Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Klomsten, Anne Torhild; Fikse, Camilla. (2021) Relasjoner, tanker og følelser i skolen: samskapt læring knyttet til Fagfornyelsen. Cappelen Damm Akademisk. 2021. ISBN 978-82-02-72806-9.

Part of book/report

  • Klomsten, Anne Torhild. (2022) Livsmestring i skolen. Grunnbok i pedagogisk psykologi.
  • Klomsten, Anne Torhild. (2020) Tiden er moden, livsmestring skal inn på timeplanen!. Perspektiver på livsmestring i skolen.
  • Klomsten, Anne Torhild. (2018) Mediebruk, kropp og livsmestring i skolen. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
  • Klomsten, Anne Torhild. (2017) Psykisk helse som eget fag i skolen. Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv..

Report/dissertation

  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av besetemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr. 1. 1997.
  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av bestemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr. 2. 1997.
  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av bestemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr. 4. 1997.
  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av bestemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr.3. 1997.