Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2022

 • Buland, Trond Hallgeir; Dons, Carl Fredrik; Meidell, Mette. (2022) Absolutt; Lokaldemokratiets ansvar for barn og unges læring, utvikling, trivsel og tilhørighet. Sluttrapport fra følgestudien fra Absolutt- programmet. 2022.
 • Dons, Carl Fredrik. (2022) Følgeforskning Absolutt programmet. Absolutt seminar . Kommunens sentralforbund; Oslo. 2022-05-18 - 2022-05-18.
 • Dons, Carl Fredrik. (2022) It takes a village to raise a Child - noen innsikter. fra en følgestudoe av KS program Absolutt. Faglig lunsj Faglig senter for seniorer ved NTNU, Institutt for lærerutdanning (ILU) . Faglig senter for seniorer ved ILU; NTNU, Kalvskinnet Trondheim. 2022-04-20 - 2022-04-20.

2021

 • Dons, Carl Fredrik. (2021) Hvordan kan videreutdanning bidra til profesjonsutvikling i skolen?. KlÆm konferansen 2021 . NTNU; Scandic Hotel Nidelven. 2021-09-20 - 2021-09-22.
 • Dons, Carl Fredrik. (2021) Ledergruppas arbeidsformer - fra laust prat til utforskande samtalar. Lederkonferanse Nordre Sunnmøre . Sunnmøre regionråd, Høgskulen i Volda; Sula Rådhus og Teams. 2021-01-21 - 2021-01-21.
 • Dons, Carl Fredrik. (2021) Når ledelse mellom barken og veden utspilles i digitale landskap. Felles ledersamling for videregående skoler i Nordland . Nord Universitetet og Nordland Fylkeskommune; 2021-11-03 - 2021-11-04.
 • Dons, Carl Fredrik; Halvorsen, Kjell Atle. (2021) Digitalisering og klok skoleledelse. Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen . NTNU; Zoom. 2021-02-11 - 2021-02-12.
 • Dons, Carl Fredrik; Marianne, Lindheim. (2021) Skolens profesjonsfellesskap som grunnlag for profesjonelle læringsfellesskap. KS nettside.
 • Dons, Carl Fredrik; Moen, Per Anders. (2021) Fornuft og fornyelse - i arbeid med Fagfornyelsen på Stavset skole. Skolelederkonferansen Ledelse og kvalitet i skolen . NTNU; Zoom. 2021-02-11 - 2021-02-12.
 • Jones, Mari-Ana; Dehlin, Erlend; Skoglund, Kristin Norum; Dons, Carl Fredrik. (2021) Crisis as opportunity: experiences of Norwegian school leaders during the COVID-19 pandemic. Education In The North. vol. 28 (3).

2020

 • Dons, Carl Fredrik. (2020) ABSOLUTT- følgeforskning. Hvilken nytte har tidligere deltakere av programmet hatt?. Oppvekst konferanse . KS Trøndelag; Teams. 2020-11-12 - 2020-11-12.
 • Dons, Carl Fredrik. (2020) Ledelse i en Koronatid. Hva skjedde i norske skoler?. Skolelederkonferansen Skolen i digital utvikling . NTNU, Utdanningsdirektoratet; Zoom. 2020-11-03 - 2020-11-04.
 • Dons, Carl Fredrik; Halvorsen, Kjell Atle. (2020) Ledelse og digitalisering. Ledelse innenfra.
 • Dons, Carl Fredrik; Irgens, Eirik J.; Skoglund, Kristin Norum. (2020) Koronakrisen som innovasjon i norsk skole. Bedre Skole.
 • Dons, Carl Fredrik; Nilsen, Nils Ole; Skrøvset, Siw. (2020) Ledelse innenfra. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245034349.
 • Dons, Carl Fredrik; Nilsen, Nils Ole; Skrøvset, Siw. (2020) Å lede innenfra. Ledelse innenfra.

2019

 • Dons, Carl Fredrik; Mørreaunet, Sissel. (2019) Om å lede aksjoner i en lærende barnehage. Ledelse av en lærende barnehage.

