Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2021) Ekskursjon i religions- og livssynsfaget. Innføring i KRLE-didaktikk. Undervisning i religion, livssyn og etikk i et flerkulturelt samfunn.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2018) Ethical Excursions and Philosophical Dialogues in Teacher Education. A Waste of Time or a Wise Way to Necessary Knowledge?. Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2017) Bør ekskursjoner være del av religions- og livssynsundervisningen?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2015) Siden det er du som spør, er vel Jesus svaret! Om skriveoppgaver med relevans for RLE-faget i Normprosjektet. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2014) Elevvurdering i religions- og livssynsfaget Kvantitativt og kvalitativt rapporterte vurderingspraksiser: Hva forteller ulike tilnærminger?. RLE i klemme: Ein studie av det erfarte RLE-faget.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2011) Fagsjangere og fagspråk i RLE. På sporet av god skriveopplæring - ei bok for lærere i alle fag.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2010) Skriftlige spor etter elevers lesing i religions- og livssynsfaget - en undersøkelse av elevers KRL-notater. Faglig lesing i skole og barnehage.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2010) Skriving i religions- og livssynsfaget - en analyse av læreplaner for faget. Rammer for skriving. Om skriveutvikling i skole og yrkesliv.
 • Jørgensen, Camilla Stabel; Domaas, Ola Erik. (2010) Kritisk literacy i elevers skriving i RLE. Skriving i alle fag - innsyn og utspill.
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2008) Skriving og engasjement. Om oppgavene i de nye lærebøkene i KRL. Å skrive i alle fag.

Report/dissertation

 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2014) Som du spør får du svar? En empirisk studie av skriving i religions- og livssynsfaget. 2014. ISBN 978-82-471-4941-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (15).
 • Jørgensen, Camilla Stabel. (2001) Utviklingen av det ikonografiske programmet i glassmaleriene i Nidarosdomen. Hovedoppgave i religionshistorie. 2001.