Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

Part of book/report

  • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2013) Barnehage som barneverntiltak - et kvalitativt godt tilbud for barn og deres foreldre?. Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012.
  • Storhaug, Anita S.; Bratterud, Åse. (2013) Et mangfold av fedre i barnevernet. Det nye barnevernet.
  • Emilsen, Kari; Bratterud, Åse. (2011) Barnehageansatte sitt kompetansebehov ved håndtering av bekymring for barns omsorgssituasjon. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

Report/dissertation