Background and activities

Professor (MD/PhD) and specialist in general practice and psychiatry. Clinical physician chronic pain, chronic fatigue and complex symptom disorders.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Fors, Egil Andreas. (2012) Hva er smerte. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 9788215018089.

Part of book/report

 • Fors, Egil Andreas; Stiles, Tore C; Borchgrevink, Petter Chr.. (2012) Somatoform disorders. Encyclopedia of Human Behavior.
 • Bradley, DG; Cohen, MM; Fors, Egil Andreas. (2003) A Biosychosocial Approach to Fibromyalgia and Chronic Fatigue Syndrome. Dostrovsky, Carr & Koltzenburg, IASP Press.

Report/dissertation

 • Juvet, Lene Kristine; Elvsaas, Ida-Kristin Ø; Leivseth, Gunnar; Anker, Gun; Bertheussen, Gro Falkener; Falkmer, Ursula; Fors, Egil Andreas; Lundgren, Steinar; Oldervoll, Line Merethe; Thune, Inger. (2009) Rehabilitation of breast cancer patients. 2009. ISBN 978-82-8121-253-4. Rapport fra Kunnskapssenteret (02-2009).
 • Fors, Egil Andreas. (2002) Non-malignant pain in relation to psychological and environmental factors. Experimental and clinical studies of pain with focus on fibromyalgia. Tapir Akademisk Forlag. 2002.

