Arve Hjelseth

Associate Professor Department of Sociology and Political Science

+47 73591562
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 10*10547

Background and activities

Associate Professor in the Sociology of Sport since 2008. Research interests: Commercialisation of sports, spectator cultures/audiences, cultural sociology, football supporters.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Hjelseth, Arve. (2014) Brasil 2014. Aslak Nore og Kjartan Fløgstad. Brasil 2014. Aslak Nore og Kjartan Fløgstad. Josimar : tidsskriftet om fotball.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Det urene bittet. Det urene bittet. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Fri oss fra pinlighetene. Fri oss fra pinlighetene. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Idrettskriminalitetens historie. Idrettskriminalitetens historie. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Kjærlighet til klubben. Kjærlighet til klubben. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Skjønnheten og udyret. Skjønnheten og udyret. Josimar : tidsskriftet om fotball.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Universitetets ansvar for debatten. Universitetets ansvar for debatten. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve; Haugseth, Jan Frode. (2014) Idretten og skamvettet - en dialog om trening. Idretten og skamvettet - en dialog om trening. Sosiolognytt.
 • Hjelseth, Arve; Hovden, Jorid. (2014) Negotiating the status of women's football in Norway. An analysis of online supporter discourses. Negotiating the status of women's football in Norway. An analysis of online supporter discourses. European Journal for Sport and Society. vol. 11 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2013) Den kritiske sosiologien og dens vilkår. Den kritiske sosiologien og dens vilkår. Sosiolognytt.
 • Hjelseth, Arve. (2013) Fra tribunefeber til sotteseng?. Fra tribunefeber til sotteseng?. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2013) Maskulinitetens renessanse. Maskulinitetens renessanse. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve. (2013) "Spillere, direktører og managere kommer og går, supporterne består. Bokomale av David Ranc, "Foreign players and football supporters: The Old Firm, Arsenal and Paris Saint-Germain". "Spillere, direktører og managere kommer og går, supporterne består. Bokomale av David Ranc, "Foreign players and football supporters: The Old Firm, Arsenal and Paris Saint-Germain". Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2013) The White Game?. The White Game?. British Politics Review. vol. 8 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2013) Vennlighet i mange former. Vennlighet i mange former. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve; Haugseth, Jan Frode; Storstad, Oddveig. (2013) Brems forskningsbyråkratiet!. Brems forskningsbyråkratiet!. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Bedre enn sitt rykte. Bedre enn sitt rykte. Josimar : tidsskriftet om fotball.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Drillo-stilen og mediene. Drillo-stilen og mediene. Fotballtreneren. vol. 26 (4).
 • Hjelseth, Arve. (2012) Engelsk eller norsk?. Engelsk eller norsk?. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Europeisk klubbfotboll i förändring. Europeisk klubbfotboll i förändring. Idrottsforum.org. vol. 154.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Hans Erik Næss: Små nøkler, store dører. Hans Erik Næss: Små nøkler, store dører. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 53 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2012) Hvem har ansvar for NPM?. Hvem har ansvar for NPM?. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Kampfiksingens ansikter. Kampfiksingens ansikter. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Kulturens klassikere. Kulturens klassikere. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Tribunens tyranni. Tribunens tyranni. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Uten filter på Facebook?. Uten filter på Facebook?. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Välkommen skandinavisk lärobok i idrottssociologi. Välkommen skandinavisk lärobok i idrottssociologi. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Elite? Hvilken elite?. Elite? Hvilken elite?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Haugseth, Jan Frode; Hjelseth, Arve. (2011) Dataspill som motivasjon for læring. Dataspill som motivasjon for læring. Dagsavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Frafall: Overvurdert problem. Frafall: Overvurdert problem. www.adressa.no.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Hva er det med Northug?. Hva er det med Northug?. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Internettdebatter må gjøres tilgjengelig. Internettdebatter må gjøres tilgjengelig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Hjelseth, Arve. (2011) Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen (red.): Kampen om idrettsanleggene - Planlegging, politikk og bruk. Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen (red.): Kampen om idrettsanleggene - Planlegging, politikk og bruk. Sosiologisk Tidsskrift. vol. 19 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2011) Legendarer i samspråk. Legendarer i samspråk. Idrottsforum.org. vol. 133.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Skal venstresiden ha en sjanse, må den slutte å projisere sine egne drømmer over på arbeiderklassen. Skal venstresiden ha en sjanse, må den slutte å projisere sine egne drømmer over på arbeiderklassen. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Storbritannien och OS-fotbollen. Storbritannien och OS-fotbollen. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Tallenes uklare tale. Tallenes uklare tale. Josimar : tidsskriftet om fotball.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Trening, knefall og forfall. Om intelligentsiaens kroppslige disiplinering. Trening, knefall og forfall. Om intelligentsiaens kroppslige disiplinering. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Treningens sosiale kapital. Treningens sosiale kapital. Dagens næringsliv.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Å ta arbeiderklassen på alvor. Å ta arbeiderklassen på alvor. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Hurtig rute - langsomt TV. Hurtig rute - langsomt TV. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2010) Hvem driver politisert forskning?. Hvem driver politisert forskning?. Morgenbladet. vol. 190 (18).
 • Hjelseth, Arve. (2010) Aktør og struktur i fotball. Aktør og struktur i fotball. Sosiologisk Årbok.
