Andreas Krokan

Researcher / Project manager NTNU Beta

Department of Computer Science
c/o MESH, 4. etg. #416, Tordenskiolds gate 2, 0157 Oslo

Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2019

  • Langseth, Inger Dagrun; Krokan, Andreas. (2019) Lære hele livet, veien videre i alle retninger, eller mot felles mål. DIKUs Høstkonferanse 2019 . Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling; Tromsø. 2019-09-25 - 2019-09-26.

2018

  • Langseth, Inger Dagrun; Haugsbakken, Halvdan; Krokan, Andreas; Lysne, Dag Atle; Krokan, Arne. (2018) UNI Smart læring (MOOC). NTNU Drive, program for digitalisering av utdanningsområdet, Trondheim. 2018.