Background and activities

Aksel Tjora is educated within computer science, management and sociology, and has been Professor of Sociology since 1998. His research is concentrated on social interaction and societal development, as well as development of Stepwise-Deductive Induction as strategy within qualitative research. Tjora is CEO of the independent enterprise the Sociology Clinic, which develops "sociological services" in collaboration with businesses outside academia. He is also an active voice in public debate. 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Stuvøy, Ingvill; Tøndel, Gunhild; Tjora, Aksel. (2021) En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt. Cappelen Damm Akademisk. 2021. ISBN 978-82-02-70942-6.
 • Tjora, Aksel. (2021) Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Gyldendal Akademisk. 2021. ISBN 978-82-05-54653-0.
 • Tjora, Aksel; Martinussen, Willy. (2021) Sosiologiske anfektelser: ansats - anvendelse - ansvar. Fagbokforlaget. 2021. ISBN 978-82-450-2511-8.
 • Hjelseth, Arve; Tjora, Aksel. (2020) Innspill og utspill. Samfunnsviteren som samfunnskritiker. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 978-82-15-02877-4.
 • Tjora, Aksel; Scambler, Graham. (2020) Communal Forms: A Sociological Exploration of Concepts of Community. Routledge. 2020. ISBN 9780367438920.
 • Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel. (2019) Bysamfunn. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 978-82-15-03005-0.
 • Tjora, Aksel. (2019) Qualitative Research as Stepwise-Deductive Induction. Routledge. 2019. ISBN 9781138304499.
 • Tjora, Aksel. (2019) Universitetskamp. Scandinavian Academic Press. 2019. ISBN 978-82-304-0247-4.
 • Tjora, Aksel. (2018) Hva er fellesskap. Universitetsforlaget. 2018. ISBN 9788215019239.
 • Tjora, Aksel. (2018) Viten skapt, Kvalitativ analyse og teoriutvikling. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 978-82-02-44299-6.
 • Tjora, Aksel. (2017) Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 3. utgave. Gyldendal Akademisk. 2017. ISBN 9788205500969.
 • Tjora, Aksel; Levang, Lisbeth Elvira. (2016) ADHD og det disiplinerte samfunn. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-2019-9.
 • Tjora, Aksel Hagen. (2013) Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 978-82-02-42221-9.
 • Tjora, Aksel Hagen; Melby, Line. (2013) Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. 2013. ISBN 9788205425521.
 • Tjora, Aksel; Scambler, Graham. (2013) Cafè Society. Palgrave Macmillan. 2013. ISBN 978-1-137-27592-9.
 • Tjora, Aksel. (2012) Från nyfikenhet till systematisk kunskap: Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur AB. 2012. ISBN 9789144077680.
 • Tjora, Aksel. (2012) Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. Gyldendal Akademisk. 2012. ISBN 978-82-05-42414-2.
 • Tjora, Aksel. (2012) Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Gyldendal Akademisk. 2012. ISBN 9788205425491.
 • Tjora, Aksel; Henriksen, Ida Marie; Fjærli, Torbjørn; Grønning, Ingeborg. (2012) Sammen i byen. En sosiologisk analyse av urbane naboskap, nærmiljø og boligens betydning. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2738-3.
 • Tjora, Aksel. (2011) Den moderna patienten. Studentlitteratur AB. 2011. ISBN 9789144068619.
 • Tjora, Aksel. (2010) Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 978-82-05-40545-5.
 • Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. (2010) Digitale pasienter. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 9788205399099.
 • Tjora, Aksel. (2009) Calls for Care: Coordination, Competence, and Computers in Medical Emergency Call Centres. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 978-3-639-19222-3.
 • Tjora, Aksel. (2008) Den moderne pasienten. Gyldendal Akademisk. 2008. ISBN 9788205380974.
 • Tjora, Aksel; Willis, Evan. (2006) På sosiologisk spor: En innføring i sosiologisk forståelse. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 82-519-2102-3.

Part of book/report

 • Stuvøy, Ingvill; Tøndel, Gunhild; Tjora, Aksel. (2021) Bacheloroppgaven som en første smak av forskning. En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt.
 • Tjora, Aksel. (2021) Den induktive tilnærmingen. En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt.
 • Tjora, Aksel. (2021) Tematisk analyse: Bruk av observasjoner, dybdeintervjuer og fokusgrupper. En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt.
 • Tjora, Aksel; Stokken, Roar; Folkestad, Bjarte. (2021) En avslutning med sus, trøkk og schwung. En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt.
 • Rørtveit, Hilde Nymoen; Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel. (2019) Bysamfunnets realiteter og muligheter. Bysamfunn.
 • Tjora, Aksel. (2019) Byfellesskap som segmental-selektiv samhørighet. Bysamfunn.
 • Tjora, Aksel. (2019) Den akademiske dugnadens konstituerende fellesskap og trusselen fra et strategisk produksjonsregime. Universitetskamp.
 • Tjora, Aksel. (2019) Nødvendigheten av en universitetskamp. Universitetskamp.
 • Næss, Siri Christine; Tjora, Aksel. (2016) Mødres møte med ADHD. ADHD og det disiplinerte samfunn.
 • Tjora, Aksel; Næss, Siri Christine; Levang, Lisbeth Elvira. (2016) ADHD i samfunnsperspektiv. ADHD og det disiplinerte samfunn.
 • Melby, Line; Tjora, Aksel Hagen. (2013) Samhandlingens mange ansikter. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.
 • Tjora, Aksel. (2013) Communal Awareness in the Urban Cafeé. Cafè Society.
 • Tjora, Aksel Hagen. (2013) Festivalfellesskapsfornemmelser. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Tjora, Aksel Hagen. (2013) Festivalforskning. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Tjora, Aksel Hagen. (2013) Samhandling i hui og hast: Selvregulerende koordinering i medisinsk nødmeldetjeneste. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.
 • Tjora, Aksel; Scambler, Graham. (2013) Introduction. Cafè Society.
 • Brattheim, Berit Johanne; Faxvaag, Arild; Tjora, Aksel. (2012) Communally-Based Evidence in the Emerging Practice of Aorta Implant Surgery. Evidence-Based Healthcare in Context Critical Social Science Perspectives.
 • Næss, Siri Christine K.; Tjora, Aksel. (2012) Medikalisert lydighet? Mødres møte med ADHD. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.
 • Tjora, Aksel. (2012) Helsesosiologi som forskningsfelt. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.
 • Tjora, Aksel; Tøndel, Gunhild. (2012) Framtidens pasient. Fremtidens Helse-Norge.
 • Tjora, Aksel. (2011) Observasjonsstudiets sødme og de potensielt forræderiske feltnotatene. Mange ulike metoder.
 • Slaughter, Laura; Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. (2010) Technology-enhanced health communities: Research on the use of social computing application by both the sick and the well. Social Computing and Virtual Communities.
 • Tjora, Aksel. (2010) Den tredimensjonale pasienten som velvillig teleradiologisk objekt. Digitale pasienter.
 • Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. (2010) Digitale pasienter: En introduksjon og leseanvisning. Digitale pasienter.
 • Tjora, Aksel. (2008) Den moderne pasienten i sosiologisk lys. Den moderne pasienten.
 • Tjora, Aksel. (2008) Katya Sander TIFO (Event): A sociological appreciation. Generator: ni kunstinngrep i Trondheims offentlige rom.