Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Rian, Dagfinn. (2005) Jødisk lokalhistorie i Norge. Nordisk judaistik. vol. 25 (1/2004).
 • Rian, Dagfinn. (2002) Jødisk liv i Norge 1976�1991, belyst ved Jødisk Menighetsblad. Nordisk judaistik. vol. 23 (1).
 • Rian, Dagfinn. (1997) Religiøs fundamentalisme i kampen om Det hellige land : Gush emunim og Hamas. Prismet. vol. 48 (3/4).

Books

 • Rian, Dagfinn. (2010) Gammeltestamentlige apokryfer. 2010. ISBN 9788252574975.
 • Amadou, Christine; Opprann, Ken; Vogt, Kari; Havnevik, Hanna; Rian, Dagfinn; Jacobsen, Knut A.. (2009) TRO. Mennesker i møte med sin gud. 2009. ISBN 9788281690509.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel : festskrift til Olav Hognestad. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1598-8.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel. Festskrift til Olav Hognestad. 2000. ISBN 82-519-1598-8.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel. Festskrift til Olav Hognestad, Relieff 42. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel. Festskrift til professor Olav Hognestad. Tapir Akademisk Forlag. 2000. ISBN 82-519-1598-8. Relieff.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel. Festskrift til professor Olav Hognestad. Relieff 42. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel. Festskrift til professor Olav Hognestad. Relieff nr. 42. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Kropp og sjel: Festskrift til Olav Hognestad. 2000.
 • Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar; Hognestad, Olav. (2000) Kropp og Sjel. Festskrift til Olav Hognestad. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Rian, Dagfinn; Winsnes, Ole Gunnar. (2000) Relieff 42. Kropp og sjel. Festskrift til professor Olav Hognestad. Tapir Akademisk Forlag. 2000.
 • Rian, Dagfinn. (1999) Verdensreligioner i undervisningen. Universitetsforlaget. 1999. ISBN 82-00-12922-5.
 • Eidhamar, Levi Geir; Rian, Dagfinn. (1999) Jødedommen og islam. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 1999. ISBN 82-7634-164-0.
 • Rian, Dagfinn. (1998) Kristendomsfag og religionsforskning i Trondheim. 1998. ISBN 82-7546-001-8.
 • Rian, Dagfinn. (1998) Religion i en verden i endring. Tapir Akademisk Forlag. 1998. ISBN 82-519-1332-2.
 • Rian, Dagfinn. (1998) Religion i en verden i endring. Tapir Akademisk Forlag. 1998. ISBN 82-519-1332-2.
 • Rian, Dagfinn. (1998) Religion i en verden i endring. Tapir Akademisk Forlag. 1998. ISBN 82-519-1332-2.