Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

  • Bamberg, Celia Ferragut. (2011) Et eventyr om grammatikk. Grammatikkundervisning. Språkhefte 4. Idéhefter for lærere.
  • Bamberg, Celia Ferragut. (2010) Veien er viktigere enn målet. Underveisvurdering og læring i fremmedspråk. Vurdering, Språkfag 3, Idéhefte for lærere.