Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Books

  • Mikalsen, Arne Bjørn. (2002) Drift av lokalnettverk. Tapir Akademisk Forlag. 2002. ISBN 8251917832.
  • Mikalsen, Arne Bjørn. (2002) Local Area Network Management, Design and Security: A practical approach. 2002. ISBN 047149769X.
  • Borgesen, Per; Eilertsen, Mads; Maribu, Geir; Mikalsen, Arne Bjørn. (2001) Linux som informasjonstjener. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 8251916852.
  • Mikalsen, Arne Bjørn. (2001) Drift av lokalnettverk: design, sikkerhet. Tapir Akademisk Forlag. 2001. ISBN 8251916364.
  • Mikalsen, Arne B.; Tepfers, Camilla; Davidsen, Claude; Hestmann, Einar; Maribu, Geir; Sindre, Guttorm; Haugen, Nils-Christian; Borgersen, Per; Kjos, Bård. (1998) Innføring i informasjonsteknologi. 1998. ISBN 82-519-1316-0.

Part of book/report

  • Mikalsen, Arne Bjørn. (2003) Kommunikasjon og nettverk. Innføring i informasjonsteknologi.
  • Mikalsen, Arne Bjørn. (2003) Linux tjenester. Linux tjenestedrift.
  • Mikalsen, Arne Bjørn. (2003) Sikkerhet og brannmurer. Linux tjenestedrift.
  • Mikalsen, Arne Bjørn. (2003) Utskriftsmiljøet. Linux tjenestedrift.
  • Mikalsen, Arne Bjørn. (2003) Web. Linux tjenestedrift.

Report/dissertation