Background and activities

Research interests: Technological change and organisatorial/societal development, digital economy, eCommerce and transformation of business models. Sharing economy. Smart learning.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Rolstadås, Asbjørn; Krokan, Arne; Schiefloe, Per Morten; Sand, Gunnar; Dyrhaug, Lars Thomas. (2019) Det Nye Digitale Norge. 2019. ISBN 978-82-533-0374-1.
 • Krokan, Arne. (2018) Deling Plattform Tillit, perspektiver på delings- og plattformøkonomi. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 978820254933-6.
 • Krokan, Arne. (2017) Organisatoriske utfordringer ved MOOC-prosjekter. 2017. ISBN 9788291308593.
 • Rolstadås, Asbjørn; Krokan, Arne; Dyrhaug, Lars Thomas. (2017) Teknologien endrer samfunnet. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2297-1.
 • Krokan, Arne. (2015) Det friksjonsfrie samfunn - Om utviklingen av digitale tjenester. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 9788202412234.
 • Krokan, Arne. (2013) Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 9788202412142.
 • Krokan, Arne. (2012) Smart læring - hvordan ikt og sosiale medier endrer læring. Fagbokforlaget. 2012. ISBN 9788245013559.
 • Kvalnes, Øyvind; Brandtzæg, Petter Bae; Gillund, Lars; Krokan, Arne; Meling, Alf Tore; Wessel-Aas, Jon. (2011) Sosiale medier i all offentlighet. Kommuneforlaget AS. 2011. ISBN 978-82-446-2090-1.
 • Krokan, Arne. (2010) Den digitale økonomien : Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet. Cappelen Damm Akademisk. 2010. ISBN 978-82-02-31884-0.

Part of book/report

 • Krokan, Arne. (2019) Utdanning i endring: Digitale læringsarenaer. Det Nye Digitale Norge.
 • Krokan, Arne; Nørve, Jens. (2019) En digital offentlig sektor: Samstyring, gjenbruk og deling. Det Nye Digitale Norge.
 • Krokan, Arne; Schiefloe, Per Morten; Rolstadås, Asbjørn; Sand, Gunnar; Dyrhaug, Lars Thomas. (2019) Fremtiden er digital: Det nye digitale Norge. Det Nye Digitale Norge.
 • Krokan, Arne. (2017) Digital læring. Teknologien endrer samfunnet.
 • Krokan, Arne. (2017) Plattformer og sosiale medier. Teknologien endrer samfunnet.
 • Rolstadås, Asbjørn; Krokan, Arne; Dyrhaug, Lars Thomas. (2017) Muliggjørende teknologier. Teknologien endrer samfunnet.
 • Krokan, Arne. (2016) Innholdsmarkedsføring og forretningsmodeller. Innholdsmarkedsføring. Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis..
 • Krokan, Arne. (2014) Smart læring i en folkelig tradisjon. Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år.
 • Krokan, Arne. (2011) Sosiale mediers inntog i samfunnet. Sosiale medier i all offentlighet.
 • Krokan, Arne. (2008) Oppvekst i det digitale nettsamfunnet - utfordringer for utdanningsinstitusjonene. Moderne oppvekst - nye tider, nye krav.
 • Krokan, Arne; Midtbust, Solveig. (2006) Why don't they automate?. User involvement and representation in e-Government projects.
 • Krokan, Arne. (2004) Det sosiale og kommersielle internett. Medier, politikk og samfunn.
 • Krokan, Arne. (2004) Internett som drivkraft i samfunnsutviklingen. Medier, politikk og samfunn.
 • Gottschalk, Petter; Krokan, Arne. (2001) Pricing principles for public information: the case of norwegian goverment policy-making. Læring gjennom økonomi, system og prosjekt: Festskrift til Erling S. Andersen/Gottschalk,P. and Welle-Strand,A. (eds.).

Report/dissertation

Others

 • Krokan, Arne. (2019) Impacts the Blockchain Technology can bring to the Society. Biometrics laboratory Annual Workshop . NTNU; 2019-03-07.
 • Krokan, Arne. (2019) Plattformer for samhandling i offentlig sektor. KS strategikonferanse . KS; 2019-02-14.
 • Krokan, Arne. (2019) Teknologistøttet tjenesteutvikling -kommunale utfordringer. Plandag Gjøvik kommune ; Gjøvik. 2019-01-29.
 • Krokan, Arne. (2019) Vår digitale fremtid - vil du være med så heng på. Oppturkonferansen . Narvik næringsforum; Narvik. 2019-02-13.
 • Krokan, Arne. (2018) Boligutvikling og boformer i en digital tid. OBOSkonferansen i Operaen . OBOS; 2018-08-30.
 • Krokan, Arne. (2018) Datadrevet forvaltning, trussel eller muligheter?. Digitaliseringskonferansen i Operaen . DIFI; 2018-06-06.
 • Krokan, Arne. (2018) Digital kommunikasjonsledelse. BI masterprogram i digital kommunikasjonsledelse ; 2018-09-12.
 • Krokan, Arne. (2018) Digital læring. 25 årsjubileum for Prosjektforum NTNU . NTNU Prosjektforum; 2018-10-11.
 • Krokan, Arne. (2018) Digital transformasjon -utfordringer og muligheter for Kystverket. Strategikonferanse Kystverket ; Hammerfest. 2018-04-19.
 • Krokan, Arne. (2018) Digitaliseirng i utdanningssektoren. Statens pensjonskasse plankonferanse ; 2018-01-26.
 • Krokan, Arne. (2018) Digitalisering - industrielle muligheter og utfordringer. Fosnavågkonferansen ; fosnavåg. 2018-06-21.
 • Krokan, Arne. (2018) Digitalisering av læreprosesser i høyere utdanning. UNIPED 40 årsjubileum konferanse ; Oslo. 2018-09-26.
 • Krokan, Arne. (2018) Digtal transformasjon i offentlig sektor. NEON 2018 ; 2018-11-21.
 • Krokan, Arne. (2018) Farmasisektoren -hva skaper nye muliggjørende teknologier?. Konferanse for ledere i farmasisektoren . Takeda; 2018-06-13.
 • Krokan, Arne. (2018) Forskning og forskerprosesser i digitale omgivelser. Norges forskningsråd . Norges forskningsråd; 2018-09-19.
 • Krokan, Arne. (2018) Forsvaret - utfordringer og muligheter ved digitalisering. Forsvarets overvåkingstjeneste. . Forsvaret; 2018-12-07.
 • Krokan, Arne. (2018) Fremtidens arbeidsliv. Strategikonferanse Statens pensjonskasse ; 2018-09-06.
 • Krokan, Arne. (2018) Fremtidens arbeidsmarked, digitalisering, ny økonomi. Konferanse for akademiske fagorganisasjoner ; 2018-02-08.
 • Krokan, Arne. (2018) Frokostseminar boklansering med næringsminister Torbjørn Røe Isaksaksen og Anita Krohn Traaset, dir Innv Norge. Frokostmøte og diskusjon ; 2018-10-09.