Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

 • Christophersen, Axel. (2016) Mette Svart Kristiansen, Else Roesdahl and James Graham-Cambell (eds): Medieval Archaeology in Scandinavia and Beyond. History, trends and tomorrow. Aarhus 2015. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.
 • Christophersen, Axel. (2016) The City Is Alive - Still! Comment on Bisserka Gaydarska, "The City is dead! Long Live the City!". Norwegian Archaeological Review. vol. 49 (1).
 • Christophersen, Axel. (2015) Et META-gjensyn, ved en av dem. META - Historiskarkeologisk tidskrift.
 • Christophersen, Axel. (2015) Performing towns. Steps towards an understanding of medieval urban communities as social practice. Archaeological Dialogues. vol. 22 (2).
 • Christophersen, Axel. (2015) Urbanity as social practice. Archaeological Dialogues. vol. 22 (02).
 • Christophersen, Axel. (2012) Med museum for en bedre verden. Museumsnytt.
 • Christophersen, Axel. (2012) Museene må produsere kunnskap. Museumsnytt.
 • Christophersen, Axel. (2012) The city is alive - still! Comment on Bisserka Gaydarska, "The city is dead! Long live the city!". Norwegian Archaeological Review. vol. 49 (1).
 • Christophersen, Axel. (2011) Konflikt truer kulturminner. Adresseavisen.
 • Christophersen, Axel. (2011) Norways Museum of the Year 2010. Scandinavian Update Magazine. vol. sept.
 • Christophersen, Axel. (2011) fra ord til handling. Forskerforum.
 • Tuddenham, David; Christophersen, Axel. (2009) Den vanskelige kulturarven. Adresseavisen.
 • Brattli, Terje; Christophersen, Axel. (2008) Kunnskapsløs forvaltning?. Adresseavisen.
 • Christophersen, Axel; Stenøien, Hans K.; Hveem, Kristian. (2008) Truede arter får evig liv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Christophersen, Axel. (2005) keisere i veien. Spor.
 • Christophersen, Axel. (2003) "Selskapets Cabinet". Spor. vol. 18 (1).
 • Christophersen, Axel. (2000) Byen er død. Så hva gjør vi med historien?. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift.
 • Christophersen, Axel. (2000) Else Roesdahl (red.): Dagligliv i Danmarks middelalder. En arkæologisk kulturhistorie. København 1999. Bokanmeldelse. Kuml : Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.
 • Christophersen, Axel. (2000) "He is dead, but he won't lay down". Om globalt kulturminnevern, lokalt demokrati og vestlig kulturimperialisme. Primitive tider.
 • Christophersen, Axel. (2000) Humanosteologi - samarbeide eller samhandling? Et diskusjonsopplegg. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier.
 • Christophersen, Axel. (2000) Hvilken byhistorie? Byhistorie i skjæringspunktet mellom ting og tekst. Skriftserie. vol. Nr.30.
 • Christophersen, Axel. (2000) I brygge, bod og strete. Havn og handel i Trondheim i tidlig middelalder. Havn og handel i 1000 år. Karmøyseminaret 1997.
 • Christophersen, Axel. (1999) Branner i Bergen i middelalderen. Anm. av Medieval Fires in Bergen - Revisited. The Bryggen Papers. Supplementary Series 6. Hovedred. Ingvild Øie. Bergen 1998. Collegium Medievale. vol. 12.
 • Christophersen, Axel. (1999) Korskirken funnet?. Spor. vol. 1 (27).
 • Christophersen, Axel. (1999) Møte med Xian - Kinas gamle keiserby. Spor. vol. 2 (28).
 • Christophersen, Axel. (1999) Norm, handling og identitet. Om boligkultur og sosial romliggjøring i urbane miljøer i norsk middelalder. Kulturtekster. vol. 14.
 • Christophersen, Axel. (1999) Royal Power, State Formation and early Urbanization in Norway ca AD 700-1200. A Synthesis. Karkow, C.E., Wickham-Crowley, K.M. and Young, B.K. (eds):Spaces of the Living and the Dead: An Archaeological Dialogue. American early Medieval Studies 3..
 • Christophersen, Axel. (1999) The Waterfront and beyond. Commercial activity and the making of townscapes. Publications from the National Museum. Studies in archaeology & history. vol. 4.
 • Christophersen, Axel. (1998) Blandt smilende stenansikter. Adresseavisen.