Others

 • NRK, P2; Fors, Egil Andreas. (2015) Tåler vi mindre smerte enn før?. NRK Tyholt, Trondheim [Radio]. 2015-03-05.
 • Fors, Egil Andreas. (2014) Fibromyalgia: New perspectives. Norwegian Fibromyalgia Association annual meeting . Norwegian Fibromyalgia Association; Asker. 2014-03-15 - 2014-03-15.
 • Fors, Egil Andreas. (2014) "Hva ER smerte"?. NRK1 (Tyholt, Trondheim) [Radio]. 2014-11-24.
 • Fors, Egil Andreas. (2014) Hva er smerte? Et TED foredrag. Oslo Bokfestival . Norsk faglitterær forfatterforening; Spikersuppa, Oslo (utendørsarrangement). 2014-09-13 - 2014-09-13.
 • Fors, Egil. (2013) Hva er Smerte?. Norsk sakprosafestival . Norsk Faglitterær forfatterforening; Oslo. 2013-10-19 - 2013-10-19.
 • Fors, Egil. (2013) Hva er smerte? En allmennmedisinsk vinkling. Nidaroskongressen 2013 . Nidaroskongressen 2013; Trondheim. 2013-10-22 - 2013-10-22.
 • Fors, Egil. (2013) Hvordan hindre at personer som er i ferd med å utvikle sammensatte symptomlidelser skal utvikle kronisk sykdom?. NSHs KONFERANSE OM REHABILITERING . Norsk sykehus- og helsetjenesteforening; Oslo. 2013-05-28 - 2013-05-28.
 • Fors, Egil. (2013) Utreding og behandling av kronisk utmattelsessyndrom cfs/me. Klinisk emnekurs for allmennleger . Nasjonalt Kompetansesenter for Sammensatte lidelser; Hysnes, Rissa, Sør-Trøndelag. 2013-04-03 - 2013-04-04.
 • Fors, Egil. (2013) hva er smerte, og hvor ender den?. Verdens Gang (VG) [Avis]. 2013-11-02.
 • Fors, Egil A. (2013) Kognitiv terapi ved smerter. Seminar/workshop 2 dager om kognitiv terapi ved smerter . Norsk Forening for Kognitiv Terapi; Molde. 2013-06-20 - 2013-06-21.
 • Fors, Egil A. (2013) Stress og utbrenthet: Et viktig helseproblem?. Seminar for tannleger . Norsk Tannlegeforening; Trondheim. 2013-03-21 - 2013-03-21.
 • Fors, Egil Andreas. (2013) Kultur for smerte. Dagens Næringsliv [Avis]. 2013-07-06.
 • Mundal, Ingunn; Gråwe, Rolf W.; Bjørngaard, Johan Håkon; Fors, Egil A. (2013) PREDICTORS OF PERSISTENT CHRONIC WIDESPREAD PAIN IN THE GENERAL POPULATION:AN 11 YEARS PROSPECTIVE EPIDEMIOLOGIC STUDY USING DATA FROM THE HUNT2 AND HUNT3. 71st Annual Scientific Meeting IMPACT AND INNOVATION . American Psychosomatic Society; Miami. 2013-03-13 - 2013-03-16.
 • Mundal, Ingunn; Gråwe, Rolf W.; Bjørngaard, Johan Håkon; Linaker, Olav Morten; Fors, Egil A. (2013) Prevalence and risk factors of Chronic Widespread Pain (CWP): An 11 year prospective study of 28,000 persons without initial CWP: The HUNT study. EPIC European Pain Conference . International Association ofr the Study of Pain; Florence. 2013-10-09 - 2013-10-12.
 • Eide, Hilde; Brembo, Espen; Nes, Andréa Aparecida Goncalves; Kristjansdottir, Olöf Birna; Finset, Arnstein; Fors, Egil Andreas; van Dulmen, Sandra. (2012) Stimulating Valued Actions through Web-based Situational Feedback - Investigating the Therapeutic Process. International Conference for Communication in Healthcare 2012 . European Assocoation for Communication in Helath Care (EACH); St. Andrews. 2012-09-04 - 2012-09-07.
 • Fors, Egil Andreas. (2012) Cognitive behavioural therapy for chronic fatigue syndrome. NKSL Stipendiatseminar 2012 . NKSL; Kvilhaugen, Trondheim. 2012-02-29 - 2012-03-01.
 • Fors, Egil Andreas. (2012) ”Å leve med kroniske smerter”. Lever du med kroniske smerter? Invitasjon til kommunalt lærings- og mestringskurs ”Å leve med kroniske smerter” 05.09, 19.09 og 10.10.12, kl 17.00 - 20.00 alle dager . Trondheim kommune; Buen helse- og omsorgssenter, Melhus. 2012-09-05 - 2012-10-10.
 • Gismervik, Sigmund Østgård; Fors, Egil Andreas; Fimland, Marius Steiro. (2012) WorkACTive: Design of an ACT based inpatient intervention for return to work. World Conference X - Assosiacion for Contextual Behavioral Science . Assosiacion for Contextual Behavioral Science; Washington. 2012-07-21 - 2012-07-25.
