditional Building Craft (FTTRADBYGG)

Required previous knowledge

For å påbegynne bacheloroppgave må studenten være registrert som student i siste årskurs.

Course materials

Prosjektmanual for bacheloroppgaven. Litteratur studenten selv finner nødvendig.

More on the course

No

Facts

Version: A
Credits:  30.0 SP
Study level: Third-year courses, level III

Coursework

Term no.: 1
Teaching semester:  AUTUMN 2021

Term no.: 2
Teaching semester:  SPRING 2022

Language of instruction: Norwegian

Location: Trondheim

Subject area(s)
  • Engineering Subjects
Contact information
Course coordinator: Lecturer(s):

Department with academic responsibility
Department of Architecture and Technology

Examination

Examination arrangement: Bachelor thesis

Term Status code Evaluation Weighting Examination aids Date Time Examination system Room *
Spring ORD Bachelor thesis 100/100 INSPERA
Room Building Number of candidates
  • * The location (room) for a written examination is published 3 days before examination date. If more than one room is listed, you will find your room at Studentweb.
Examination

For more information regarding registration for examination and examination procedures, see "Innsida - Exams"

More on examinations at NTNU