Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Barnevernlederes syn på barnehagen som tiltak. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Hvordan skape et godt samarbeid?. Barnehagen som barneverntiltak : Samarbeid mellom barnehage og barneverntjeneste.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2013) Barnehage som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
 • Storhaug, Anita S.; Bratterud, Åse. (2013) Et mangfold av fedre i barnevernet. Det nye barnevernet.
 • Jenssen, Anders Todal; Bratterud, Åse. (1999) Endrede oppvekstvilkår og nye politiske konflikter. Barn - familie. Endring og kontinuitet i et samfunnsperspektiv.

Report/dissertation

Others

 • Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Almklov, Petter; Ulset, Gro; Bratterud, Åse. (2014) Entifisering/reifisering, standardisering og måling som samfunnstendens: Barnevernet som eksempel. Vitenskapsteoretisk forum . Vitenskapsteoretisk forum NTNU; Trondheim. 2014-02-04 - 2014-02-04.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2013) Barnehagen kan være med å stoppe omsorgssvikt. Utdanning [Internett]. 2013-04-04.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2012) Barnehagen som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?. FoU i praksis 2012 ; 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2011) Fra FoU prosjekt om barns rettigheter til endring av undervisningspraksis. FoU i praksis 2011. Nasjonal konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdannngen. . DMMH; Rica Nidelven Hotel, Trondheikm. 2011-04-26 - 2011-04-27.
 • Bratterud, Åse; Emilsen, Kari. (2011) Omsorgssvikt. Foredrag for Allmennlærerstudenter. Fagdag lærerutdanningen HiST. . Høgskolen i Sør-Trøndelag; HiST, Trondheim. 2011-02-15 - 2011-02-15.
 • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse; Lehn, Elisabeth W.. (2010) Hva teller mest når barnehagen er bekymret for et barn?. Nå telte han deg også: Nasjonal barnehagekonferanse ; Trondheim. 2010-05-27 - 2010-05-28.