Berit Therese Nilsen

Associate professor/Senior researcher

Department of Geography
+47 99534676
Dragvoll, Dragvoll Alle 38 B

Background and activities

Through the project Gender Balance from below (NRC grant, 2015-2018) I work with measures to improve gender balance at the Department of Computer Science and the Department of Mathematical Sciences.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Jørgensen, Stig Halvard; Nilsen, Berit Therese. (2016) Safety consequences of strategies and transport plans - case studies. Risk and Risk Judgements in Urban Transport..
 • Nilsen, Berit Therese; Dale, Britt. (2013) Defining and categorizing experience industries. Handbook on the Experience Economy.

Report/dissertation

 • Fagerholt, Randi Ann; Myhr, Arnhild; Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese. (2019) Spørsmål til Barnehage-Norge 2018. Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:2. 2019. ISBN 978-82-7732-286-5.
 • Fyhn, Håkon; Berntsen, Alexander; Egner, Lars Even; Johansen, Jens Petter Kirkhus; Klöckner, Christian A.; Nilsen, Berit Therese; Nilsen, Marie; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth. (2019) Evaluering av Enovas satsing på oppgradering av eksisterende boliger. 2019. ISBN 978-82-7570-592-9.
 • Nilsen, Berit Therese. (2019) Lokal og regional forvaltning av fritidsboligbebyggelse. Raarvihke - Rørvik kommune. TFoU-rapport 2019:3. 2019. ISBN 978-82-7732-287-2.
 • Nilsen, Berit Therese. (2019) Lokal verdiskaping og næringsutvikling i Røyrvik kommune. Delrapport våren 2019. TFoU-rapport 2019:8. 2019. ISBN 978-82-7732-292-6.
 • Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese. (2019) Utredning om forholdet mellom sørsamisk språk, kultur og næring. 2019. ISBN 978-82-7492-423-9.
 • Fagerholt, Randi Ann; Naper, Linn Renée; Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Berit Therese; Stene, Morten. (2018) Spørsmål til Barnehage-Norge 2017. TFoU-rapport 2018:1. 2018. ISBN 978-82-7732-265-0.
 • Nilsen, Berit Therese; Lysø, Roald. (2018) Mestringsteknologi: En evaluering av Steinkjer kommunes prosjekt rettet mot barn og unges bruk av teknologi i skole, hjem og bolig. TFoU-rapport 2018:7. 2018. ISBN 978-82-7732-271-1.
 • Nilsen, Berit Therese; Lysø, Roald; Sand, Roald. (2017) Revidering av Handlingsplan for helse- pleie og omsorgstjenesten 2010-2020. Snåsa kommune. TFoU-rapport 20217:14. 2017. ISBN 978-82-7732-263-6.
 • Sand, Roald; Sivertsen, Håkon; Naper, Linn Renée; Nilsen, Berit Therese. (2017) Utredning av muligheter for etablering av Landbruksdirektoratet i Steinkjer. TFoU-rapport 2017:12. 2017.
 • Nilsen, Berit Therese. (2014) The Production and Consumption of Experiences: A Study of the Spa Industry in Norway. 2014.
 • Nilsen, Berit Therese; Carlsson, Espen; Aasetre, Jørund; Bye, Robert; Ryan, Anne Wally; Sletterød, Niels Arvid; Wollan, Gjermund. (2009) Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag. Kartlegging og eksempelstudier. 2009. Notat / Trøndelag Forskning og Utvikling (14).
 • Nilsen, Berit Therese. (2007) Forskning og faglitteratur om "second homes"/"andrehjem". En oversikt over teori og bidragsytere. 2007.
 • Nilsen, Berit Therese; Berg, Nina Gunnerud. (2005) Identitet og kategorier. En postmoderne, teoretisk diskusjon. 2005.