2017

 • Dons, Carl Fredrik. (2017) Data om skolen som utgangspunkt for skoleutvikling. Skolelederkonferanse . KS, HVL, Utdanningsforbudnet, FM i Sogn og Fjordane; Hotel Alexandria, Loen. 2017-10-03 - 2017-10-04.
 • Dons, Carl Fredrik. (2017) Etter - og videreutdanning som praksisendring. Konferanse . Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus; Thon Arena Lillestrøm. 2017-10-11 - 2017-10-12.
 • Dons, Carl Fredrik. (2017) Gjennom ord til handling - etter- og videreutdanning som praksisendring. Realfagskonferanse . Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag; Scandic Hell hotell, Stjørdal. 2017-09-27 - 2017-09-28.
 • Dons, Carl Fredrik. (2017) Hvordan rustes man best for rollen som lærerspesialist? Leder av paneldebatt. Erfaringskonferanse lærerspesialistordningen og lærerspesialistutdanningen . Utdanningsdirektoratet; Clarion Hotel & Congress, Oslo Airport. 2017-10-30 - 2017-10-31.
 • Dons, Carl Fredrik. (2017) Om voksnes læring - bygging av tillitsrelasjoner. Studiedag . Hommelvik skole; 2017-08-15 - 2017-08-15.
 • Dons, Carl Fredrik. (2017) Organisasjonsforståelse som grunnlag for planlagt endring. Dialogkonferanse språk . Malvik kommune; Bruket kulturhus Hommelivk. 2017-09-14 - 2017-09-14.
 • Dons, Carl Fredrik. (2017) Profesjonelle læringsfellesskap og kunnskapsutvikling gjennom samtaler. Dialogkonferanse Malvik kommune . Malvik kommune; Bruket kuturhus Hommelvik. 2017-01-27 - 2017-01-27.
 • Dons, Carl Fredrik; Halvorsen, Kjell Atle. (2017) ”Rektorutdanningen er praksisnær og relevant – det beste studiet jeg har tatt” Blir det mer enn personlig utvikling?. Ledelse og kvalitet i skolen . NTNU; Scandic hotell Hell. 2017-02-09 - 2017-02-10.
 • Dons, Carl Fredrik; Irgens, Eirik J.; Halvorsen, Kjell Atle. (2017) Når kunnskap fra rektorutdanningen møter skolen. 2017. ISBN 978-82-450-2187-5.
 • Dons, Carl Fredrik; Stenøien, Ingrid. (2017) Når skoler og universitet samarbeider utvikles utdanningstilbud som bidrar til kollektiv læring og profesjonelle læringsfellesskap. Adresseavisen.

2016

 • Dons, Carl Fredrik. (2016) Kunnskap skal styra.. Data om skolen som utgangspunkt for skoleutvikling. Skolen i digital utvikling . NTNU, KD, senter for IKT i Utdanning, UiO; Thon arena Lillestrøm. 2016-11-17 - 2016-11-18.
 • Dons, Carl Fredrik. (2016) Relasjonsferdigheter i elevsentrert ledelse. Nettverkskonferanse . Oppvekst Fosen region; Bårdshaug hHrregård, Orkanger. 2016-03-10 - 2016-03-10.
 • Dons, Carl Fredrik. (2016) Skolebasert utvikling. Fagdag UiU Trondheim kommune . Trondheim kommune; Trondheim spektrum. 2016-05-12 - 2016-05-12.
 • Dons, Carl Fredrik. (2016) Utviklingsarbeid - et godt stykke på vei, hva nå?. Skolelederkonferanse . Oppvekst Nearegionen; Hovde gård, Brekstad, Ørlandet. 2016-03-04 - 2016-03-04.
 • Dons, Carl Fredrik. (2016) lærerstudenters multimodale skrivepraksiser. Digital læring i skole og lærerutdanning.
 • Dons, Carl Fredrik; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin. (2016) På vei til å bli skrivelærer. SkrivePuff-nettverk for skriveforskere i Trondheim . SkrivePuff; Trondheim. 2016-10-28 - 2016-10-28.
 • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik. (2016) På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202525163.

