Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Amdal, Arne Kristian; Bjørnestad, Anne; Sanne, Anders. (2011) Elevgenererte eksempler. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.
  • Sanne, Anders. (2006) DELTA - Matematikk på nett fra NTNU. Noen erfaringer fra nettbasert videreutdanning av lærere. Skriftserie for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.

Books

  • Amdal, Arne Kristian; Bringslid, Odd; Caprotti, Olga; Irgens, Marius; Lavicza, Zsolt; Misfeldt, Morten; Norstein, Anne; Sanne, Anders; de la Villa, Augustin. (2008) Book of Abstracts: 4th European Workshop on Mathematical & Scientific e-Contents. 2008. ISBN 9788279230571. PPU serien (32).

Part of book/report

Report/dissertation

  • Sanne, Anders; Berge, Ola; Bungum, Berit; Jørgensen, Eva Celine; Kluge, Anders; Kristensen, Tor Espen; Mørken, Knut Martin; Svorkmo, Anne-Gunn; Voll, Liv Oddrun. (2016) Teknologi og programmering for alle : En faggjennomgang med forslag til endringer i grunnopplæringen - august 2016. 2016.
  • Borge, Inger Christin; Sanne, Anders; Nortvedt, Guri A.; Meistad, Jens Arne; Skrindo, Knut; Ranestad, Kristian; Maugesten, Marianne; Lindstrøm, Tom; Kristensen, Tor Espen. (2014) Matematikk i norsk skole anno 2014. 2014.
  • Sanne, Anders; Bergem, Ole Kristian; Leer, Lene Grøterud; Maugesten, Marianne; Randahl, Mira; Settemsdal, May Renate; Sørensen, Lill; Torkildsen, Svein Hallvard; Wæge, Kjersti. (2012) Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet. 2012.
  • Chrysanthou, Irene; Hohenwarter, Judith; Hohenwarter, Markus; Hreinsdottir, Freyja; Kreis, Yves; Lindner, Andreas; Papp-Varga, Susan; Parish, Alison; Recio, Tomas; Sanne, Anders; Stepancik, Evelyn; Winkowska-Nowak, Katarzyna. (2010) Report of the First International GeoGebra Conference 2009. 2010.
  • Amdal, Arne; Bringslid, Odd; Irgens, Marius; Norstein, Anne; Sanne, Anders; Villa, Augustin de la. (2008) Book of Abstracts. 4th European Workshop on Mathematical & Scientific e-Contents. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2008. ISBN 9788279230571. PPU serien (No 32).
  • Sanne, Anders; Alseth, Bjørnar; Nygård, Olav; Rønning, Frode; Johnsbråten, Håvard. (2006) Videreutvikling av nasjonale IKT-baserte etter- og videreutdanningstilbud i matematikk. Sluttrapport oktober 2006. 2006.
  • Sanne, Anders. (2000) Diffusjon i et medium med sprekker. 2000.