Background and activities

Area of work

I am Professor in Comparative Literature. My research interests are primarily modernism, feminism, psychoanalysis and queer theory.

Offices

Executive Editor of the Norwegian Literary Journal. Member of the board for Ludvig Holbergs minnepris 2016-2020. Leader of my department 2012 and vice-dean at the faculty 2013-2017.

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Andersen, Britt. (2014) Hvorfor trenger vi å vite at Prøysen var homo? Tekstenes undertekst. Blikk.
 • Andersen, Britt. (2009) Opposisjonsinnlegg ved Linda Hamrin Nesbys disputas. Avhandling: "En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet". Disputas juni 2009. Nordlit.
 • Andersen, Britt. (2004) "Hamsuns novel Den siste glæde and "The new woman".". Södertörn Academic Studies.
 • Andersen, Britt. (2000) Maskulinitetens hjemløshet - Hamsuns romaner Siste kapitel og Ringen sluttet. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.
 • Andersen, Britt. (1999) Virginia Woolf som litteraturkritiker. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.

Books

 • Andersen, Britt. (2011) Ubehaget ved det moderne. Kjønn og biopolitikk i Hamsuns kulturkritiske romaner. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2465-8.
 • Annfelt, Trine; Andersen, Britt; Bolsø, Agnes. (2007) Når heteroseksualiteten må forklare seg. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2252-4.
 • Andersen, Britt; Eliassen, Knut Ove. (2005) Maskepi og maskerade. Festskrift til Hans Erik Aarset. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 82-519-2033-7.
 • Andersen, Britt; Eliassen, Knut Ove. (2005) Maskepi og maskerade: Festskrift til Hans Erik Aarset. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 82-519-2033-7.
 • Andersen, Britt; Brattström-Witt, Ebba. (2004) Gender and Ethnicity in Hamsun`s Look back on Happiness, in the book The New Woman and the Aesthetic Opening. 2004. ISBN 91-89315-44-8.

Part of book/report

 • Andersen, Britt. (2019) In Search of "the meaning hidden in the beauty of the words". Virginia Woolf's Novel Mrs Dalloway. Exploring identity in literature and life stories: The elusive self.
 • Andersen, Britt. (2016) Sårbare byer. Litterær representasjon av Londons terror: Ian McEwans roman Saturday. Litteratur og terror. Volden, politikken, estetikken.
 • Andersen, Britt; Myren-Svelstad, Per Esben. (2016) «Det fins så mange langsler å spekulere i». Den transtekstuelle forbindelsen mellom Åsumd Sveen og Alf Prøysens dikt. Ad Libitum. Festskrift til Gunnar Foss.
 • Andersen, Britt. (2015) Prøysen-debatten og Prøysens hemmelige budskap. Til- og fraskriving av betydning. Norsk Litterær Årbok 2015.
 • Andersen, Britt. (2013) Sårbar og stridbar. Den mannlige outsideren i Knut Hamsuns litterære gjennombrudd. Kjønnsforhandlinger. Studier i kunst, film og litteratur.
 • Andersen, Britt. (2013) Å lese Prøysen-tekstene "slik de står". Alminnelige arbesfolk. Om Alf Prøysens prosaforfatterskap.
 • Andersen, Britt. (2011) Hamsun's Satires and the Crisis of Masculinity. Knut Hamsun: Transgression and Worlding.
 • Andersen, Britt. (2008) Djuna Barnes' Nightwood, en avantgardistisk, lesbisk motdiskurs. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger.
 • Andersen, Britt. (2007) Biopolitikk: Markens grøde og Konerne ved vandposten. Når heteroseksualiteten må forklare seg.
 • Annfelt, Trine; Andersen, Britt; Bolsø, Agnes. (2007) Innledning. Når heteroseksualiteten må forklare seg.