 • Christophersen, Axel. (1998) "Disse Mure har Bibliothekar Tellefsen forfulgt...." Arkeologi og nasjonal reisning i 1830-årenes Trondheim. Spor. vol. Nr.2 (26.).
 • Christophersen, Axel. (1998) Opprinnelsen til våre eldste byer. P2-Akademiet.
 • Christophersen, Axel. (1998) Runeinnskrifter fra Trondheim : kontekst og kronologi. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier. vol. Nr. 8.
 • Christophersen, Axel. (1998) Steja, efla or reisa kaupstad? A critical reading of the Sagas on the origin of Trondheim in light of archaeological evidences. Hikuin.
 • Christophersen, Axel. (1998) Trondheims oppkomst - en opprinnelsesmyte?. Spor. vol. nr. 2 (26.).
 • Christophersen, Axel. (1997) "..Og han sat der lenge og vakta landet...". Momenter til en diskusjon om Konghelle i middelalderen. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. vol. Nr.2.
 • Christophersen, Axel. (1997) Byer? Hvilke byer? Tanker om byutviklingen i Norge i middelalderen. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. vol. Nr.4.
 • Christophersen, Axel. (1997) Byhistorien som forsvant. Anmeldelse av Grethe Authén Blom:Trondheims historie 997-1997. Bind 1: Hellig Olavs by. Middelalder til 1537. Adresseavisen.
 • Christophersen, Axel. (1997) Fra Nidarnes til Nidaros. En historie i fire akter og to versjoner. Spor. vol. 12. (23.).
 • Christophersen, Axel. (1997) Kaupang, Nidaros, Trondheim. Fra Nidarnes til Trondheim& vandringer i et bylandskap.
 • Christophersen, Axel. (1997) META. Meta : Medeltidsarkeologisk tidskrift. vol. Nr.4.
 • Christophersen, Axel; Brattli, Terje. (1997) Trondheim 1000 år? Myte, tradisjon eller virkelighet?. Adresseavisen.

Books

 • Christophersen, Axel. (2015) The Hinterland Connection: Metalworking as Entangled Social Practice. 2015. ISBN 978-82-90273-89-2.
 • Brattland, Sanna Ørsjødal; Christophersen, Axel; Elgseter, Anne Sofie; Sørenssen, Kim. (2012) Fortrengte minner – en burmesisk reise i tid = Broken Memories – a Burmese Journey in Time. 2012. ISBN 978-82-92383-28-5. Falstadsenterets skriftserie (13).
 • Christophersen, Axel. (2008) Middelalderbyen Nidaros. 2008. ISBN 978-82-303-1030-4.
 • Christophersen, Axel; Dybdahl, Audun. (1999) Gásir - en handelsplass i Nord-Atlanteren = Senter for middelalderstudier. Skrifter. 1999. ISBN 82-519-1511-2.
 • Christophersen, Axel; Dybdahl, Audun. (1999) Gásir-en internasjonal handelsplass i Nord-Atlanteren. 1999. ISBN 82-519-1511-2.
 • Hermanns-Audardóttir, Margrét; Kristjánsdóttir, Steinunn; Júliusson, Árni Daníel; Pétursson, Halldór G.; Birgisdóttir, Brynja Bjørk; Torláksson, Helgi; Hagland, Jan Ragnar; Christophersen, Axel; Dybdahl, Audun. (1999) Gásir - en internasjonal handelsplass i Nord-Atlanteren. 1999. ISBN 82-519-1511-2. Skrifter - NTNU, Senter for middelalderstudier.
 • Christophersen, Axel. (1997) Fra Nidarnes til Trondheim. Vandringer i et bylandskap. 1997. ISBN 82-426-0829-6.

Part of book/report

 • Christophersen, Axel. (2015) Om å gjøre by: Noen momenter til en byarkeologisk praksisforskning. En aktivist for Middelalderbyen Oslo. Festskrift til Petter B. Molaug i anledning hans 70-årsdag 19. desember 2014.
 • Christophersen, Axel; Brandt, Thomas; Børresen, Anne Kristine; Overskaug, Kristian. (2012) Collecting scientific instruments: why, how and for whom?. Arranging and rearranging. Planning university heritage for the future.
 • Risvaag, Jon Anders; Christophersen, Axel. (2004) Early Medieval Coinage and Urban Development: A Norwegian Experience. Land, Sea and Home. Proceedings of a Conference on Viking Period Settlement, at Cardiff, July 2001. The Society for Medieval Archaeology Monograph 20.

