Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Næss, Arild Brandrud; Wahlstrøm, Ranik Raaen; Helland, Fredrik Forbord; Kjærland, Frode. (2017) Konkursprediksjon for norske selskaper - En sammenligning av regresjonsmodeller og maskinlæringsteknikker. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Mertens, Timo Pascal; Schneider, Daniel; Næss, Arild Brandrud; Svendsen, Torbjørn. (2009) Lexicon Adaptation for Subword Speech Recognition. Proceedings of the 2009 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding.

Report/dissertation