 • Hjelseth, Arve. (2010) Etter "Hjernevask". Etter "Hjernevask". Sosiolog-nytt. vol. 35 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2010) Fire uker med fotball. Fire uker med fotball. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2009) En europeisk publikumsmagnet. En europeisk publikumsmagnet. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Etter Drillo? Utfordringer for vitenskapelig baserte spillestiler i norsk fotball. Etter Drillo? Utfordringer for vitenskapelig baserte spillestiler i norsk fotball. Idrottsforum.org. vol. 104.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Fotball, politikk og rasjonalisme. Fotball, politikk og rasjonalisme. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Internett - Folkets redskap mot kulturradikalismen?. Internett - Folkets redskap mot kulturradikalismen?. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Lysande brittisk fotbollshistorik. Lysande brittisk fotbollshistorik. Idrottsforum.org. vol. 118.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Matti Goksøyr: Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt 2008. Matti Goksøyr: Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt 2008. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 50 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2009) Spränglärd, välskriven och djärv. Rune Slagstad: (Sporten). En idehistorisk analyse. Spränglärd, välskriven och djärv. Rune Slagstad: (Sporten). En idehistorisk analyse. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2008) Borgeren som kunde. Borgeren som kunde. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Allan Grønkjær & David Holt Olsen (2007): Fodbold, fair play og forretning: Dansk klubfodbolds historie. Allan Grønkjær & David Holt Olsen (2007): Fodbold, fair play og forretning: Dansk klubfodbolds historie. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Elisabeth Skoglund Johnsen (2007): Klanen: Den kollektive kroppen. Elisabeth Skoglund Johnsen (2007): Klanen: Den kollektive kroppen. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Feriereisens sosiologi. Feriereisens sosiologi. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Gunnar Colbjørnsen Aakvag: Moderne sosiologisk teori. Gunnar Colbjørnsen Aakvag: Moderne sosiologisk teori. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 49 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2008) Sean Brown (red, 2007): Football Fans Around the World: From Supporters to Fanatics. Sean Brown (red, 2007): Football Fans Around the World: From Supporters to Fanatics. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Slik gjør vi det her. Et essay om sydens særegne sosialitet. Slik gjør vi det her. Et essay om sydens særegne sosialitet. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2007) Hipp, harry eller elitær?. Hipp, harry eller elitær?. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Anders Svensson: Från norra ståplats till cyberspace: En beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv. Anders Svensson: Från norra ståplats till cyberspace: En beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Det store alvor. Det store alvor. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Forskning på idrett/sport og populærkultur : berøringspunkter og mulige forskjeller. Forskning på idrett/sport og populærkultur : berøringspunkter og mulige forskjeller. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Global fotball - lokal identitet. Global fotball - lokal identitet. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2007) HV71-supportar på nätet : omtale av Anders Svensson: Från norra ståplats till cyberspace : en beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv. HV71-supportar på nätet : omtale av Anders Svensson: Från norra ståplats till cyberspace : en beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Litteraturvitenskapens oppgaver. Litteraturvitenskapens oppgaver. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Vi som hater Brasil. Vi som hater Brasil. Samtiden. vol. 116 (4).
 • Hjelseth, Arve. (2007) Walsh, Adrian og Richard Giulianotti (2006): Ethics, Money and Sport: This Sporting Mammon. Walsh, Adrian og Richard Giulianotti (2006): Ethics, Money and Sport: This Sporting Mammon. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2006) Bernard Enjolras, , Ørnulf Seippel og Ragnhild Holmen Waldahl: Norsk Idrett - Organisering, fellesskap og politikk. Bernard Enjolras, , Ørnulf Seippel og Ragnhild Holmen Waldahl: Norsk Idrett - Organisering, fellesskap og politikk. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 47 (4).
 • Hjelseth, Arve. (2006) Liv og lære. Liv og lære. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2005) Beckham og fotballens dilemma. Beckham og fotballens dilemma. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2005) Politikk og marked. Politikk og marked. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2005) Slapt om fotball og ledelse. Slapt om fotball og ledelse. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Hjelseth, Arve. (2004) Fotballkonservatismen. Fotballkonservatismen. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2004) Fra stille lidelse til hyklersk livsglede - om Dag Solstads fem VM-bøker fra 1982-1998. Fra stille lidelse til hyklersk livsglede - om Dag Solstads fem VM-bøker fra 1982-1998. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Hjelseth, Arve. (2004) Økonomisk imperialisme. Økonomisk imperialisme. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2003) Det kommunikasjonsteoretiske perspektiv og dets innflytelse. Det kommunikasjonsteoretiske perspektiv og dets innflytelse. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 44 (1).
 • Hjelseth, Arve. (2002) Erik Oddvar Eriksen (2002): Demokratiets sorte hull - om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten. Erik Oddvar Eriksen (2002): Demokratiets sorte hull - om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. vol. 18 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2002) Valgfrihet på godt og ondt. Valgfrihet på godt og ondt. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2001) Den nye offentligheten. Den nye offentligheten. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2001) Pengenes forutsetninger og konsekvenser - Simmel som økonomisk sosiolog. Pengenes forutsetninger og konsekvenser - Simmel som økonomisk sosiolog. Sosiologi i dag.
 • Hjelseth, Arve. (2000) Willy Martinussen: Sosiologiske forklaringer (bokomtale). Willy Martinussen: Sosiologiske forklaringer (bokomtale). Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 41 (2).
 • Hjelseth, Arve. (1999) Nasjonal idéhistorie (bok-kronikk). Nasjonal idéhistorie (bok-kronikk). Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 40 (3).
 • Hjelseth, Arve. (1998) 'Markedets' ekspansjon. Markedsreformer og økonomifagets hegemoni. 'Markedets' ekspansjon. Markedsreformer og økonomifagets hegemoni. Sosiologi i dag. vol. 28 (4).
 • Hjelseth, Arve. (1997) George Ritzer: McDonaldiseringen af samfundet. George Ritzer: McDonaldiseringen af samfundet. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 38 (3).
 • Hjelseth, Arve. (1997) Gunnar Grendstad og Per Selle: Kultur som levemåte. Gunnar Grendstad og Per Selle: Kultur som levemåte. Sosiologisk Tidsskrift. vol. 5 (4).
 • Hjelseth, Arve. (1997) Jon Hovi og Bjørn Erik Rasch: Samfunnsvitenskapelige analyseprinsipper. Jon Hovi og Bjørn Erik Rasch: Samfunnsvitenskapelige analyseprinsipper. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 38 (1).
 • Hjelseth, Arve. (1996) Erling Eide: Kriminaløkonomi. Erling Eide: Kriminaløkonomi. Tidsskrift for samfunnsforskning. vol. 37 (1).
 • Storstad, Oddveig; Hjelseth, Arve. (1996) Distriktspolitikken som forsvant?. Distriktspolitikken som forsvant?. Nationen.

