Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Skaftum, Atle; Uppstad,, Per Henning; Aasen, Arne Johannes. (2014) Skriv! Les!2. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232103812.
 • Smidt, Jon; Solheim, Randi; Aasen, Arne Johannes. (2013) På sporet af god skriveundervisning - en bog for lærere i alle fag. Klim. 2013. ISBN 978-87-7129-267-1.
 • Smidt, Jon; Solheim, Randi; Aasen, Arne Johannes. (2011) På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2748-2.
 • Smidt, Jon; Folkvord, Ingvild; Aasen, Arne Johannes. (2010) Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2567-9.
 • Nome, Sture; Aasen, Arne Johannes. (2005) Det nye norskfaget. Fagbokforlaget. 2005. ISBN 82-450-0291-7.

Part of book/report

 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes. (2014) Forord. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Kvithyld, Trygve; Aasen, Arne Johannes. (2011) Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Nome, Sture; Aasen, Arne Johannes. (2011) Skriving av digitale sammensatte tekster. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Aasen, Arne Johannes. (2010) Dataspel som tilnærming til multimodal tekstkompetanse?. Sammensatte tekster : barns tekstpraksis.
 • Aasen, Arne Johannes. (2010) Digital forteljing i samfunnsfag. Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv.
 • Aasen, Arne Johannes. (2010) Multimodal skrivekompetanse. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Aasen, Arne Johannes. (2009) Teori om samansette tekstar. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Aasen, Arne Johannes. (2009) Ungdom og tekstkulturar. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Aasen, Arne Johannes. (2009) Visuelle uttrykk i klasserommet. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Aasen, Arne Johannes. (2009) Digital produksjon og digitale sjangrer. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Lorentzen, Rutt Trøite; Aasen, Arne Johannes. (2008) Mål og meining med samansette tekstar. Å skrive i alle fag.

Report/dissertation

 • Aasen, Arne Johannes. (1998) Skrift og blod. Alfabet og terror. Kjartan Fløgstads språkfilosofi og Fimbul. 1998.

Others

 • Aasen, Arne Johannes. (2005) "Globalisering og litteraturvitskap". NorLit 2005 . ALIT ved NTNU; Trondheim. 2005-08-18 - 2005-08-20.