Arve Hjelseth

Associate Professor Department of Sociology and Political Science

+47 73591562
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 10*10547

Background and activities

Associate Professor in the Sociology of Sport since 2008. Research interests: Commercialisation of sports, spectator cultures/audiences, cultural sociology, football supporters.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Hjelseth, Arve. (2014) Brasil 2014. Aslak Nore og Kjartan Fløgstad. Josimar : tidsskriftet om fotball.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Det urene bittet. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Fri oss fra pinlighetene. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Idrettskriminalitetens historie. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Kjærlighet til klubben. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Skjønnheten og udyret. Josimar : tidsskriftet om fotball.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Universitetets ansvar for debatten. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve; Haugseth, Jan Frode. (2014) Idretten og skamvettet - en dialog om trening. Sosiolognytt.
 • Hjelseth, Arve; Hovden, Jorid. (2014) Negotiating the status of women's football in Norway. An analysis of online supporter discourses. European Journal for Sport and Society. vol. 11 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2013) Den kritiske sosiologien og dens vilkår. Sosiolognytt.
 • Hjelseth, Arve. (2013) Fra tribunefeber til sotteseng?. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2013) Maskulinitetens renessanse. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve. (2013) "Spillere, direktører og managere kommer og går, supporterne består. Bokomale av David Ranc, "Foreign players and football supporters: The Old Firm, Arsenal and Paris Saint-Germain". Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2013) The White Game?. British Politics Review. vol. 8 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2013) Vennlighet i mange former. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve; Haugseth, Jan Frode; Storstad, Oddveig. (2013) Brems forskningsbyråkratiet!. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Bedre enn sitt rykte. Josimar : tidsskriftet om fotball.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Drillo-stilen og mediene. Fotballtreneren. vol. 26 (4).
 • Hjelseth, Arve. (2012) Engelsk eller norsk?. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Europeisk klubbfotboll i förändring. Idrottsforum.org. vol. 154.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Hans Erik Næss: Små nøkler, store dører. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 53 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2012) Hvem har ansvar for NPM?. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Kampfiksingens ansikter. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Kulturens klassikere. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Tribunens tyranni. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Uten filter på Facebook?. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Välkommen skandinavisk lärobok i idrottssociologi. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Elite? Hvilken elite?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Haugseth, Jan Frode; Hjelseth, Arve. (2011) Dataspill som motivasjon for læring. Dagsavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Frafall: Overvurdert problem. www.adressa.no.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Hva er det med Northug?. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Internettdebatter må gjøres tilgjengelig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Hjelseth, Arve. (2011) Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen (red.): Kampen om idrettsanleggene - Planlegging, politikk og bruk. Sosiologisk Tidsskrift. vol. 19 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2011) Legendarer i samspråk. Idrottsforum.org. vol. 133.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Skal venstresiden ha en sjanse, må den slutte å projisere sine egne drømmer over på arbeiderklassen. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Storbritannien och OS-fotbollen. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Tallenes uklare tale. Josimar : tidsskriftet om fotball.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Trening, knefall og forfall. Om intelligentsiaens kroppslige disiplinering. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Treningens sosiale kapital. Dagens næringsliv.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Å ta arbeiderklassen på alvor. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Hurtig rute - langsomt TV. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2010) Hvem driver politisert forskning?. Morgenbladet. vol. 190 (18).
 • Hjelseth, Arve. (2010) Aktør og struktur i fotball. Sosiologisk Årbok.
 • Hjelseth, Arve. (2010) Etter "Hjernevask". Sosiolog-nytt. vol. 35 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2010) Fire uker med fotball. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2009) En europeisk publikumsmagnet. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Etter Drillo? Utfordringer for vitenskapelig baserte spillestiler i norsk fotball. Idrottsforum.org. vol. 104.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Fotball, politikk og rasjonalisme. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Internett - Folkets redskap mot kulturradikalismen?. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Lysande brittisk fotbollshistorik. Idrottsforum.org. vol. 118.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Matti Goksøyr: Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt 2008. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 50 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2009) Spränglärd, välskriven och djärv. Rune Slagstad: (Sporten). En idehistorisk analyse. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2008) Borgeren som kunde. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Allan Grønkjær & David Holt Olsen (2007): Fodbold, fair play og forretning: Dansk klubfodbolds historie. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Elisabeth Skoglund Johnsen (2007): Klanen: Den kollektive kroppen. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Feriereisens sosiologi. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Gunnar Colbjørnsen Aakvag: Moderne sosiologisk teori. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 49 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2008) Sean Brown (red, 2007): Football Fans Around the World: From Supporters to Fanatics. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Slik gjør vi det her. Et essay om sydens særegne sosialitet. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2007) Hipp, harry eller elitær?. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Anders Svensson: Från norra ståplats till cyberspace: En beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Det store alvor. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Forskning på idrett/sport og populærkultur : berøringspunkter og mulige forskjeller. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Global fotball - lokal identitet. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2007) HV71-supportar på nätet : omtale av Anders Svensson: Från norra ståplats till cyberspace : en beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Litteraturvitenskapens oppgaver. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Vi som hater Brasil. Samtiden. vol. 116 (4).
 • Hjelseth, Arve. (2007) Walsh, Adrian og Richard Giulianotti (2006): Ethics, Money and Sport: This Sporting Mammon. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2006) Bernard Enjolras, , Ørnulf Seippel og Ragnhild Holmen Waldahl: Norsk Idrett - Organisering, fellesskap og politikk. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 47 (4).
 • Hjelseth, Arve. (2006) Liv og lære. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2005) Beckham og fotballens dilemma. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2005) Politikk og marked. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2005) Slapt om fotball og ledelse. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Hjelseth, Arve. (2004) Fotballkonservatismen. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2004) Fra stille lidelse til hyklersk livsglede - om Dag Solstads fem VM-bøker fra 1982-1998. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Hjelseth, Arve. (2004) Økonomisk imperialisme. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2003) Det kommunikasjonsteoretiske perspektiv og dets innflytelse. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 44 (1).
 • Hjelseth, Arve. (2002) Erik Oddvar Eriksen (2002): Demokratiets sorte hull - om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. vol. 18 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2002) Valgfrihet på godt og ondt. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2001) Den nye offentligheten. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2001) Pengenes forutsetninger og konsekvenser - Simmel som økonomisk sosiolog. Sosiologi i dag.
 • Hjelseth, Arve. (2000) Willy Martinussen: Sosiologiske forklaringer (bokomtale). Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 41 (2).
 • Hjelseth, Arve. (1999) Nasjonal idéhistorie (bok-kronikk). Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 40 (3).
 • Hjelseth, Arve. (1998) 'Markedets' ekspansjon. Markedsreformer og økonomifagets hegemoni. Sosiologi i dag. vol. 28 (4).
 • Hjelseth, Arve. (1997) George Ritzer: McDonaldiseringen af samfundet. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 38 (3).
 • Hjelseth, Arve. (1997) Gunnar Grendstad og Per Selle: Kultur som levemåte. Sosiologisk Tidsskrift. vol. 5 (4).
 • Hjelseth, Arve. (1997) Jon Hovi og Bjørn Erik Rasch: Samfunnsvitenskapelige analyseprinsipper. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 38 (1).
 • Hjelseth, Arve. (1996) Erling Eide: Kriminaløkonomi. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 37 (1).
 • Storstad, Oddveig; Hjelseth, Arve. (1996) Distriktspolitikken som forsvant?. Nationen.

