Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Fredriksen, Caroline; Stamnes, Arne Anderson; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2019:23. Geofysiske undersøkelser og sosialt metallsøk på Løykja, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. 2019. ISBN 978-82-8322-217-3. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2019/23).
  • Stenvik, Lars Fredrik; Fredriksen, Caroline. (2015) Graver ved havet. En maritim tilnærming til jernalderlandskapet på Vesvågøy i Lofoten. 2015.