Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Artistic productions

  • Sørum, Anne Grut; Nylander, Rita. (2018) Design av Trøndelag Fylkeskommunes Kulturpris 2018 - 2022, i samarbeid med Rita Nylander, DUODU. Trøndelag Fylkeskommune. 2018.
  • Sørum, Anne Grut; Nylander, Rita. (2018) Designet og produsert kostymer til Gunnhild Sundli i gruppen "GÅTE", i forbindelse med turnevirksomhet og musikkvideo 2018. DUODU. 2018.
  • Sørum, Anne Grut; Nylander, Rita. (2018) Presentasjon av DUODU i boken "Norsk Strikkehistorie", Klepp og Tobiassen. 2018, ISBN9788292879771. Vormedal. 2018.
  • Sørum, Anne Grut; Nylander, Rita. (2018) Presentasjon av kreasjoner i boken "Open Spaces", Guagliumi, Susan. 2018, ISBN 1986317730. CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition (May 22, 2018). 2018.

Books

  • Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Engelsrud, Gunn Helene; Sørum, Anne Grut. (2021) Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 978-82-15-04370-8.

Part of book/report

  • Engelsrud, Gunn Helene; Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Sørum, Anne Grut. (2021) Innledning til boken. Kroppslig læring - perspektiver og praksiser.
  • Fredriksen, Biljana Culibrk; Sørum, Anne Grut. (2021) Dreiing av en trekule som arena for kroppslig læring. Kroppslig læring - perspektiver og praksiser.