Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Svendsen, Bodil; Juel, Lars Arne; Strømme, Alex. (2022) Naturfag for lærere Vg1. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2022. ISBN 9788205545922.
  • Østern, Tone Pernille; Dahl, Thomas; Strømme, Alex; Petersen, Jesper Aagaard; Østern, Maria Anna-Lena Viola; Selander, Staffan. (2019) Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 978-82-15-02972-6.
  • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
  • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.
  • Marion, Peter van; Strømme, Alex. (2015) Biologididaktikk. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-41930-1.
  • Østern, Tone Pernille; Strømme, Alex. (2014) Sanselig didaktisk design. SPACE ME. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0308-9. NTNU skole- og utdanningsforskning (Publikasjon nr 6 (vitenskapeplig antologi)).
  • Østern, Anna-Lena; Strømme, Alex. (2012) Art and science combined in storyline key questions. 2012. ISBN 978-88-96610-24-4.
  • Marion, Peter Van; Strømme, Alex. (2008) Biologididaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2008. ISBN 978-82-7634-595-7.

Part of book/report

  • Svendsen, Bodil; Strømme, Alex; Juvik, Ellen B.. (2022) Bærekraftig kompetanseutvikling – profesjonsfaglig utvikling av vurdering i praktisk arbeid. Skoleutvikling i videregående opplæring.