+47 73592556 +47 98291182 Dragvoll allé 38B, Samfunnshuset*B214

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Berg, Berit. (2012) Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-02060-0.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2012) Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-01993-2.
 • Berg, Berit; Ask, Torunn Alise. (2011) Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. Universitetsforlaget. 2011. ISBN 9788215018867.
 • Berg, Berit; Lauritsen, Kirsten. (2009) Eksil og livsløp. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01471-5.
 • Berg, Berit. (2006) "Jeg glemmer å være trist". Evaluering av et gruppebehandlingsprosjekt for barn og foreldre i mottak. 2006. ISBN 82-14-03698-4.
 • Berg, Berit; Mo, Tone Opdahl; Molden, Thomas Hugaas. (2006) Evaluering av barnevernforsøket i Trondheim. 2006. ISBN 82-7570-174-0.

Part of book/report

 • Berg, Berit. (2014) Dobbelt sårbar-minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn. Oppvekst med funksjonshemming.
 • Berg, Berit. (2013) Minoritetsbarn med funktionshinder. Barndom och migration.
 • Berg, Berit. (2012) Fra et liv på vent til bosetting i kommunene. Barn på flukt: Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger.
 • Berg, Berit. (2012) Introduksjon. Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet.
 • Berg, Berit. (2012) Mottakssystemet — historikk og utviklingstrender. Asylsøker: i velferdsstatens venterom.
 • Berg, Berit. (2012) Å forske på minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn. Metodiske utfodringer og etiske dilemmaer. Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet.
 • Berg, Berit; Fladstad, Torunn. (2012) Bildene i hodet. Forestillilnger om funksjonshemming. Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet.
 • Berg, Berit; Kittelsaa, Anna M. (2012) Dobbelt sårbar - asylsøker og funksjonshemmet. Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet.

Postal address

Department of Social Work and Health Science Norwegian University of Science and Technology 7491 Trondheim Norway