Postal address

Department of Sociology and Political Science Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway
profileimage

Arve Hjelseth

Associate Professor

Background and activities

Associate Professor in the Sociology of Sport since 2008. Research interests: Commercialisation of sports, spectator cultures/audiences, cultural sociology, football supporters.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Hjelseth, Arve. (2014) Det urene bittet. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Fri oss fra pinlighetene. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Idrettskriminalitetens historie. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Kjærlighet til klubben. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Skjønnheten og udyret. Josimar : tidsskriftet om fotball.
 • Hjelseth, Arve. (2014) Universitetets ansvar for debatten. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve; Haugseth, Jan Frode. (2014) Idretten og skamvettet - en dialog om trening. Sosiolognytt.
 • Hjelseth, Arve; Hovden, Jorid. (2014) Negotiating the status of women's football in Norway. An analysis of online supporter discourses. European Journal for Sport and Society. volum 11 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2013) Den kritiske sosiologien og dens vilkår. Sosiolognytt.
 • Hjelseth, Arve. (2013) Fra tribunefeber til sotteseng?. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2013) Maskulinitetens renessanse. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve. (2013) "Spillere, direktører og managere kommer og går, supporterne består. Bokomale av David Ranc, "Foreign players and football supporters: The Old Firm, Arsenal and Paris Saint-Germain". Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2013) The White Game?. British Politics Review. volum 8 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2013) Vennlighet i mange former. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve; Haugseth, Jan Frode; Storstad, Oddveig. (2013) Brems forskningsbyråkratiet!. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Bedre enn sitt rykte. Josimar : tidsskriftet om fotball.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Drillo-stilen og mediene. Fotballtreneren. volum 26 (4).
 • Hjelseth, Arve. (2012) Engelsk eller norsk?. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Europeisk klubbfotboll i förändring. Idrottsforum.org. volum 154.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Hans Erik Næss: Små nøkler, store dører. Tidsskrift for samfunnsforskning. volum 53 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2012) Hvem har ansvar for NPM?. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Kampfiksingens ansikter. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Kulturens klassikere. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Tribunens tyranni. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Uten filter på Facebook?. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Välkommen skandinavisk lärobok i idrottssociologi. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Elite? Hvilken elite?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Haugseth, Jan Frode; Hjelseth, Arve. (2011) Dataspill som motivasjon for læring. Dagsavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Frafall: Overvurdert problem. www.adressa.no.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Hva er det med Northug?. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Internettdebatter må gjøres tilgjengelig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Hjelseth, Arve. (2011) Kolbjørn Rafoss og Jan Ove Tangen (red.): Kampen om idrettsanleggene - Planlegging, politikk og bruk. Sosiologisk Tidsskrift. volum 19 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2011) Legendarer i samspråk. Idrottsforum.org. volum 133.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Skal venstresiden ha en sjanse, må den slutte å projisere sine egne drømmer over på arbeiderklassen. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Storbritannien och OS-fotbollen. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Tallenes uklare tale. Josimar : tidsskriftet om fotball.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Trening, knefall og forfall. Om intelligentsiaens kroppslige disiplinering. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Treningens sosiale kapital. Dagens næringsliv.
 • Hjelseth, Arve. (2011) Å ta arbeiderklassen på alvor. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Hurtig rute - langsomt TV. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2010) Hvem driver politisert forskning?. Morgenbladet. volum 190 (18).
 • Hjelseth, Arve. (2010) Aktør og struktur i fotball. Sosiologisk Årbok.
 • Hjelseth, Arve. (2010) Etter "Hjernevask". Sosiolog-nytt. volum 35 (2).
 • Hjelseth, Arve. (2010) Fire uker med fotball. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2009) En europeisk publikumsmagnet. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Etter Drillo? Utfordringer for vitenskapelig baserte spillestiler i norsk fotball. Idrottsforum.org. volum 104.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Fotball, politikk og rasjonalisme. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Internett - Folkets redskap mot kulturradikalismen?. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Lysande brittisk fotbollshistorik. Idrottsforum.org. volum 118.
 • Hjelseth, Arve. (2009) Matti Goksøyr: Historien om norsk idrett. Oslo: Abstrakt 2008. Tidsskrift for samfunnsforskning. volum 50 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2009) Spränglärd, välskriven och djärv. Rune Slagstad: (Sporten). En idehistorisk analyse. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2008) Borgeren som kunde. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Allan Grønkjær & David Holt Olsen (2007): Fodbold, fair play og forretning: Dansk klubfodbolds historie. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Elisabeth Skoglund Johnsen (2007): Klanen: Den kollektive kroppen. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Feriereisens sosiologi. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Gunnar Colbjørnsen Aakvag: Moderne sosiologisk teori. Tidsskrift for samfunnsforskning. volum 49 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2008) Sean Brown (red, 2007): Football Fans Around the World: From Supporters to Fanatics. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2008) Slik gjør vi det her. Et essay om sydens særegne sosialitet. Samtiden.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2007) Hipp, harry eller elitær?. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Anders Svensson: Från norra ståplats till cyberspace: En beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Det store alvor. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Forskning på idrett/sport og populærkultur : berøringspunkter og mulige forskjeller. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Global fotball - lokal identitet. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2007) HV71-supportar på nätet : omtale av Anders Svensson: Från norra ståplats till cyberspace : en beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Litteraturvitenskapens oppgaver. Dagbladet.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Vi som hater Brasil. Samtiden. volum 116 (4).
 • Hjelseth, Arve. (2007) Walsh, Adrian og Richard Giulianotti (2006): Ethics, Money and Sport: This Sporting Mammon. Idrottsforum.org.
 • Hjelseth, Arve. (2006) Bernard Enjolras, , Ørnulf Seippel og Ragnhild Holmen Waldahl: Norsk Idrett - Organisering, fellesskap og politikk. Tidsskrift for samfunnsforskning. volum 47 (4).
 • Hjelseth, Arve. (2006) Liv og lære. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2005) Beckham og fotballens dilemma. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2005) Politikk og marked. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2005) Slapt om fotball og ledelse. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Hjelseth, Arve. (2004) Fotballkonservatismen. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2004) Fra stille lidelse til hyklersk livsglede - om Dag Solstads fem VM-bøker fra 1982-1998. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Hjelseth, Arve. (2004) Økonomisk imperialisme. Klassekampen.
 • Hjelseth, Arve. (2003) Det kommunikasjonsteoretiske perspektiv og dets innflytelse. Tidsskrift for samfunnsforskning. volum 44 (1).
 • Hjelseth, Arve. (2002) Erik Oddvar Eriksen (2002): Demokratiets sorte hull - om spenningen mellom fag og politikk i velferdsstaten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. volum 18 (3).
 • Hjelseth, Arve. (2002) Valgfrihet på godt og ondt. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2001) Den nye offentligheten. Adresseavisen.
 • Hjelseth, Arve. (2001) Pengenes forutsetninger og konsekvenser - Simmel som økonomisk sosiolog. Sosiologi i dag.
 • Hjelseth, Arve. (2000) Willy Martinussen: Sosiologiske forklaringer (bokomtale). Tidsskrift for samfunnsforskning. volum 41 (2).
 • Hjelseth, Arve. (1999) Nasjonal idéhistorie (bok-kronikk). Tidsskrift for samfunnsforskning. volum 40 (3).
 • Hjelseth, Arve. (1998) 'Markedets' ekspansjon. Markedsreformer og økonomifagets hegemoni. Sosiologi i dag. volum 28 (4).
 • Hjelseth, Arve. (1997) George Ritzer: McDonaldiseringen af samfundet. Tidsskrift for samfunnsforskning. volum 38 (3).
 • Hjelseth, Arve. (1997) Gunnar Grendstad og Per Selle: Kultur som levemåte. Sosiologisk Tidsskrift. volum 5 (4).
 • Hjelseth, Arve. (1997) Jon Hovi og Bjørn Erik Rasch: Samfunnsvitenskapelige analyseprinsipper. Tidsskrift for samfunnsforskning. volum 38 (1).
 • Hjelseth, Arve. (1996) Erling Eide: Kriminaløkonomi. Tidsskrift for samfunnsforskning. volum 37 (1).
 • Storstad, Oddveig; Hjelseth, Arve. (1996) Distriktspolitikken som forsvant?. Nationen.

