Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Bjordal, Ingvil; Haugen, Cecilie. (2021) Fra fellesskole til konkurranseskole. Markedsretting i grunnskolen-sentrale virkemidler og lokale erfaringer. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215029733.
  • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Haugen, Cecilie. (2018) Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 978-82-02-50363-5.
  • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02373-1.

Part of book/report

  • Haugen, Cecilie. (2019) PALS - styring mot en autoritær skole?. Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern.
  • Haugen, Cecilie. (2018) Denasjonalisering av utdanning? OECD og den rødgrønne regjeringen på kollisjonskurs i ungdomstrinnspolitikk?. Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv.
  • Haugen, Cecilie. (2014) Hva er egentlig grunnleggende ferdigheter?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Haugen, Cecilie. (2014) Høyt og lavt presterende elevers fortolkninger av et læringsstrategiprosjekt. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Haugen, Cecilie. (2014) Likeverd gjennom likhet eller likeverd gjennom mangfold? En sammenligning av OECDs og den rød-grønne regjeringens utdanningspolitikk. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.