Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Dreyer, Anne. (2017) Akutt forverring av tilstanden til eldre pasienter i sykehjem. Fenomener i intensivsykepleie.

Report/dissertation

  • Dreyer, Anne. (2003) Familien i intensivavdelingen : opplevelser knyttet til det å være pårørende til respiratorpasienten som er under lindrende og sederende behandling. Universitetet i Oslo. 2003.