Background and activities

Arild Blekesaune is dr.polit. in sociology, and is employed as full professor of social science research methods. He teaches mainly in applied statistical analysis, and has broad experience in sampling, organization, and analysis of various survey and register data. Blekesaune mainly published scientific articles in the areas of welfare and rural sociology.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Blekesaune, Arild; Bjørkhaug, Hilde. (2021) Analyser av surveydata 2. Logistiske regresjonsmodeller og sammenligning av data fra ulike land. En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt.
  • Kaasa, Jorunn; Slettebak, Marie Holm; Bjørkhaug, Hilde; Blekesaune, Arild. (2021) Data for den kvantitative analysen. En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt.
  • Melås, Anders; Blekesaune, Arild. (2020) En kvantitativ analyse av fremgangen til Senterpartiet ved kommunevalget i 2019. Distriktsopprør. Periferien på nytt i sentrum..
  • Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S.. (2016) Lokalsamfunnets betydning for eldre i bygd og by. Lokalsamfunn.
  • Rønningen, Katrina; Blekesaune, Arild. (2011) Redd for rovdyr? Jakten på rovdyrkonfliktens materielle virkelighet. Rurale brytninger.

Report/dissertation

  • Blekesaune, Arild. (1996) Family farming in Norway : an analysis of structural changes within farm households between 1975 and 1990. 1996. Avhandling til graden dr.polit. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (6).