Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02373-1.

Part of book/report

 • Haugen, Cecilie. (2014) Hva er egentlig grunnleggende ferdigheter?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie. (2014) Høyt og lavt presterende elevers fortolkninger av et læringsstrategiprosjekt. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie. (2014) Likeverd gjennom likhet eller likeverd gjennom mangfold? En sammenligning av OECDs og den rød-grønne regjeringens utdanningspolitikk. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie. (2014) Resultatstyring- en motor for markedsretting og økende ulikhet?. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2014) Innledning. Behovet for en kritisk pedagogikk. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2013) Demokratiperspektiver i norsk lærerutdanning. Demokrati og lærerbevissthet. Konferanserapport Nordisk demokratikonferanse for lærerutdanninger på Voksenåsen i Oslo 22. og 23. oktober 2012.
 • Hestbek, Tine Arntzen; Haugen, Cecilie. (2013) Klasseledelsens kompleksitet. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Haugen, Cecilie; Hestbek, Tine Arntzen. (2012) Forskningsbasering av lærerutdanningen. Fortolkninger i pedagogikk og fagdidaktikk ved NTNU. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
 • Haugen, Cecilie. (2010) OECD: For en konservativ modernisering av utdanning?. PISA sannheten om skolen?.
 • Haugen, Cecilie. (2007) En problematisering av læringsprinsippet "å bygge på elevens bakgrunnskunnskap". Klasse, kode og identitet: Bernstein i norsk forskning.