Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Emstad, Anne Berit; Angelo, Elin. (2015) Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 9788202482459.
 • Emstad, Anne Berit. (2014) Skolevurdering. Et verktøy for ledelse, utvikling og læring i skolen. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232102761.

Part of book/report

 • Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit. (2020) Realizing data-driven changes and teacher agency in upper secondary schools through formative interventions. Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings.
 • Emstad, Anne Berit. (2019) Applying teaching practicum Experiences to challenging situations: A study on newly qualified teachers. Dimensions and emerging themes in teaching practicum. A global perspective.
 • Angelo, Elin; Emstad, Anne Berit. (2017) Skolekonsepter som blir til i samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen.
 • Emstad, Anne Berit. (2017) Mikropolitiske prosesser i spill i etterkant av videreutdanning. Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi..
 • Emstad, Anne Berit; Buland, Trond Hallgeir. (2017) Skolevurdering som verktøy for utvikling. Ledelse i fremtidens skole.
 • Emstad, Anne Berit. (2016) Nyutdannede læreres opplevelse av utfordrende situasjoner i skolen. Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv.
 • Angelo, Elin; Emstad, Anne Berit. (2015) Skolen som mulighetenes univers i bygda. Eksistensorientert ledelse som drivkraft. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit. (2015) Ledelse som dramaturgi. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Emstad, Anne Berit. (2014) Ledelse av samspillprosesser i skoleutvikling. Ledelse og læring i skolen.
 • Emstad, Anne Berit; Angelo, Elin; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Læreropplæring i det frivillige kulturlivet. Et eksempel fra dirigentopplæring i korpsbevegelsen. Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og kunstpedagogisk utdanning.