Anders Sanne

Assistant Professor Department of Teacher Education
+47 73598194 +47 91897866
Jonsvannsveien 82, Blokk C * C213b

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

Report/dissertation

Others

 • Sanne, Anders. (2017) Formative Assessment and ICT. 8th Nordic and Baltic GeoGebra Conference . Nordic GeoGebra Network; Reykjavik. 2017-10-13 - 2017-10-15.
 • Sanne, Anders. (2017) Teknologi og programmering for alle. Fagseminar ved Høgskolen i Østfold . Høgskolen i Østfold; Halden. 2017-02-10 - 2017-02-10.
 • Sanne, Anders. (2016) About the Nordic GeoGebra Network. Seventh Nordic GeoGebra Conference . Nordic GeoGebra Network; Trondheim. 2016-09-23 - 2016-09-25.
 • Sanne, Anders. (2016) Om eksamen og digitale hjelpemidler i matematikk. Realfagskonferansen . Kommune, fylkenskommuner, nasjonale sentre og NTNU; Trondheim. 2016-05-03 - 2016-05-03.
 • Sanne, Anders. (2015) Digitale verktøy til eksamen. LAMIS sommerkurs . Landslaget for matematikk i skolen; Fredrikstad. 2015-08-07 - 2015-08-09.
 • Sanne, Anders. (2015) How to get some mathematics out of a GPS track log?. The Sixth Nordic & Baltic GeoGebra Conference . Karlstads universitet; Karlstad. 2015-10-23 - 2015-10-25.
 • Sanne, Anders. (2015) Ny eksamensordning i matematikk. Utdanningskonferansen 2015 . Stiftelsen IMTEC; Tromsø. 2015-04-05 - 2015-04-05.
 • Sanne, Anders. (2014) Digital kompetanse i matematikk. Gyldendals realfagsdager . Gyldendal; Oslo. 2014-03-18 - 2014-03-18.
 • Sanne, Anders; Stengrundet, Susanne. (2014) ICT and Mathematics in Norwegian Schools. Warszawskie Centrum GeoGebry . SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; Warszawa. 2014-09-12 - 2014-09-13.
 • Sanne, Anders. (2013) Digital kompetanse i matematikkfaget. Internt seminar i Kunnskapsdepartementet . Kunnskapsdepartementet; Hankø. 2013-06-04 - 2013-06-04.
 • Sanne, Anders. (2013) GeoGebra i Norge og Norden. Invigning av Karlstads GeoGebrainstitut . Karlstads universitet; Karlstad. 2013-01-31 - 2013-01-31.
 • Sanne, Anders. (2013) Hvordan kan teknologi bidra til refleksjon og læring i utdanningen?. Utdanningskonferansen 2013 . Stiftelsen IMTEC; Bergen. 2013-02-14 - 2013-02-15.
 • Maugesten, Marianne; Bergem, Ole Kristian; Wæge, Kjersti; Sanne, Anders. (2012) God regneopplæring-for lærere på ungdomstrinnet. Etterutdanningskonferanse for matematikklærerutdannere . UiT; Tromsø. 2012-09-24 - 2012-09-27.
 • Sanne, Anders. (2012) GeoGebra i Norge. GeoGebra inspirationsdagar . Karlstads universitet; Karlstad. 2012-04-19.
 • Sanne, Anders. (2011) Elevgenererte eksempler: Matematikk i eksempelrommet. LAMIS sommerkurs 2011 . Landslaget for matematikk i skolen; Bodø. 2011-08-09 - 2011-08-12.
 • Sanne, Anders; Amdal, Arne Kristian. (2011) Anne's new math teaching: Learners generating examples. NORMA 11 Nordic Conference on Mathematics Education ; Reykjavik. 2011-05-11 - 2011-05-14.
 • Amdal, Arne Kristian; Bjørnestad, Anne; Rønning, Frode; Sanne, Anders. (2010) Assessment for learning. Use of digital tests in Mathematics. 5th European Workshop on Mathematical and Scientific e-Contents . Universitetet i Salamanca; Salamanca. 2010-09-09 - 2010-09-11.
 • Sanne, Anders. (2010) GeoGebra Institute of Norway. Nordic GeoGebra 2010 . Islands universitet; Reykjavik. 2010-08-12 - 2010-08-14.
 • Sanne, Anders. (2010) GeoGebra in Norway. 19th Symposium on Computer Geometry . Slovak Society for Geometry and Graphics; Kocovce. 2010-10-20 - 2010-10-22.