Report/dissertation

 • Stuedal, Helle Vangen; Christophersen, Axel; Sørumgård, Marit; Berglund, Birgitta; Aagaard, Kaare. (2006) Idégrunnlag for utstillingsvirksomheten ved VM mot 2014. 2006.

Others

 • Christophersen, Axel. (2016) "Encounters of third degree: A note on the role of movements and meetings as dynamic elements in the creation of imagined urban communities.". "Towns as meeting places – exploring encounters, networks and people in premodern northern Europe" . Centre for Urban Network Evolutions, Københavns Universitet; Moesgård, Århus. 2016-10-13 - 2016-10-14.
 • Christophersen, Axel. (2016) In the street. Understanding the transformation of social practices of public and private space in medieval Trondheim, Norway. An archaeolgical approach. "Urbanscape in transition" . CAU Kiel, für Ur- und Frühgeschichte; Kiel. 2016-10-20 - 2016-10-22.
 • Christophersen, Axel. (2016) "Museers viten - museumsviten. Museologisk forskningssatsning ved universitetsmuseene". Sluttkonferanse for Strategisk Forskningssatsning ved universitetsmuseene . NTNU Vitenskapsmuseet og NFR; Trondheim. 2016-03-08.
 • Christophersen, Axel. (2016) Step towards an archaeological understanding of immigration, newcomers and settlers in medieval Trondheim. Multidisciplinary approaches to improving our understanding of immigration and mobility in pre-modern Scandinavia (1000-1900) . Universitetet i Bergen; Bergen. 2016-03-30 - 2016-03-31.
 • Christophersen, Axel; Stenøien, Hans K.. (2016) Medieval urban health: From individual to public responsibility AD 1000-1600. Faglig foredrag ved NTNU St.Olavs hospital . St. Olavs Hosptal og NTNU; Trondheim. 2016-05-27 - 2016-05-27.
 • Christophersen, Axel. (2015) En pest og en plage! Sykdom og helse i Trondheim i middelalderen. Sverresborg Folkemuseums tirsdagsforedrag . Sverresborg Folkemuseum; Trondheim. 2015-11-17 - 2015-11-17.
 • Christophersen, Axel. (2015) Museet i verden - verden i museet. Museumsinstitusjonens selvforståelse og mulige rolle i den globale landsby. 100 års jubileumskonferanse . Skandinavisk Museumsforbund; København. 2015-08-27 - 2015-08-31.
 • Christophersen, Axel. (2015) Rapport fra felten: Arkeologi i Taliban-land. Norsk Arkeologmøte . NAM; Trondheim. 2015-11-05 - 2015-11-07.
 • Christophersen, Axel. (2015) "Rommets bestandighet seirer over tidens flyktighet" - en fortelling om Stiklestad som sted, minne og myte. På talerstolen . Stiklestad Nasjonale Kultursenter; Stiklestad. 2015-02-25 - 2015-02-25.
 • Christophersen, Axel. (2015) Å gjøre by - om havna som sted for sosial praksisutvikling. Årsmøte i MAiN . MAiN; Oslo. 2015-03-20 - 2015-03-20.
 • Christophersen, Axel; Stenøien, Hans K.. (2015) Livet er en pest!. Sverresborg Trøndelag Folkemuseum seminar serie ; 2015-11-17.
 • Stenøien, Hans K.; Andersen, Reidar; Christophersen, Axel; Rosvold, Jørgen. (2015) Skjelettene skal snakke. Adresseavisen [Avis]. 2015-03-06.
 • Christophersen, Axel. (2014) Broken Memories: Images of Myanmar´s hidden past. McDonald Lunchtime Seminars . Medieval Group/McDonald Institute of Archaeological Research; Cambridge. 2014-04-30 - 2014-04-30.
 • Christophersen, Axel. (2014) Countryman, townsman, citizen: Developing urban identity in Norwegian towns AD 950-1700. Medieval Archaeology Group Seminars Series . Medieval Archaeology Group/McDonald Institute of arch. res.; Cambridge. 2014-03-24 - 2014-03-24.
 • Christophersen, Axel. (2014) Where are the towns?. Between the Vikings and the Hanseatic League . Landesmuseum Gottorf/Volkswagen Stiftung; Schleswig. 2014-10-28 - 2014-10-30.
 • Christiansen, Per; Christophersen, Axel; Ødegård, Øyvind; Sylvester, Morten; Thun, Terje. (2013) Byhistorie i elva. Adresseavisen [Avis]. 2013-09-18.
 • Christophersen, Axel. (2013) Splitte, forene, styrke og svekke: Kulturarv, konflikt og menneskerettigheter. Krig og verdens hukommelse/Bjørnsonprisen 2013 . Bjørnsonakademiet; Molde. 2013-11-09 - 2013-11-09.
 • Christophersen, Axel. (2013) Trondheims fortid i bygrunnen-revisited. Byen som arkeologisk kulturminne . NTNU Vitenskapsmuseet og Nidaros Domkirkes Restaureringsarb.; Trondheim. 2013-08-23 - 2013-08-24.
 • Christophersen, Axel. (2013) Using photography in human rights information and teaching. Crossing Borders . Falstadsenteret; Falstad. 2013-09-13 - 2013-09-14.
 • Christophersen, Axel. (2012) And the times they are changin - Universitetsmuseene i endring. UHR-m seminar . UHR museumsutvalg; Bergen. 2012-10-05 - 2012-10-05.
 • Christophersen, Axel. (2012) Broken memories. A time-travel i Burma. Fotoutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Falstad Museum; Falstad museum. 2012-09-20 - 2012-09-20.
 • Christophersen, Axel. (2012) Fremad i alle retninger!Trenger vi en ny historisk arkeologisk forvaltningspraksis?. Samarbeidsmøte i forvaltningen . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-03-12 - 2012-03-13.
 • Christophersen, Axel. (2012) "Grav opp kanalene, ovesvøm museene!". Kulturhistorisk Museums seminar om forskning ved unversitetsmuseene . Kulturhistorisk Museum, UiO; Oslo. 2012-01-13 - 2012-01-13.
 • Christophersen, Axel. (2012) Havstein - fra beitelandskap til golfbane. Tanker om landskapsendring i bynære områder. Medlemsmøte Byåsen Hiostorielag . Byåsen historielag; 2012-11-21 - 2012-11-21.
 • Christophersen, Axel. (2012) Når kulturminner går tapt. Aftenposten K [Avis]. 2012-07-15.
 • Christophersen, Axel. (2012) Om å gjøre det usynlige synlig og det uforståtte forståelig. En strategi for arkeologi?. Riksantikvarens workshop . Riksantikvaren; Oslo. 2012-05-02 - 2012-05-03.
 • Christophersen, Axel. (2012) Regionale konflikter truer verdens kulturarv. Bergens Tidende [Avis]. 2012-12-30.
 • Christophersen, Axel. (2012) The Science Museum in Trondheim: An introduction. XIII Universeum Network Meeting . European Academic Heritage Network; Trondheim. 2012-06-14 - 2012-06-16.
 • Christophersen, Axel. (2012) Truede kulturminner-kulturminner truer?. Olavsfestdagene . Olavsfestdagene; Trondheim. 2012-07-28 - 2012-08-05.
 • Rokne, Arnfinn Stendahl; Fastner, Jørgen; Cyvin, Øylov Emma; Sandbakk, Elin; Eivindsen, Tove; Sylvester, Morten; Hansen, Rita Mari; Jensås, Ivar Margido; Pedersen, Solbjørg; Magnusson, Jan Inge; Ellingsen, Ellen J. Grav; Christophersen, Axel; Steffensen, Morten; Skar, Birgitte; Risvaag, Jon Anders; Geisnes, Bjørn Einar; Skjelbakken, Roger; Alterskjær, Roger W.Jongsma; Vea, Inga; Randerz, Ellen L.Wijgård; Peacock, Elizabeth E.; Pawel, Daniela; Geisler, Ivonne; Thingstad, Britt Eli; Airola, Leena Aulikki; Lourjoux, Pierre Alexandre; Solberg, Riitta Anelma Oinas; Vordahl, Kari; stabell, kirsten; Staven, Ingvild; Holt, Gunnar; Sørumgård, Marit; Jørgensen, Guro; Lindgjerdet, Frode; Krogh, Randi; Romulslie, Rita Irene; Sandnes, Kathryn; Sæther, Bjørn; Hojem, Åge; Rønning, Marte Iversen. (2012) Afghanistan - Den gjemte historien. Utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2012-05-10 - 2012-09-02.
 • Christophersen, Axel. (2011) En ildsjel. Universitetsavisa [Avis]. 2011-10-30.
 • Christophersen, Axel. (2011) Farlige kulturminner. Fagseminar [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU VItenskapsmuseet; Trondheim. 2011-10-12 - 2011-12-20.
 • Christophersen, Axel. (2011) Forsk på meg da!. Kvalitet og klima for forskning i arkiv og museum . Norsk Kulturråd; Oslo. 2011-03-23 - 2011-03-23.
 • Christophersen, Axel. (2011) NATO bomber verdensarv. Kulturenytt NRK P2 [Radio]. 2011-06-16.
 • Christophersen, Axel. (2011) Ny fjær i hattenm for VM. Universitetsavisa [Avis]. 2011-09-27.
 • Christophersen, Axel. (2011) Når kulturarv blir farlig. Universitetsavisa [Avis]. 2011-09-14.
 • Christophersen, Axel. (2011) Vitenskapsmuseet får vise prestisjeutstilling. Universitetsavisa [Avis]. 2011-10-28.
 • Christophersen, Axel; Børresen, Anne Kristine; Brandt, Thomas; Overskaug, Kristian. (2011) Collecting scientific instruments – why and for whom?. XII Universeum network Meeting . Universeum + Universitetet i Padova; Padova. 2011-05-26 - 2011-05-29.
 • Christophersen, Axel; Skar, Birgitte. (2011) Mind the gap! Om midlertidige tilsettinger ved NTNU Vitenskapsmuseet. Det Norske Arkeologmøtet . NAM; Kristiansand. 2011-11-04 - 2011-11-04.
 • Christophersen, Axel; Steffensen, Morten. (2011) The Challenge of renewal. The best in Heritage Conference . The best in Heritage and Europa Nostra; Dubrovnik. 2011-09-22 - 2011-09-24.
 • Christophersen, Axel. (2010) Kultur!. Kunnskapsbyen . NTNU VItenskapsmuseet DKNVS; Trondheim. 2010-01-13 - 2010-01-13.
 • Christophersen, Axel. (2010) Museene-læring eller underholdning?. Norges Museumsforbunds årsmøte . Norges Museumsforbund; Trondheim. 2010-09-09 - 2010-09-09.
 • Christophersen, Axel. (2010) Nasjonen lever når kulturen lever! En fotodookumentarisk utstilling om kulturminner i Afghanistan. Fotoutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Tromsø museum - Universitetsmuseet; Tromsø. 2010-03-21 - 2010-06-13.
 • Christophersen, Axel; Christophersen, Axel; Steffensen, Morten; Overskaug, Kristian. (2010) NRK P2 Museum: Videnskapsselskabet i Trondheim Et program om norsk historie. Ved Øyvind Arntsen. Trondheim [Radio]. 2010-10-16.
 • Christophersen, Axel; Steffensen, Morten. (2010) Challenge og renewal. NTNU University Museum Trondheim meets the community. Disseminating the Past into the Future . NTNU Gunnerusbiblioteket; Trondheim. 2010-10-22 - 2010-10-22.
 • Christophersen, Axel; Sørenssen, Kim. (2010) The Nation stays alive when its culture stays alive!. Konferanse/utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Den norske Atlanterhavskomite; Oslo. 2010-08-24 - 2010-12-15.
 • Christophersen, Axel; Wanvig Nygaard, Christin; Sørenssen, Kim. (2010) Kansakunta elaa kun kulttuuri elaa. Konferanse/utstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . City of Tampere - Culture and Youth Affairs; Tampere. 2010-08-19 - 2010-09-17.
 • Steffensen, Morten; Christophersen, Axel; Berglund, Birgitta; Thingstad, Britt Eli; Sørumgård, Marit; Rokne, Arnfinn Stendahl; Sylvester, Morten. (2010) Kunnskapslarm - Jubileumsutstilling 2010 NTNU Vitenskapsmuseet. Presentasjon for konferansedeltakere. Konferanse/årsmøte Norges museumsforbund . NTNU/ Norges museumsforbund; 2010-09-09 - 2010-09-09.
 • Christophersen, Axel. (2009) A nation stays alive when it´s culture stays alive. Fotoutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Kulturkraft; Oppdal. 2009-02-28 - 2009-03-27.
 • Christophersen, Axel. (2009) Bevare meg vel! Forskning i skjæringspunktet mellom forvaltningsbasert kunnskap og kunnskapsbasert forvaltning. Forvaltningsarkeologi mot 2020. Hvorfor bevarer vi, hva og hvordan? . Riksantikvaren; Oslo. 2009-06-09.
 • Christophersen, Axel. (2009) Da Ming - et kinesisk bylandskap i endring. Da Ming - et bylandskap i endring [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet og Xian University of architecture and engeneering; Trondheim. 2009-07-03.
 • Christophersen, Axel. (2009) Kulturminner i Afghanistan:bakgrunn,tilstand, utfordring. Forsvarets miljøvernseminar 2009 . Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte; Sessvollmoen. 2009-03-04.
 • Christophersen, Axel. (2009) Middelalderarkeologi i Norge? Tid for refleksjon, tid for revisjon. Utfordringer i norsk middelalderarkeologi og grensesprengende forskning . MAiN; Oslo. 2009-03-05 - 2009-03-05.
 • Christophersen, Axel. (2009) Nasjonen lever når kulturen lever!. Nasjonen lever når kulturen lever [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet og Kulturbunker DORA; Trondheim. 2009-04-18 - 2009-06-27.
 • Christophersen, Axel. (2009) Truede kulturminner i Afghanistan. SAK´s fredagsseminar . NTNU Vitenskapsmuseet Seeksjon for arkeologi; Trondheim. 2009-10-16.
 • Christophersen, Axel. (2009) hvilke utfordringer stilles museumsledelsen overfor i en verden i forandring?. Nordisk Museikonferens . Norges Museumsforbund, Danske Museer, Sveriges Museer; 2009-04-01 - 2009-04-03.
 • Christophersen, Axel; Sandbakk, Elin. (2009) Utstillingskatalog til fotoutstillingen ”Nasjonen lever når kulturen lever!”.
 • Christophersen, Axel. (2008) Fotografi og kulturminner. Foto.no [Internett]. 2008-05-15.
 • Christophersen, Axel. (2008) Hva skjer med kulturarven i Afghanistan. Byen, bygdene og kunnskapen . DKNVS og VM; 2008-03-31 - 2008-03-31.
 • Christophersen, Axel. (2008) Tibet. kultur [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2008-06-13 - 2009-04-13.
 • Christophersen, Axel. (2008) Truet verdensarv. Verdensarv og menneskerettigheter . UiO og ICOMOS; Oslo. 2008-02-07 - 2008-02-07.
 • Christophersen, Axel. (2008) VMs strategier og planer knyttet til omstilling,eierskap og markedsføring. Gunnerusbibliotekets fagseminar . NTNU-Gunnerusbiblioteket; Trondheim. 2008-04-07 - 2008-04-07.
 • Christophersen, Axel. (2007) Cultural heritage management in areas of armed conflict and war - a question of human rights harassement. Twin Cities and Cultural Heritage . NTNU, Trondheim Kommune; Trondheim. 2007-07-30.
 • Christophersen, Axel. (2007) Midt-Norsk arkeologi - hvor står vi og hvor går vi?. DKNVS Akademiet medlemsmøte . DKNVS; Trondheim. 2007-04-23.
 • Christophersen, Axel. (2007) Treffpunkt Lhasa, Et fotodokumentarisk møte mellom øst og vest i pilgrimsbyen Lhasa, Tibet. Treffpunkt Lhasa [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Trondheim kunstforening; Trondheim. 2007-07-26 - 2007-08-26.
 • Christophersen, Axel. (2007) Universitetsmuseene-strategi og omstilling. Universitetsmuseene-strategi og omstilling 05.12.2007 . Museum Gustavianum, Uppsala universitet; 2007-12-05.
 • Christophersen, Axel. (2006) Between text and artifacts: Towards an interdisciplinary understanding of early urban developement in Norwy 950-1100. Archaeology in Xian, finds and perspectives . Tibet University; Lhasa. 2006-10-23 - 2006-10-27.
 • Christophersen, Axel. (2006) Hva vil vi med museene?. Senioruniversitetet . DKNVS, Byen, bygdene og kunnskapen; Rådhussalen, Folkebiblioteket, Trondheim. 2006-11-21.
 • Christophersen, Axel. (2006) NTNU Vitenskapsmuseet. Fra raritetskabinett til kunnskapsbedrift. DKNVS Bokseminar . DKNVS (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab); Trondheim. 2006-01-26 - 2006-01-28.
 • Christophersen, Axel. (2006) Trenger vi universitetsmuseene?. Konferansen om NOU 2006:8 . NOU (Norges offentlige utredninger); 2006-06-16.
 • Christophersen, Axel. (2006) Å lage utstilling - mål, mening, motiv. NMF kurs: Utstillinger - fra idé til utstillingsplan . Norges Museumsforbund; Rica Hotell, Trondheim. 2006-11-14.
 • Christophersen, Axel. (2005) De universitetshistoriske samlingene ved NTNU. seminar . NTNU Forum for Kunnskapshistorie; Trondheim. 2005-09-12.
 • Christophersen, Axel. (2005) Som i et speil - Kina under keiser Jingdi. Vandreutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Vitenskapsmuseet, Arkeologisk Museum Stavanger, Kulturhistorisk Museum UiO; Trondheim, Stavanger, Oslo. 2005-01-18 - 2005-12-04.
 • Christophersen, Axel. (2005) Stratigrafi og digitale dokumentasjonsmetoder: Nye muligheter-nye utfordringer. Internasjonal konferanse . NIKU; Trondheim. 2005-10-21 - 2005-10-23.
 • Christophersen, Axel. (2005) Universitetsmuseene utfordres. Forelesning . Tromsø Museum Tromsø Universitet; Tromsø. 2005-12-13.
 • Christophersen, Axel. (2005) World Heritage Sites-problems and challenges. internasjonalt seminar . NTNU-Vitenskapsmuseet; Trondheim. 2005-09-18 - 2005-09-23.
 • Christophersen, Axel; Sandbakk, Elin; Cyvin, Øylov Emma; Sørumgård, Marit. (2005) Xi'an - en by i Kina 1997-2005. Fotoutstilling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . NTNU Vitenskapsmuseet; Vitenskapsmuseet, Suhmhuset - Cafe Magasinet,. 2005-11-11 - 2006-03-09.
 • Christophersen, Axel. (2004) Byutvikling og etikk. Byutvikling og etikk . Program for anvendt etikk, NTNU; Trondheim. 2004-11-30.
 • Christophersen, Axel. (2004) Det fysiske objekt og Vitenskapsmuseets eldste samlinger. Kunnskapshistorisk forum . Forum for kunnskapshistorie, NTNU; Trondheim. 2004-02-16.
 • Christophersen, Axel. (2004) Fra nasjonal til regional arkeologi. Arkeologi i Norge 2004 - fra nasjon til region . Norske Arkeologmøte; Trondheim. 2004-11-11 - 2004-11-13.
 • Christophersen, Axel. (2004) Hva vil vi med museene?. Byen, bygdene og kunnskapen . DKNVS; Trondheim. 2004-01-21.
 • Christophersen, Axel. (2004) Hvilken by? Perspektiv på bybegrepet i arkeologisk og historisk forskning. Stavanger fra tettsted til bispeby . Arkeologisk Museum Stavanger; Stavanger. 2004-04-21.
 • Christophersen, Axel. (2004) Om Marvin, kong Olav og utepils i sene nattetimer: Den sannferdige historien om Trondheims 1000-årsjubileum sett med en arkeologs øyne. Tirsdagsforedrag ved AmS . Arkeologisk Museum Stavanger; Stavanger. 2004-11-23.
 • Christophersen, Axel. (2003) Byggeskikker i det gamle Nidaros. [Mangler data] . Trondhjems Historiske Forening; Trondheim Folkebibliotek, Rådstuesalen. 2003-12-08.
 • Christophersen, Axel. (2003) Museene og fremtiden. Hva vil vi med universitetsmuseene i fremtiden? Skal de være forskningsinstitusjoner, formidlingsinstitusjoner eller steder for oppbevaring av gamle ting?. [Mangler data] . Byen, bygdene og kunnskapen; Vitenskapsmuseet, Suhmhuset. 2003-12-03.
 • Christophersen, Axel. (1999) The future for medieval archaeology - perspectives and possibilities. II. Congrès Européen d'Études Médiévales . Fédération Internationale des Instituts d' Études Médiévales; Barcelona. 1999-06-08 - 1999-06-12.
 • Christophersen, Axel. (1999) The shaping of urban landscapes in medieval Norway. An archaeological experience. NOFUA Conference . [Mangler data]; Trondheim 23.august.
 • Christophersen, Axel. (1998) Runeinnskrifter fra Folkebibliotekets Tomt i Trondheim : kontekst og kronologi. Innskrifter og dateringsproblematikk . [Mangler data]; Trondheim.