Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

 • Rønning, Barbro. (2017) I skyggen av tvil. Delbidrag til forestilling. Minnefortelling og framføring under Fortellerteaterfestivalen i Oslo. 27/3/2017. null
 • Rønning, Barbro. (2013) Minnemarkering ved åpning av Kunnskapssentret på St.Olavs Hospital -performance. null
 • Rønning, Barbro. (2011) Høyblokkas Minneforestilling. Høyblokkas Minneforestilling
 • Rønning, Barbro. (2010) Sykehusliv. Sykehusliv
 • Rønning, Barbro. (2009) Immigrant reading of a comedy- delbidrag /performance. Immigrant reading of a comedy
 • Rønning, Barbro; Storholmen, Ingrid; Aase, Tone. (2005) Skamtalen- en forfatterperformance. SIC Sisters Ltd.. 2005.
 • Rønning, Barbro. (2004) Nå tennes tusen visdomslys- en forskerperformance på Dragvoll, 16 desember 2004. KRITT-prosjektet/Universitetsteatret, NTNU, Trondheim. 2004.

Books

 • Fyhn, Håkon; Rønning, Barbro. (2016) Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual. Novus Forlag. 2016. ISBN 978-82-7099-864-7.
 • Rønning, Barbro. (2005) Flyt-en nøkkel til kreativitet og innovasjon. Tapir Akademisk Forlag. 2005.

Part of book/report

 • Rønning, Barbro. (2016) Sårbarhetens dramaturgi- Høyblokka-Post Mortem- fra produksjonsplattform til forestilling. Høyblokka Post-Mortem: Teater som ritual.
 • Rønning, Barbro. (2005) ..å glida inn på ein våg me ikkje har visst um ? En fortelling om flyt fra en teatral forsker. Flyt-en nøkkel til kreativitet og innovasjon.
 • Rønning, Barbro. (2005) Veien til et kreativt univers Tverrfaglige erkjennelser på bussen mellom Dragvoll og Gløshaugen. Flyt-en nøkkel til kreativitet og innovasjon.

Report/dissertation

 • Rønning, Barbro. (2017) Fortellerteaterfestivalen 2017: Teaterforsker og instruktør Barbro Rønning setter ord på det. 2017.