2015

 • Dons, Carl Fredrik. (2015) Allmenndanning som talentutvikling. Ledelse og skolens danningsgrunnlag. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Dons, Carl Fredrik. (2015) Blogg som refleksjonsarena for lærerstudenters praksiserfaringer. Fagmøte SkrivePUFF . SkrivePUFF HiST/Skrivesenteret; 2015-04-24 - 2015-04-24.
 • Dons, Carl Fredrik. (2015) Fleksibel læring - refleksjoner over framtida, fra en pedagog. Faglig konferanse . Høgskolen i Lillehammer; Lillehammer. 2015-10-28 - 2015-10-29.
 • Dons, Carl Fredrik. (2015) Ledelse i ungdomstrinn i Utvikling. Workshop for Trondheimskolene . Tronheim kommune; Trondheim spektrum. 2015-10-13 - 2015-10-13.
 • Dons, Carl Fredrik. (2015) School leadership matters. The role of leadership in school based development. Forskningskongressen NERA . NERA; Gøteborg. 2015-03-04 - 2015-03-06.
 • Dons, Carl Fredrik. (2015) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. Workshop for Fosenskolene . Oppvekst Fosen, Utviklingsveiledere UiU, HiST, NTNU; Åfjord. 2015-10-23 - 2015-10-23.
 • Engvik, Gunnar; Dons, Carl Fredrik; Lyngsnes, Kitt; Myhre, Hege; Fjørtoft, Henning. (2015) Utviklingsprosesser i Ungdomstrinn i utvikling. En studie av skolebasert kompetanseutvikling med et utvalg skoler i Trøndelag, pulje 2. 2015.

2014

 • Dons, Carl Fredrik. (2014) Mer enn en scene? Blogg som multifunksjonelt tekstverktøy i skolen. Digital praksis i skolen.

2013

 • Dons, Carl Fredrik. (2013) Lykkelig som liten? : Skolen i møte med barns og unges estetiske hverdagskompetanse. Barn, kunst og kultur.

2012

 • Dons, Carl Fredrik. (2012) Skoleledelse og styringsdilemmaer i et danningsperspektiv. Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama.
 • Dons, Carl Fredrik; Johansen, Kristel Bye. (2012) Mellom campus og Facebook. Hvordan arbeider lærerstudenter med å utvikle sin digitale kompetanse?. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Eikseth, Astrid Grude; Dons, Carl Fredrik; Garm, Ninna. (2012) Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2929-5.
 • Garm, Ninna; Eikseth, Astrid Grude; Dons, Carl Fredrik. (2012) Om utdanning mellom styring og danning. Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama.

2011

 • Dons, Carl Fredrik. (2011) Med ord til handling - skoleledelse og lærerimplementering. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti. (2011) FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2730-7.
 • Johansen, Kristel Bye; Dons, Carl Fredrik. (2011) Studentenes opplevelse av studiene og deres studievaner. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

2010

 • Dons, Carl Fredrik. (2010) Bokanmeldelse: Harriet Bjerrum Nielsen: Skoletid. FoU i praksis. vol. 4 (1).
 • Dons, Carl Fredrik. (2010) Styringsstruktur, ledelse og demokratisk dannelse i skolen. Kompetent skoleledelse.

2009

 • Dons, Carl Fredrik. (2009) På veg mot digital kompetanse?. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.

2008

2006

 • Dons, Carl Fredrik. (2006) Digital kompetanse som literacy? - Refleksjoner over ungdomsskolelevers multimodale tekster. Digital kompetanse. vol. 1 (1).

2003

 • Dons, Carl Fredrik. (2003) IKT som mediator for kunnskapsproduksjon. Unipub forlag. 2003. ISBN 8279470204.

2002

 • Dons, Carl Fredrik; Holden, Ingvill M.; Hjelsvold, Ivar. (2002) Den elevaktive skole : utfordringer for ungdomstrinnet 1998-01. 2002.

2001

 • Lillejord, Sølvi; Dons, Carl Fredrik. (2001) Pedagogiske samtaler : sluttrapport for et utviklingsprosjekt i skoleavdelingene ved kompetansesentrene for hørselshemmede i perioden 1997-2001. 2001.

1998

 • Dons, Carl Fredrik; Dons, Carl Fredrik; Selmer-Olsen, Ivar; Selmer-Olsen, Ivar. (1998) Fortellingen om "en ny 6-10-årspedagogikk". 1998.

1994

 • Dons, Carl Fredrik; Toldnes, Per Egil. (1994) Mantro : matematikk- og norskprosjektet i Trondheim 1989-1992. 1994.

1991

 • Dons, Carl Fredrik. (1991) Sammen veier vi flere tonn : om deltagerstyring i skolen : et veiledningshefte : basert på prosjektet Deltakerstyrt skoleutvikling. 1991. ISBN 8290656297.