Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Knutsen, Bård; Emstad, Anne Berit. (2021) Ledelse for en inkluderende skole - også for elever med et stort læringspotensial. Fagbokforlaget. 2021. ISBN 9788245037463.
  • Emstad, Anne Berit; Birkeland, Ide Katrine. (2020) Lærende ledelse Skolelederes rolle i å utvikle en profesjonell læringskultur. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 9788215030753.
  • Emstad, Anne Berit; Angelo, Elin. (2015) Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 9788202482459.
  • Emstad, Anne Berit. (2014) Skolevurdering. Et verktøy for ledelse, utvikling og læring i skolen. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 9788232102761.

Part of book/report

  • Sandvik, Lise Vikan; Emstad, Anne Berit. (2020) Realizing data-driven changes and teacher agency in upper secondary schools through formative interventions. Applying Cultural Historical Activity Theory in Educational Settings.
  • Vennebo, Kirsten Foshaug; Emstad, Anne Berit; Nilsen, Nils Ole. (2020) Hvordan opplever og vurderer førstegangsrektorer veiledning i nasjonale rektorutdanninger?. Ledelse innenfra.
  • Emstad, Anne Berit. (2019) Applying teaching practicum Experiences to challenging situations: A study on newly qualified teachers. Dimensions and emerging themes in teaching practicum. A global perspective.
  • Angelo, Elin; Emstad, Anne Berit. (2017) Skolekonsepter som blir til i samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen.
  • Emstad, Anne Berit. (2017) Mikropolitiske prosesser i spill i etterkant av videreutdanning. Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi..