Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Skaftum, Atle; Uppstad,, Per Henning; Aasen, Arne Johannes. (2014) Skriv! Les!2. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232103812.
 • Smidt, Jon; Solheim, Randi; Aasen, Arne Johannes. (2013) På sporet af god skriveundervisning - en bog for lærere i alle fag. Klim. 2013. ISBN 978-87-7129-267-1.
 • Smidt, Jon; Solheim, Randi; Aasen, Arne Johannes. (2011) På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2748-2.
 • Smidt, Jon; Folkvord, Ingvild; Aasen, Arne Johannes. (2010) Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2567-9.
 • Nome, Sture; Aasen, Arne Johannes. (2005) Det nye norskfaget. Fagbokforlaget. 2005. ISBN 82-450-0291-7.

Part of book/report

 • Solheim, Randi; Nilssen, Vivi Lisbeth; Aasen, Arne Johannes. (2022) Seksåringar i skapande tekstleg samspel. Samtale, samskrive, samhandle : Nye perspektiv på muntlighet og skriftlighet i samspill.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes. (2021) School Writing in Norway: Fifteen Years With Writing as Key Competence. International Perspectives on Writing Curricula and Development. A Cross-Case Comparison.
 • Aasen, Arne Johannes; Nome, Sture. (2019) Danning i historiske og samtidige tekstkulturer - lesing, skriving og fagkunnskap. Det (nye) nye norskfaget.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes. (2014) Forord. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy.
 • Kvithyld, Trygve; Aasen, Arne Johannes. (2011) Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Nome, Sture; Aasen, Arne Johannes. (2011) Skriving av digitale sammensatte tekster. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Aasen, Arne Johannes. (2010) Dataspel som tilnærming til multimodal tekstkompetanse?. Sammensatte tekster : barns tekstpraksis.
 • Aasen, Arne Johannes. (2010) Digital forteljing i samfunnsfag. Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv.
 • Aasen, Arne Johannes. (2010) Multimodal skrivekompetanse. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Aasen, Arne Johannes. (2009) Teori om samansette tekstar. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Aasen, Arne Johannes. (2009) Ungdom og tekstkulturar. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Aasen, Arne Johannes. (2009) Visuelle uttrykk i klasserommet. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard; Aasen, Arne Johannes. (2009) Digital produksjon og digitale sjangrer. Norskdidaktikk - Ei grunnbok.
 • Lorentzen, Rutt Trøite; Aasen, Arne Johannes. (2008) Mål og meining med samansette tekstar. Å skrive i alle fag.

Report/dissertation

 • Aasen, Arne Johannes; Helland, Frode. (2006) "Retretten til skrifta". Språkkritikk og globalisering i nokre romanar av Kjartan Fløgstad. 2006. ISBN 82-471-7849-4. Doktoravhandlinger ved NTNU (51).
 • Aasen, Arne Johannes. (1998) Skrift og blod. Alfabet og terror. Kjartan Fløgstads språkfilosofi og Fimbul. 1998.

Others

 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes; Byberg Johansen, Marita; Kvistad, Anne Holten; Rijlaarsdam, Gert. (2022) Audience Awareness in Elementary School Students’ Texts: Variations within and between Grades 1–3. Skriv! Les! . Skrivesenteret, ILU, NTNU; Trondheim. 2022-05-10 - 2022-05-11.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Byberg Johansen, Marita; Kvistad, Anne Holten; Aasen, Arne Johannes; Huebner, Alan. (2022) Spelar skrivundervisning någon roll för elevers skrivförmåga?. Skriv! Les! . Skrivesenteret, ILU, NTNU; Trondheim. 2022-05-10 - 2022-05-11.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes. (2021) Development of Rating Scales for the Assessment of Young Learners Functional Writing Proficiency. WRITING RESEARCH ACROSS BORDERS 2021 ; 2021-03-05 - 2021-03-06.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes. (2020) FUS-prosjektet: statusoppdatering. Seminar for nordiske projekter om børns tidligere skriveudvikling . Videncenter for læsing; København. 2020-01-23.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes. (2019) A writing intervention project: Functional Writing in Primary School. Seminar for SKUV–Skolebasert kompetanseutvikling ; 2019-03-28 - 2019-03-28.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes. (2019) Functional Writing in Primary School – a Large-Scale Writing Intervention Program. Literacy Research Association 69th Annual Conference . Literacy Research Association; Tampa. 2019-12-04 - 2019-12-07.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes; Jølle, Lennart. (2019) Funksjonell skriving i de første skoleårene - en intervention. Skriv! Les! . Lesesenteret & Skrivesenteret; UiS. 2019-05-05 - 2019-05-08.
 • Aasen, Arne Johannes. (2018) Dybdelæring. DEKOM, Trondheim kommune . Trondheim kommune; Trondheim. 2018-12-03 - 2018-12-04.
 • Aasen, Arne Johannes; Skar, Gustaf Bernhard Uno. (2018) Developing Scales and Investigating Writing Proficiency Among Fifth- and Eighth-Grade Students in Norway. The Annual Meeting of the American Educational Research Association . American Educational Research Association; New York City. 2018-04-13 - 2018-04-17.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes. (2018) Teaching and Assessing Writing in Norway. Seminar, Language Testing Research Centre, University of Melbourne . Language Testing Research Centre, University of Melbourne; Melbourne. 2018-06-25 - 2018-06-25.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes; Jølle, Lennart. (2018) FUS-prosjektet. NOLES . NOLES; Oslo. 2018-10-01 - 2018-10-02.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Jølle, Lennart; Aasen, Arne Johannes. (2018) Utveckling av bedömningsredskapet Mestringsbeskrivelser av skriveutvikling i de første skoleårene. FoU i praksis . NTNU, Nord Universitet, DMMH; Trondheim. 2018-10-24 - 2018-10-25.
 • Aasen, Arne Johannes; Skar, Gustaf Bernhard Uno. (2017) Skriving og dybdelæring. NOLES forskerkonferanse . NOLES; København. 2017-03-27 - 2017-03-29.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes. (2016) Risktagande elever och dolda kvaliteter. Konferensen Svenska med didaktisk inriktning . Forskningsnätverket Svenska med didaktisk inriktning; Karlstad. 2016-11-24 - 2016-11-25.
 • Aasen, Arne Johannes. (2015) Å handle med/ gjennom/ i ord: Begrepene teksttype og sjanger i norskfaget – perspektiver fra forskning. Teksttyper versus sjangere: fra sjangerformalisme til sjangeranarki? . Landslaget for norskundervisning (LNU); Oslo. 2015-09-20 - 2015-09-20.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes. (2015) WRITING WITH NEW CONVENTIONS The introduction of a tool for formative writing assessment and its implications. NOLES . NOLES; 2015-03-23 - 2015-03-24.
 • Solheim, Randi; Aasen, Arne Johannes; Nilssen, Vivi Lisbeth. (2012) Skrive, teikne, fortelje – meiningsskaping blant seksåringar. Konferansen FoU i Praksis . DMMH; Trondheim. 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Aasen, Arne Johannes; Kristoffersen, Elisabeth. (2011) Samtidsroman og læringsstiler. LNUs landskonferanse 2011 . Landslaget for norskundervisning; Trondheim. 2011-03-25 - 2011-03-26.
 • Aasen, Arne Johannes; Kvithyld, Trygve. (2011) Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. Kursus om skriftlighed . Nationalt videncenter for læsning; København. 2011-10-31 - 2011-11-02.
 • Aasen, Arne Johannes. (2010) Skriving i multimodale elevtekstar. FoU i praksis. Nordisk konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanninga ; Trondheim. 2010-05-10 - 2010-05-11.
 • Nilssen, Vivi L.; Solheim, Randi; Aasen, Arne Johannes. (2010) Nærlys på leseopplæring. Professionen i læreruddannelsen. At lære at være lærer, Nordisk lærerutdanningskonference ; Hjørring, Danmark. 2010-05-05 - 2010-05-08.
 • Nilssen, Vivi L.; Solheim, Randi; Aasen, Arne Johannes. (2010) Å forstå hva elevene forstår. At lære at være lærer - Professionen i læreruddannelsen. Nordisk Læreruddannelseskonference ; Hjørring, Danmark. 2010-05-05 - 2010-05-08.
 • Aasen, Arne Johannes. (2009) Computer games versus critical literacy. Literacy as worldmaking - A challenge to educational research, NERA's 37th congress ; Trondheim. 2009-03-05 - 2009-03-07.
 • Solheim, Randi; Aasen, Arne Johannes. (2009) Begrepsforståelse i den tidlige leseopplæringa. Fou i praksis ; Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger. 2009-04-23 - 2009-04-24.
 • Aasen, Arne Johannes. (2005) "Globalisering og litteraturvitskap". NorLit 2005 . ALIT ved NTNU; Trondheim. 2005-08-18 - 2005-08-20.
 • Aasen, Arne Johannes. (2005) Globalization, literature and literary studies. "Navigating Globalization" . NTNU; Trondheim. 2005-08-04 - 2005-08-08.
 • Aasen, Arne Johannes. (2004) Roman, skrift, historie. Kjartan Fløgstad 60 år . Høyskolen i Stavanger; Stavanger. 2004-01-15 - 2004-01-16.