Background and activities

I am a historian and has worked as postdoctoral fellow at the department of language and literature. I did my PhD on Danish interwar conservatism and the ideological debates concerning democracy and modern society. I am currently affiliated with the research project Conservatism at the Crossroads: Conservative thought and the renewal of democratic politics in Britain and Scandinavia, 1930-1963, focusing for my part on the redrawing of Danish conservatismen 1930-1963 in response to the rising dominance of Social Democracy

Academic interests

political history

intellectual history

conservatism & the centre right

Interwar right wing radicalism 

Selected publications

Monographies & anthology contributions

Konservatisme i mellemkrigstiden. Aarhus Universitetsforlag, 2016. 350 s. Publication: Research – peer review › Book

Grønland i tal og arkivmaterialet : – Introduktion og oversigt. Grønland i tal. red. / Jørgen Fink; Ole Marquardt. Aarhus Universitetsforlag, 2016. Publication: Research – peer review › Contribution to book/anthology

 Nytidens herolder? Efter Georg: Virkningshistoriske livtag med brandesianismen. red. /Kristoffer Garne; Johan Christian Nord. Munch & Lorenzen, 2015. Publication: Research › Contribution to book/anthology

Fascismens fascination. Intellektuelle og det totalitære: perverteret idealisme?. red. / Øystein Sørensen; Bernt Hagvet; Nik. Brandal. Oslo : Dreyers Forlag, 2014. s. 30-54. Publication: Research – peer review › Contribution to book/anthology

Skov, Christian Houlberg; Bøjler, Kenneth / I Tidens Strøm : Studenterkonservatismen i Aarhus 1934-2011. Aarhus : Munch & Lorenzen, 2012. 267 s. Publication: Research › Book

Journal articles

A true People’s Party?—The rise and fall of one nation conservatism in Denmark in the 1940s

 

A true People's Party - The rise and fall of one nation conservatism in Denmark in the 1940's. IN: Journal of Scandinavian History, 2020: Research - peer Review > Journal article

Konservatismens vej fra kulturkamp til frisind. IN: Critique: årsskrift for borgerlig idedebat og kulturkamp vol. XII, 2019 Publication: Research - > Journal Article 

En mægtig sang af arbejde og trivsel – Povl Drachmann og den reaktionære modernisme IN: TEMP – tidsskrift for historie, Nr. 12, 2016 Publication: Research – peer review > Journal Article.

Den handlende tro : Alfred Bindslevs konservatisme. IN: Critique : årsskrift for borgerlig idedebat og kulturkamp, Vol. VI, 09.2013. Publication: Research › Journal Article  

Radical conservatism and Danish imperialism : The Empire Built Anew from Scratch . IN: Contributions to the History of Concepts, Vol. 8, Nr. 1, 07.2013, s. 67-88. Publication: Research – peer review › Journal Article

Tilbage til normaliteten : Den højrekonservative parlamentarismekritik. IN: TEMP – tidsskrift for historie, Nr. 5, 12.2012, s. 28-51. Publication: Research – peer review › Journal Article

Dansk radikalkonservatismes sekulærreligion. IN: Historisk Tidsskrift (DK), Vol. 110, Nr. 2, 03.2011, s. 402-430. Publication: Research – peer review › Journal Article

Derfor er historien autoriet : Alfred Bindslevs fortælling om dansk konservatisme. IN: Slagmark, Nr. 60, 30.09.2011, s. 101-113. Publication: Research – peer review › Journal Article

De sorte jakobinere : konservatismen og den konservative revolution. IN: Critique : årsskrift for borgerlig idedebat og kulturkamp, 2010, s. 37-61. Publication: Research › Journal Article  

Report/dissertation

Den nye Tid : Konservatismens ideologiske udvikling i mellemkrigstiden. Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, 2013. 300 s. Publication: Research › Ph.d.-dissertation

Selected longer research communication

Trump og den amerikanske populisme IN: Baggrund.com 28.05.2016 Publication: Communication › Journal Article

Dansk partikonservatisme. IN: Libertas nr. 60, 11.2015. Publication: Communication › Journal Article

Konservatismens idéhistorie. CEPOS. 2015, 10 s. Publication: Communication › Internet Publication

Verdenskrigen og det moderne skvat. IN: Replique, Vol. 4, 18.08.2014, s. 79-83. Publication: Communication › Book review

Fyrtårnet og det forliste parti. IN: Replique, 15.08.2013, s. 67-70. Publication: Communication › Book review

Waugh og folkets krig. IN: Replique, Nr. 3, 15.05.2013, s. 49-52. Publication: Communication › Journal Article

Tusind år, der blev væk : Kaj Munks kulturkritik. IN: Replique, 15.11.2011, s. 47-54. Publication: Communication › Book review

Den amoralske liberalisme. IN: Replique, 2011, s. 25-30. Publication: Communication › Book review

Konservatismen og den højreradikale terror. IN: Critique : årsskrift for borgerlig idedebat og kulturkamp, 15.09.2011, s. 23-41. Publication: Communication › Journal Article

Selected shorter communication

Et evangelisk højre under forvandling IN: Kristeligt Dagblad 15.07.2016 Publication: Communication › Kronik

USAs konservative står i et dilemma IN: Berlingske Tidende 27.05.2016 Publication: Communication › Kronik

Konservativ tænkning – Dengang og idag I : Kristeligt Dagblad 20.02.2016 Publication: Communication › Kronik

Mennesket som samfundsvæsen. IN: ATLAS, 05.2015, s. 58. Publication: Communication › Book review

Kultur, fornuft og kristendom som konservative problemer. IN: Replique, 06.2015. Publication: Communication › Journal Article

Thatcherismen 1975-?. IN: Baggrund, http://www.baggrund.com Publication: Communication › Net-Publication

Tiden rinder ud for Barfoed. IN: Berlingske Tidende, 19.08.2013, s. 23. Publication: Communication › Kronik

Partiet i midten. IN: Berlingske Tidende, 19.08.2012, s. 23. Publication: Communication › Kronik

Konservatisme uden Gud. Berlingske Tidende, 30.05.2011, s. 25. Publication: Communication › Kronik

Dansk konservatisme og Tidehverv. IN: Kristeligt Dagblad, 05.02.2010. Publication: Communication › Kronik 

Skov, Christian Egander.
A true People’s Party?—The rise and fall of one nation conservatism in Denmark in the 1940s

Scientific, academic and artistic work

Journal publications