Others

 • Rønning, Barbro. (2017) Bevar Bakklandet- historien om en usedvanlig bymiljøkamp !. Rabarbrateatret spør: Hvordan ble Bakklandet redda ? . Rabarbrateatret, Trondheim; Antikvariatet, Trondheim. 2017-08-31 - 2017-08-31.
 • Rønning, Barbro. (2017) Kulturdugnad- et bedre arbeidsliv for kulturarbeidere. Moderator. Kulturdugnad . Sør Trøndelag Sosialistisk Venstreparti; Antikvariatet, Trondheim. 2017-09-03 - 2017-09-03.
 • Rønning, Barbro. (2016) Tverrfaglighet som hendelse. Instituttseminar for Institutt for Kunst og Medievitenskap . IKM; Trondheim. 2016-12-08 - 2016-12-08.
 • Rønning, Barbro. (2015) Høyblokka- stedsspesifikke minner som dokumentarteater. Hva er dokumentarteater ? . Proppellen Teater/Trondheim Dokumentarfestival; Dokkhuset, Solsiden, Trondheim. 2015-11-22 - 2015-11-23.
 • Rønning, Barbro. (2015) Placing creativity at the heart of research. Knowledge & skills for the post dramatic theatre . Transitteatret/ Prosjektprogrammet/Festspillene i Bergen; Bergen. 2015-06-02 - 2015-06-04.
 • Rønning, Barbro. (2014) Høyblokka-post mortem. Minnepraksis og perspektiver. IKMs Instituttseminar 2014 . Insitutt for Kunst og Medievitenskap; Trondheim. 2014-05-27 - 2014-05-28.
 • Rønning, Barbro. (2014) Med skuespilleren som medforsker. Fra praksis til praksisforskning. Nordisk Scenekunstlaboratorium . Nordisk Scenekunstlaboratorium; Grønekulle Gård, Simrishavn, Svergie. 2014-08-03 - 2014-08-09.
 • Rønning, Barbro. (2014) The Tower Block: Contribution and potensial in digital storytelling. Digital Storytelling Seminar . NTNU og Nt Media; Rådsrommet, Elektrobygget, Gløshaugen. 2014-01-31 - 2014-01-31.
 • Rønning, Barbro; Norgård, Dag. (2014) Den autonome ensembleskuespilleren: Presentasjon av et skuespillermetodiske arbeid under utvikling, med fokus på prosessens dynamikk, kroppsliggjøring, konseptuelle rammer og kontekst. Med skuespilleren som medforsker . Insitutt for Kunst og Medievitenskap; Trondheim. 2014-05-13 - 2014-05-13.
 • Rønning, Barbro. (2013) Endelig i mål ! Minnesten fra Høyblokka lagt ned ved åpningen av Kunnskapssentret på St. Olavs Hospital. Universitetsavisa [Internett]. 2013-09-26.
 • Rønning, Barbro. (2013) Ny dosent i drama. Tidsskriftet DRAMA nr. 4/2014 [Tidsskrift]. 2013-12-06.
 • Rønning, Barbro. (2013) Skuespilleren i aktuell forskning : Mellom dualisme og kroppsliggjøring. Seminar . Teaterhøgskolen i Luleå, Nordisk Scenekunstlaboratorium; Luleå. 2013-12-04 - 2013-12-07.
 • Rønning, Barbro. (2012) Mediating memories from a hospital: From metaphors to mediaphors. FIRT/IFRT Annual Conference . FIRT/IFTR; Santiago. 2012-07-22 - 2012-07-30.
 • Bergsland, Andreas; Rønning, Barbro. (2011) The tower block - post mortem: An installation from the life of a memory blog and a performance. Media Acts - The 10th international conference of the Nordic Society for Intermedial Studies (NorSIS) [Kunstnerisk og museal presentasjon] . IKM, NTNU; Trondheim. 2011-10-27 - 2011-10-28.
 • Rønning, Barbro. (2011) My methodology-from sensous notion to form. International Performativity Seminar, NTNU . Performativitetssatsingen, NTNU; Dargvoll. Trondheim. 2011-04-12 - 2011-04-14.
 • Rønning, Barbro. (2011) Sårbarhetens dramaturgi -praksis og perspektiver fra en skapende prosess. Minner som rituale og tekst i stedspesifikk performancepraksis . Høyblokka-post mortem, NTNU /Propellens scenekunstmønstring; Nova Konferansesenter. 2011-02-24 - 2011-02-24.
 • Rønning, Barbro. (2011) Ta rommet- å være liturg i flyt, men nærværende. Mikkelsmesskonferansen 2011 . Liturgisk senter, Den norske kirke; Erkebispegården, Trondheim. 2011-09-28 - 2011-09-30.
 • Rønning, Barbro. (2011) The Towerblock- post mortem -http://www.hoyblokka.no/eng.php. The Tower Block- post mortem http://www.hoyblokka.no/eng.php [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Høyblokka- post mortem/Institutt for Kunst og Medievitenskaå; Trondheim. 2011-02-20.
 • Rønning, Barbro. (2010) Art based methodologies in staging and exploring flow as moments of tranformation. NSU Winter Symposium . NSU; Gøtebord. 2010-02-25 - 2010-02-27.
 • Rønning, Barbro. (2010) Høyblokka-post mortem,en minneblogg,www.hoyblokka.no. Høyblokka- post mortem, Trondheim. 2010.
 • Rønning, Barbro. (2010) Høyblokk-post mortem, http://www.hoyblokka.no/norsk.php. Høyblokka-post mortem, http://www.hoyblokka.no/norsk.php [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Høyblokka-post mortem, NTNU; 2010-09-01.
 • Rønning, Barbro. (2010) Kroppens utsatthet- forskningens åpenhet. Kunstbasert forskning-forskningsbasert kunst . Høyblokka-post mortem, NTNU; Trondheim. 2010-10-26 - 2010-10-26.
 • Rønning, Barbro. (2010) Åpning av Høyblokka-post mortem prosjektet. Midt Nytt/Dagsrevyen NRK [TV]. 2010-09-03.
 • Rønning, Barbro. (2009) Fra forskerperformance til nye forskningstema: Øyeblikket. Performativitetsverksted . Performativitetssatsingen, HF, NTNU; Dokkhuset , Trondheim. 2009-12-10 - 2009-12-10.
 • Rønning, Barbro. (2006) A playfull approach to flow -practical essay. The Changing Body-the bodymind in contemporary training and performance. . The Drama Dept., University of Exeter; Exeter. 2006-01-03 - 2006-01-08.
 • Rønning, Barbro. (2006) Der hvor kjærlighetsbanneret lyser ! Glimt fra den sosialistiske sangens historie. Seminar . Sosialistisk Kor i Trondheim; Trondheim. 2006-10-28 - 2006-10-28.
 • Rønning, Barbro. (2005) Tverrfaglige spenninger i spill: EiT som kreativ læringskultur og forskningsarena. Eksperter i team -konferansen 2005 . EiT; Trondheim. 2005-06-02 - 2005-06-02.
 • Rønning, Barbro. (2005) Kreativitetsforståelse på spill- mulige KRITT hull og åpninger ?. Kreative Prosesser i Tverrfaglige Team . KRITT- prosjektet/NTNU`s Tverrfaglige Satsing; 2005-01-25 - 2005-01-25.
 • Rønning, Barbro. (2004) En kunstbasert forskningstilnærming til teatervitenskapen. Undervisning . Institutt for Musikk og Teater, UiO; Oslo. 2004-03-12 - 2004-03-12.
 • Rønning, Barbro. (2004) Historisk og ufarlig. Folkeakademienes Landsforbund,nr 2/2004 [Avis]. 2004-03-22.
 • Rønning, Barbro. (2004) Nærbilder fra et ungdomsteaterlandskap, 1968-2004. Ungdomsteaterseminar . Trøndelag Teater , Institutt for Kunst og Medievitenskap; Trondheim. 2004-03-22 - 2004-03-26.
 • Rønning, Barbro. (2003) Wakening the body ego- a phenomenological approach to flow. Flow and creativity . Forskningsprosjektet KRITT, NTNU; Trondheim. 2003-11-27.