+4741919902 Trondheim, Dragvoll/Kalvskinnet/Olavskvartalet