Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Midjo, Turid; Witsø, Aud Elisabeth. (2019) Dialogkonferanse som metode for kunnskapsutvikling. Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.
  • Kittelsaa, Anna; Johansen, Oddbjørn; Witsø, Aud Elisabeth. (2019) De nærmeste - talspersoner, vaktbikkjer og støttespillere. Hverdag i velferdstatens bofellesskap.
  • Magnus, Eva; Witsø, Aud Elisabeth; Mjøen, Odd Morten. (2019) Landsbyen - et annerledes bofellesskap. Hverdag i velferdstatens bofellesskap.
  • Witsø, Aud Elisabeth; Hauger, Brit. (2019) Å jobbe sammen i workshop. Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.
  • Witsø, Aud Elisabeth; Kittelsaa, Anna. (2019) Aktivt voksenliv? Beboeres perspektiver. Hverdag i velferdstatens bofellesskap.
  • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus. (2019) "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : datainnsamling. Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.
  • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus. (2019) "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : erfaringer med forskningsprosessen og samarbeidet. Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.
  • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus. (2019) "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : formidling - å fortelle videre. Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.
  • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus. (2019) "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan diskutere funnene?. Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.
  • Østby, May; Haugenes, Marit; Werner, Guro Fiskergård; Witsø, Aud Elisabeth; Sten, Magnus; Høgstøyl, Camilla; Oterhals, Ole Magnus. (2019) "Slik vil jeg ha det!" : slik gjorde vi det : hvordan jobbe med analyse?. Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.