Books

 • Hognestad, Hans K; Hjelseth, Arve. (2012) Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2932-5.

Part of book/report

 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2013) Festivalfolket – hvem er de?. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Villa, Mariann; Hjelseth, Arve. (2013) Der ingen skulle tru … Rurale festivalar i spenninga mellom tradisjon og modernitet. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Epilog: Fortsatt The People's Game?. Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Idretten i samfunnet - samfunnet i idretten?. Tanker om samfunn.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Ekte mannfolk spiser ikke sushi?. Rurale brytninger.
 • Hjelseth, Arve. (2010) Den gylne middelvei? Om hvordan norsk fotball forener ulike publikumsgruppers behov. Fotboll och huliganism i Skandinavien.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2008) Hippe eller harry musikkfestivaler på bygda? Forhandlinger om populærkulturelle hierarkier. Den nye bygda.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Aktør, struktur og kultur i økonomisk sosiologi. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Politikkens abdikasjon? : om borgere, klienter, brukere og kunder i den senmoderne velferdsstat. Kunnskap i bruk : nordtrøndersk forskning i utvalg.
 • Hjelseth, Arve. (2006) Grenser for kommersialisering? ~ Om supporternes vurderinger av kommersialisering av fotball. Kunnskap til begjær.
 • Hjelseth, Arve. (1999) Politikken mellom maktkamp og ideologi. Kunnskapsregimer - debatten om de nasjonale strateger.

Report/dissertation

 • Hjelseth, Arve. (2006) Mellom børs katedral og karneval. Norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball. 2006. ISBN 82-308-0277-7.
 • Hjelseth, Arve. (1995) Doktorgradskandidater ved AVH - Problemer og mulige tiltak. 1995. ISBN 82-7570-070-1.