Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Skaalvik, Cecilie; Uthus, Marit. (2020) Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv. Universitetsforlaget. 2020. ISBN 9788215036168.

Part of book/report

  • Skaalvik, Cecilie. (2020) Belastninger og ressurser i rollen som skoleleder. Ledelse innenfra.
  • Skaalvik, Cecilie. (2020) Hvorfor jeg vil være rektor, og hva jeg vil arbeide med. Ledelse innenfra.
  • Skaalvik, Cecilie; Skaalvik, Einar Melgren. (2020) Human agency. Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv.
  • Skaalvik, Cecilie; Skaalvik, Einar Melgren. (2020) Innledning. Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv.
  • Skaalvik, Cecilie; Skaalvik, Einar Melgren. (2020) Mestringsforventning. Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv.
  • Skaalvik, Cecilie; Skaalvik, Einar Melgren; Uthus, Marit. (2020) Avsluttende refleksjoner. Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv.
  • Skaalvik, Sidsel; Skaalvik, Cecilie. (2020) Noen pedagogiske prinsipper for opplæring til selvstendighet. Opplæring til selvstendighet. Et sosialt kognitivt perspektiv.