Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Sunde, Anne Mette; Eide, Kristin Melum; Berg, Ivar; Mæhlum, Brit Kirsten; Vulchanova, Mila Dimitrova. (2019) Skjult påvirkning. Tre studier av engelskpåvirkning i norsk. 2019. ISBN 978-82-326-3834-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (2019/118).
  • Eide, Kristin Melum; Sunde, Anne Mette. (2013) Bortfall av obligatoriske seg-refleksiver. En studie av mønsterlån fra engelsk til norsk. 2013.

Others

  • Sunde, Anne Mette; Bjelland, Eli. (2017) Debatt om norsk språk under press. NRK [Radio]. 2017-09-04.
  • Eide, Kristin Melum; Sunde, Anne Mette; Jones, Ann. (2013) Forurenser grammatikken. Språkteigen, NRK P2 [Radio]. 2013-11-03.