Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

Report/dissertation

  • Sanne, Anders; Berge, Ola; Bungum, Berit; Jørgensen, Eva Celine; Kluge, Anders; Kristensen, Tor Espen; Mørken, Knut Martin; Svorkmo, Anne-Gunn; Voll, Liv Oddrun. (2016) Teknologi og programmering for alle : En faggjennomgang med forslag til endringer i grunnopplæringen - august 2016. 2016.
  • Borge, Inger Christin; Sanne, Anders; Nortvedt, Guri A.; Meistad, Jens Arne; Skrindo, Knut; Ranestad, Kristian; Maugesten, Marianne; Lindstrøm, Tom; Kristensen, Tor Espen. (2014) Matematikk i norsk skole anno 2014. 2014.
  • Sanne, Anders; Bergem, Ole Kristian; Leer, Lene Grøterud; Maugesten, Marianne; Randahl, Mira; Settemsdal, May Renate; Sørensen, Lill; Torkildsen, Svein Hallvard; Wæge, Kjersti. (2012) Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med regning på ungdomstrinnet. 2012.