Books

 • Hognestad, Hans K; Hjelseth, Arve. (2012) Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2932-5.

Part of book/report

 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2013) Festivalfolket – hvem er de?. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Villa, Mariann; Hjelseth, Arve. (2013) Der ingen skulle tru … Rurale festivalar i spenninga mellom tradisjon og modernitet. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Epilog: Fortsatt The People's Game?. Kampen om tribunen : fotball, identitet & makt.
 • Hjelseth, Arve. (2012) Idretten i samfunnet - samfunnet i idretten?. Tanker om samfunn.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2011) Ekte mannfolk spiser ikke sushi?. Rurale brytninger.
 • Hjelseth, Arve. (2010) Den gylne middelvei? Om hvordan norsk fotball forener ulike publikumsgruppers behov. Fotboll och huliganism i Skandinavien.
 • Hjelseth, Arve; Storstad, Oddveig. (2008) Hippe eller harry musikkfestivaler på bygda? Forhandlinger om populærkulturelle hierarkier. Den nye bygda.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Aktør, struktur og kultur i økonomisk sosiologi. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo.
 • Hjelseth, Arve. (2007) Politikkens abdikasjon? : om borgere, klienter, brukere og kunder i den senmoderne velferdsstat. Kunnskap i bruk : nordtrøndersk forskning i utvalg.
 • Hjelseth, Arve. (2006) Grenser for kommersialisering? ~ Om supporternes vurderinger av kommersialisering av fotball. Kunnskap til begjær.
 • Hjelseth, Arve. (1999) Politikken mellom maktkamp og ideologi. Kunnskapsregimer - debatten om de nasjonale strateger.

Report/dissertation

 • Hjelseth, Arve. (2006) Mellom børs katedral og karneval. Norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball. 2006. ISBN 82-308-0277-7.
 • Hjelseth, Arve. (1995) Doktorgradskandidater ved AVH - Problemer og mulige tiltak. 1995. ISBN 82-7570-070-1.