Books

 • Hognestad, Hans K; Hjelseth, Arve. (2012) Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt. Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2932-5.

Part of book/report

 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2013) Festivalfolket – hvem er de?. Festivalfolket – hvem er de?. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Villa, Mariann; Hjelseth, Arve. (2013) Der ingen skulle tru … Rurale festivalar i spenninga mellom tradisjon og modernitet. Der ingen skulle tru … Rurale festivalar i spenninga mellom tradisjon og modernitet. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Epilog: Fortsatt The People's Game?. Epilog: Fortsatt The People's Game?. Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Idretten i samfunnet - samfunnet i idretten?. Idretten i samfunnet - samfunnet i idretten?. Tanker om samfunn.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Ekte mannfolk spiser ikke sushi?. Ekte mannfolk spiser ikke sushi?. Rurale brytninger.
 • Hjelseth, Arve. (2010) Den gylne middelvei? Om hvordan norsk fotball forener ulike publikumsgruppers behov. Den gylne middelvei? Om hvordan norsk fotball forener ulike publikumsgruppers behov. Fotboll och huliganism i Skandinavien.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2008) Hippe eller harry musikkfestivaler på bygda? Forhandlinger om populærkulturelle hierarkier. Hippe eller harry musikkfestivaler på bygda? Forhandlinger om populærkulturelle hierarkier. Den nye bygda.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Aktør, struktur og kultur i økonomisk sosiologi. Aktør, struktur og kultur i økonomisk sosiologi. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Politikkens abdikasjon? : om borgere, klienter, brukere og kunder i den senmoderne velferdsstat. Politikkens abdikasjon? : om borgere, klienter, brukere og kunder i den senmoderne velferdsstat. Kunnskap i bruk : nordtrøndersk forskning i utvalg.
 • Hjelseth, Arve. (2006) Grenser for kommersialisering? ~ Om supporternes vurderinger av kommersialisering av fotball. Grenser for kommersialisering? ~ Om supporternes vurderinger av kommersialisering av fotball. Kunnskap til begjær.
 • Hjelseth, Arve. (1999) Politikken mellom maktkamp og ideologi. Politikken mellom maktkamp og ideologi. Kunnskapsregimer - debatten om de nasjonale strateger.

Report/dissertation

 • Hjelseth, Arve. (2006) Mellom børs katedral og karneval. Norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball. Mellom børs katedral og karneval. Norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball. 2006. ISBN 82-308-0277-7.
 • Hjelseth, Arve. (1995) Doktorgradskandidater ved AVH - Problemer og mulige tiltak. Doktorgradskandidater ved AVH - Problemer og mulige tiltak. 1995. ISBN 82-7570-070-1.