Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

  • Becker, Denis. (2017) Giret egenkapitalavkastningskrav for kontantstrømmer med begrenset levetid og gitt gjeldsfinansiering. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Becker, Denis; Berg, Terje. (2017) Kostnadsfordeling under usikkerhet og risiko eksemplifisert med aktivitetsbasert kalkulasjon. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Gonzalez, Andres J.; Helvik, Bjarne Emil; Tiwari, Prakriti; Becker, Denis; Wittner, Otto J.. (2015) GEARSHIFT: Guaranteeing availability requirements in SLAs using hybrid fault tolerance. 2015 IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM).
  • Gaivoronski, Alexei A.; Becker, Mike Denis. (2011) Differentiated Service Pricing on Social Networks Using Stochastic Optimization. Proceedings — 2011 IEEE International Conference on Services Computing • SCC2011.

Report/dissertation

  • Solberg, Harry Arne; Becker, Denis; Denstadli, Jon Martin; Heldal, Frode; Knardal, Per Ståle; Thøring, Thor Atle. (2018) Sykkel-VM 2017. Fra folkefest til økonomisk bakrus. 2018. ISBN 978-82-93719-00-7.