 • Fors, Egil Andreas. (2011) Fysiologisk og psykofysiologisk sensitisering ved langvarig smerte. Regional Smertekonferanse for Nord-Norge . Regional Smertekonferanse for Nord-Norge; Tromsø. 2011-11-24 - 2011-11-24.
 • Fors, Egil Andreas. (2011) Hva er kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME?. Kursuka 2011 . NTNU; Trondheim. 2011-10-17 - 2011-10-17.
 • Fors, Egil Andreas. (2011) Impact of self administered relaxation and guided imgery techniques during final trimester and birth. Nidaroskongressen 2011 . Nidaroskogressen; Trondheim. 2011-10-20 - 2011-10-20.
 • Fors, Egil Andreas. (2011) Kognitiv atferdsterapi (CBT) mot smerte. Regional Smertekonferanse for Nord-Norge . Regional Smertekonferanse for Nord-Norge; Tromsø. 2011-11-24 - 2011-11-24.
 • Fors, Egil Andreas. (2011) Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. NKSL Jubileumskonferanse 2011 . NKSL; St Olavs Hospital, Trondheim. 2011-08-18 - 2011-08-19.
 • Fors, Egil Andreas. (2011) Musikkterapi ved ambulansetransport. Radio Norge [Radio]. 2011-04-14.
 • Kristjánsdóttir, Ólöf Birna; Fors, Egil Andreas; Finset, Arnstein; Eide, Erlend; Wigers, S. Hørven; van Dulmen, Sandra; Eide, Hilde. (2011) Do online diaries and written situational feedback based on Acceptance and Commitment Therapy stimulate living according to values? a randomized controlled trial. 41th EABCT Congress . European Association for Behavioral and Cognitive Therapy; 2011-08-31 - 2011-09-03.
 • Eide, Hilde; Kristjánsdóttir, Ólöf Birna; Eide, Erlend; Finset, Arnstein; Fors, Egil Andreas; Stensrud, Tonje Lauritzen; Wigers, Sigrid Hørven; van Dulmen, Sandra. (2010) Webbasert veiledning i smertemestring – en randomisert kontrollert studie. Rehabilitering – mellom livsverden og funksjon, Skandinavisk Rehabiliteringskonferanse . HiO og Nasjonalt nettverk for forskning om rehabilitering; Høgskolen i Oslo. 2010-11-11 - 2010-11-12.
 • Fors, Egil. (2010) Workshop i acceptance & committment therapy ACT. Klinisk emnekurs for leger og psykologer . Egil Fors; Trym Jacobsen (Psykisk helsevern, St Olavs Hsp); Trondheim. 2010-02-11 - 2010-02-12.
 • Fors, Egil Andreas. (2010) Kognitiv terapi ved CFS/ME. Nasjonal konferanse om CFS/ME, Tromsø . UiT & UNN; Tromsø. 2010-10-05 - 2010-10-05.
 • Fors, Egil Andreas. (2010) Kognitiv terapi ved smerter i allmennpraksis. Kursseminar, Stjørdal DPS . Norsk Forening Kognitiv Terapi; Stjørdal. 2010-01-29 - 2010-01-29.
 • Fors, Egil Andreas. (2010) Psykosomatikk i allmennpraksis. Kursseminar Den norske legeforening, Nidaros DPS . Nidaros DPS; Nidaros DPS. 2010-11-24 - 2010-11-24.
 • Fors, Egil Andreas. (2010) Smerter hos eldre. Kurs/workshop Dnlf Sør-Trøndelag . Geriatrisk avd St OLavs Hospital; St Olavs Hospital. 2010-08-19 - 2010-08-19.
 • Fors, Egil Andreas. (2010) Utredning og behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. Kurs/workshop Dnlf, Namsos . Namsos allmenlegeforening; Namsos. 2010-05-28 - 2010-05-28.
 • Fors, Egil Andreas. (2010) Vitenskapelig og alminnelig anerkjent behandling av kroniske ikke maligne smertetilstander. Trygdemedisinsk fagnettverk 2010 . NAV Akershus; Thon Hotel Vettre, Konglungveien 201, 1392 Vettre (Asker). 2010-11-17 - 2010-11-17.
 • Fors, Egil Andreas; Bakke, Øyvind. (2010) The contextual effects on chronic pain in a doctor-office versus in a home-setting. Washington DC 11th International Congress of Behavioural Medicine . ISBM; Washington DC. 2010-08-04 - 2010-08-07.
 • Fors, Egil Andreas; Hval, Bjørn. (2010) Samarbeid akuttsmerteteam og psykiatriske konsultasjon/liaison (CL) team i somatisk sykehus. Norsk Smerteforening . Norsk Smerteforening; Rikshosptalet, Oslo. 2010-01-15 - 2010-01-15.
