Berit Gullikstad

Associate Professor/Senior Resarcher Department of Interdisciplinary Studies of Culture

+47 73590218 +47 98291183
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 6 * * Bygg 6 *

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. (2010) Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2534-1.

Part of book/report

 • Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt; Gullikstad, Berit. (2010) Innledning : Interseksjonalitet, flertydighet og metodologiske utfordringer. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Gullikstad, Berit. (2010) Når likestilling blir ulikhet. Interseksjonalitet i arbeidslivet. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Gullikstad, Berit; Berg, Anne-Jorunn; Flemmen, Anne Britt. (2010) Forord. Likestilte norskheter. Om kjønn og etnisitet.
 • Gullikstad, Berit; Forseth, Ulla. (2005) Kjønn som effekt - kundemøter som emosjonell og kjønnet arena. Kan organisasjoner føle?.
 • Gullikstad, Berit; Håpnes, Tove. (2005) Kunnskap om kjønn og etnisitet for et inkluderende arbeidsliv. Et bærekraftig nytt arbeidsliv? Kunnskapsstatus og problemstillinger.
 • Gullikstad, Berit. (1999) Kjønn og omsorgsarbeid som kulturelle produkter. Kjønn og arbeid - nye former for arbeidsliv. Konferanserapport del 1. Rapport fra konferanse 12.-13.11.98.

Report/dissertation

 • Gullikstad, Berit; Berg, Anne-Jorunn; Ljunggren, Elisabeth. (2010) Elder care in Norway: a descriptive overview and a case study. Report D.3.8 WP3 Strand 2B. 2010.
 • Gullikstad, Berit. (2009) Norwegian policy on economic citizenship for gender equality and ethnic integration. 2009.
 • Gullikstad, Berit; Rasmussen, Bente. (2004) Likestilling eller omstilling? Kjønnsperspektiver på modernisering av offentlig sektor. 2004. ISBN 82-14-03013-7.
 • Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente. (2003) Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport B. 2003. SINTEF Rapport (STF38 A03502).
 • Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente. (2003) Tid til en kollektiv og attraktiv skole. Delrapport C. 2003. SINTEF Rapport (STF38 A03501).
 • Bungum, Brita; Dahl, Thomas; Gullikstad, Berit; Molden, Thomas Hugaas; Rasmussen, Bente. (2002) Tid til en kollektiv og attraktiv skole. 2002. SINTEF Rapport (STF38 A02512).
 • Gullikstad, Berit. (2002) Kvinnelig livsoppgave - mannlig lønnsarbeid. Kjønn og arbeid under verferdsstatens oppbygging ca. 1945-1970. 2002. ISBN 82-7765-038-8. Skrifserie fra Historisk institutt, NTNU (Nr. 36).
 • Lauritsen, Kirsten; Gullikstad, Berit. (2002) Om konstruksjoner av kategorien innvandrerkvinne. 2002. ISBN 8214020891.
 • Gullikstad, Berit red.; Heitmann, Kari red.. (1997) Kjønn, makt, samfunn i Norden i et historisk perspektiv : konferanserapport fra det 5. Nordiske kvinnehistorikermøte, Klækken, 08.-11.08.96. 1997. Skriftserie (1997:2-).