 • Amdal, Arne Kristian; Lavicza, Zsolt; Sanne, Anders. (2009) Establishing the GeoGebra Institute of Norway. Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education . RISC research institute for symbolic computation; Hagenberg. 2009-07-11 - 2009-07-13.
 • Amdal, Arne Kristian; Sanne, Anders; Lavicza, Zsolt. (2009) Establishing the GeoGebra Institute of Norway. CERME 6 - Sixth Conference of European Research in Mathematics Education . European Society for research in Mathematics Education; Lyon. 2009-01-28 - 2009-02-01.
 • Sanne, Anders; Misfeldt, Morten. (2009) GeoGebra. NAVIMAT konferencen . NAVIMAT - National videncenter for matematikdidaktikk; Odense. 2009-03-03 - 2009-03-03.
 • Amdal, Arne Kristian; Bringslid, Odd; Caprotti, Olga; Lavica, Zsolt; Misfeldt, Morten; Sanne, Anders; de la Villa, Augustin. (2008) Mathematical e-content: Expressing, manipulating and retrieving mathematics online. 5th Nordic Conference on Research in Mathematics Education . Danmarks pædagogiske universitetsskole; København. 2008-04-21 - 2008-04-25.
 • Sanne, Anders. (2008) GeoGebra activity and plans in Norway. International GeoGebra Institute conference . University of Cambridge; Cambridge. 2008-05-07 - 2008-05-08.
 • Sanne, Anders; Amdal, Arne Kristian. (2008) Digital tools and Mathematics Education. 5th Nordic Conference on Research in Mathematics Education . Danmarks pædagogiske universitetsskole; København. 2008-05-21 - 2008-05-25.
 • Sanne, Anders; Amdal, Arne Kristian. (2008) GeoGebra in Norway. Nettverkssamling for polske lærere om IKT i undervisninga . Instytut Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji; Warszawa. 2008-11-14 - 2008-11-16.
 • Sanne, Anders; Hals, Sigbjørn. (2008) Aha! Nå forstår jeg! GeoGebra som portåpner for digital og matematisk kompetanse. Novemberkonferansen . Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen; Trondheim. 2008-11-24 - 2008-11-25.
 • Sanne, Anders. (2007) DELTA - matematikk på nett fra NTNU. Norgesuniversitetets prosjektseminar . Norgesuniversitetet; Tromsø. 2007-04-17 - 2007-04-18.
 • Sanne, Anders. (2007) The Norwegian online undergraduate mathematics initiative DELTA. New and Emerging Technologies in Math Education . JEM - Joining Educational Mathematics, EU thematic network; Helsinki. 2007-08-17 - 2007-08-18.
 • Sanne, Anders; Misfeldt, Morten. (2007) Flexibilty and cooperation: Virtual learing environments in undergraduate mathematics. CERME 5 . The European Society for Research in Mathematics Education; Larnaca. 2007-02-22 - 2007-02-26.
 • Sanne, Anders. (2006) Erfaringer fra NTNUs nettbaserte videreutdanning av lærere i matematikk. Muligheter, begrensninger og utfordringer. NKUL 2006 - Norsk konferanse om utdanning og læring . NTNU; Trondheim. 2006-05-11 - 2006-05-13.
 • Sanne, Anders; Amdal, Arne Kristian. (2006) Presentasjon av programmet GeoGebra og hvilke muligheter det gir for bruk i skolen. Etterutdanningssamling for lærerutdannere i matematikk . Høgskolen i Agder og Høgskolen i Telemark; Dømmesmoen, Grimstad. 2006-09-18 - 2006-09-20.
 • Sanne, Anders; Svensson, Janne; Wrålsen, Anette. (2006) Delta - matematikk på nett. NAFADISE - Naturfagsdidaktisk Seminar . Center for naturfagenes didaktikk; Københavns universitet. 2006-03-23 - 2006-03-23.
 • Sanne, Anders. (2005) DELTA - Matematikk på nett fra NTNU. Novemberkonferansen 2005 . Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa; Trondheim. 2005-11-19 - 2005-11-22.