Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Utvær, Britt Karin Støen. (2015) Meningsfull fag- og yrkesopplæring- betydningen av aspirasjoner, motivasjon og ulike former for støtte. Tett på yrkesopplæring.
  • Utvær, Britt Karin Støen; Østern, Anna-Lena. (2014) Sårbare unge i kunnskapssamfunnet. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.

Report/dissertation

  • Caspersen, Joakim; Røe, Melina; Utvær, Britt Karin Støen; Wendelborg, Christian. (2017) Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser : Et verktøy for kvalitetsutvikling i grunnskolen?. 2017. ISBN 978-82-7570-491-5.
  • Caspersen, Joakim; Utvær, Britt Karin Støen; Bugge, Hanna; Wendelborg, Christian. (2017) Fagskolekandidatene. En undersøkelse blant fagskolestudenter uteksaminert i 2015. 2017. ISBN 978-82-7570-483-0. NTNU Samfunnsforskning (rapport) (-).
  • Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Utvær, Britt Karin Støen; Caspersen, Joakim. (2017) Elevundersøkelsen 2016 : Analyse av Elevundersøkelsen 2016. 2017. ISBN 978-82-7570-508-0.
  • Stokke, Kurt Einar; Snoen, Else; Brevik, Birger; Utvær, Britt Karin Støen; Egeland, Frank; Skutlaberg, Bernt. (2016) Prioriteringer, tiltak og fremgangsmåter i arbeidet med å styrke kvalitet i lærerutdanning for yrkesfag. 2016.
  • Utvær, Britt Karin Støen. (2013) Staying in or dropping out? A Study of Factors and Critical Incidents of Importance for Health and Social Care Students in Upper Secondary School in Norway. 2013. ISBN 978-82-471-4801-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (331).
  • Rokkones, Klara; Utvær, Britt Karin Støen; Landro, Jarle. (2009) Yrkesfaglæreutdanning(YFL) ved NTNU og HiST studentevaluering. 2009. ISBN 9788279230588.
  • Utvær, Britt Karin Støen; Innstrand, Siw Tone; Espnes, Geir Arild. (2004) Aktiv sykmelding: Har ordningen fungert etter forutsetningene?. 2004. Rapportserie for sosialt arbeid og helsevitenskap (Har intet ut over ISSN).