Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Dons, Carl Fredrik; Irgens, Eirik J.; Halvorsen, Kjell Atle. (2017) Når kunnskap fra rektorutdanningen møter skolen. 2017. ISBN 978-82-450-2187-5.
 • Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth; Strømman, Elin; Dons, Carl Fredrik. (2016) På vei til å bli skrivelærer. Lærerstudenten i dialog med teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk. 2016. ISBN 9788202525163.
 • Eikseth, Astrid Grude; Dons, Carl Fredrik; Garm, Ninna. (2012) Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2929-5.
 • Hoel, Torlaug Løkensgard; Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Wæge, Kjersti. (2011) FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 978-82-519-2730-7.
 • Guldal, Tale M.; Dons, Carl Fredrik; Sagberg, Sturla; Solhaug, Trond; Tromsdal, Roar. (2010) FoU i Praksis 2009. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Levanger, 23. og 24. april 2009. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2565-5.
 • Dons, Carl Fredrik. (2003) Jakten på ungdommens skole : praksisfortellinger fra Huseby skole. Universitetsforlaget. 2003. ISBN 8215003729.
 • Dons, Carl Fredrik; Engelsrud, Sissel; Moslet, Inge; Nysted, Liv. (1989) Ord som gror : norsklære 9. klasse. 1989. ISBN 8205182183.
 • Dons, Carl Fredrik; Engelsrud, Sissel; Moslet, Inge; Nysted, Liv. (1988) Ord som gror : norsklære 8. klasse. 1988. ISBN 8205178402.
 • Dons, Carl Fredrik; Engelsrud, Sissel; Moslet, Inge; Nysted, Liv. (1987) Ord som gror : norsklære 7. klasse. 1987. ISBN 8205165777.

Part of book/report

 • Dons, Carl Fredrik; Mørreaunet, Sissel. (2019) Om å lede aksjoner i en lærende barnehage. Ledelse av en lærende barnehage.
 • Dons, Carl Fredrik. (2016) lærerstudenters multimodale skrivepraksiser. Digital læring i skole og lærerutdanning.
 • Dons, Carl Fredrik. (2015) Allmenndanning som talentutvikling. Ledelse og skolens danningsgrunnlag. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Dons, Carl Fredrik. (2014) Mer enn en scene? Blogg som multifunksjonelt tekstverktøy i skolen. Digital praksis i skolen.
 • Dons, Carl Fredrik; Mørreaunet, Sissel. (2014) Om å lede aksjoner i en lærende barnehage. Ledelse av en lærende barnehage.
 • Dons, Carl Fredrik. (2013) Lykkelig som liten? : Skolen i møte med barns og unges estetiske hverdagskompetanse. Barn, kunst og kultur.
 • Dons, Carl Fredrik. (2012) Skoleledelse og styringsdilemmaer i et danningsperspektiv. Utdanning mellom styring og danning. Et nordisk panorama.
 • Dons, Carl Fredrik; Johansen, Kristel Bye. (2012) Mellom campus og Facebook. Hvordan arbeider lærerstudenter med å utvikle sin digitale kompetanse?. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.