Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Report/dissertation

  • Bringsli, Berit Synnøve Molnes. (2015) Forskjeller i liggetid og antall innleggelser hos pasienter før og etter inkludering i ambulante team i psykisk helsevern samt demografiske kjønnsforskjeller. 2015.