Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Utvær, Britt Karin Støen; Morud, Elin Bø; Hansen, Kari; Rokkones, Klara; Firing, Kristian. (2022) Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag. Universitetsforlaget. 2022. ISBN 978-82-15-04925-0.

Part of book/report

  • Hanssen, Grete; Haugan, Gørill; Utvær, Britt Karin Støen. (2022) Opplevelse av sammenheng hos elever i skoledelen av yrkesopplæringen. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.
  • Ramlo, Siri Husa; Hatlevik, Ove Edvard; Utvær, Britt Karin Støen. (2022) Didaktisk bruk av MOOC som digital læringsressurs innenfor yrkesfaglærerutdanning. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.
  • Utvær, Britt Karin Støen; Hårberg, Jon Sverre; Ramlo, Siri Husa. (2022) Veier, broer og barrierer: Erfaringer med ERASMUS+-prosjekt ved lærerutdanning for yrkesfag. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.
  • Utvær, Britt Karin Støen; Morud, Elin Bø; Hansen, Kari; Rokkones, Klara; Firing, Kristian. (2022) Forord. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.
  • Utvær, Britt Karin Støen; Morud, Elin Bø; Hansen, Kari; Rokkones, Klara; Firing, Kristian. (2022) Innledning. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag. Å bygge broer: samarbeid på tvers i yrkesfag.
  • Utvær, Britt Karin Støen. (2020) Skolebidragsindikatorer som mål på skolekvalitet - et brokete bilde av en vinglete sannhet. Et mangfold av kvaliteter i videregående utdanning.