 • Fors, Egil Andreas; Næss, Lars Erik; Linaker, Olav Morten. (2010) Chronic pain in acute psychiatric inpatients. NOSF Norsk Smerteforenings fagkonferanse . NOSF; Rikshospitalet, Oslo. 2010-01-15 - 2010-01-16.
 • Fors, Egil. (2009) Bruk av psykologiske metoder i behandling av pasienter med ulike somatiske lidelser. KURS/Seminar . Psykologisk institutt, SVT, NTNU; St Olavs Hospital, Trondheim. 2009-02-02 - 2009-02-02.
 • Fors, Egil Andreas. (2009) Tror du på ME, doktor?. Nidaroskongressen 2009 . Nidaroskongressen; Trondheim. 2009-09-23 - 2009-09-23.
 • Fors, Egil Andreas; Næss, Lars Erik; Linaker, Olav Morten. (2009) Chronic pain in acute psychiatric inpatients. EFIC, Lisboa: 6 th Congress of the European Federation of IASP Chapters . EFIC; Lisboa. 2009-09-09 - 2009-09-12.
 • Hval, Bjørn; Strøm, Vegard; Stolpnes, Monica; Maarud, Randi; Borchgrevink, Petter Chr.; Fors, Egil Andreas. (2009) A feasibility study of a multimodal management approach of inpatients with chronic non-malign pain with biopsychosocial comorbidity in somatic hospitals. EFIC, Lisboa: 6 th Congress of the European Federation of IASP Chapters . EFIC; Lisboa. 2009-09-09 - 2009-09-12.
 • Kristjánsdóttir, Ólöf Birna; Fors, Egil A; Finset, Arnstein; Wigers, Sigrid H.; van Dulmen, Sandra; Eide, Erlend; Eide, Hilde. (2009) Verdibasert veiledning i smertemestring. Nasjonal konferanse for forskere innen pasient- og pårørendeopplæring . Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring; Oslo. 2009-09-24.
 • Ressem, Synnøve; Fors, Egil Andreas. (2009) Smertegåten. Gemini, NTNU, Trondheim [Avis]. 2009-06-01.
 • Ressem, Synnøve; Kaasa, Stein; Skorpen, Frank; Petter, Borchgrevink; Fors, Egil; Håberg, Asta; Elvemo, Nicolas. (2009) Smertegåten. Gemini [Avis]. 2009-05-27.
 • Tangen, Tone; Fors, Egil; Reme, Silje Endresen; Eriksen, Hege Randi. (2008) CBT in low back pain: A teaching program for clinicians in physical medicine. The 10th International Congress of Behavioural Medicine . ISBM; Tokyo. 2008-08-27 - 2008-08-30.
 • Fors, Egil Andreas. (2008) Kognitiv atferdsterapi mot smerter for psykologer og psykiatere. Seminar, Ålesund . Norsk forening for kognitiv terapi; Ålesund. 2008-05-07 - 2008-05-08.
 • Fors, Egil Andreas. (2008) Smerter og sammensatte lidelser, prediksjon av smerte i en 14 års fibromyalgi-kohort. Forskerseminar . STAMI (Statens arbeidsmarkedsinstitutt); Trondheim. 2008-12-03 - 2008-12-03.
 • Fors, Egil Andreas. (2008) Smerter og smertelindirng hos barn med CFS/ME. Ung og utmattet konferansen, Oslo (Rikshospitalet/Plaza) . Rikshospitalet; Oslo. 2008-12-01 - 2008-12-02.
 • Nilsen, Lisbeth; Fors, Egil Andreas. (2008) Mestringsstrategi fremfor medisinopptrapping. Dagens Medisin [Avis]. 2008-06-05.
 • Chalder, Trudie; Fors, Egil Andreas. (2007) Treatment of Chronic Fatigue Syndrome. Forum for psykosomatikk/sammensatte lidelser . NKSL; NTNU, St Olavs Hospital, Trondheim. 2007-05-25 - 2007-05-25.
 • Fors, Egil Andreas. (2007) Avvenning av b-preparater med kognitiv atferdsterapi. Klinisk emnekurs i farmakologi for leger . DMF, NTNU; Scandic Hotell Solsiden, Trondheim. 2007-09-06 - 2007-09-06.
 • Fors, Egil Andreas. (2007) Bruk av CD med avspenning og råd til pasienter med langvarige smerter. Vitenskapelig foredrag, Norsk Smerteforening, Oslo . Norsk Smerteforening; Oslo, Rikshospitalet. 2007-01-11 - 2007-01-12.
 • Fors, Egil Andreas. (2007) Ikke-medikamentell behandling av kronisk smerte i allmennpraksis. Mental og fysisk opptrening. Kognitivt rettet terapi. Niaroskongressen 2007 . NK 2007; Trondheim. 2007-10-25 - 2007-10-26.
 • Fors, Egil Andreas. (2007) Kognitiv atferdsteapi (CBT) i behandling av kroniske ryggsmerter. Fjernundervisning i fysikalsk medisin og rehabilitering, telefonkonferanse . Norsk Forening for Fysikalsk medisin og Rehabilitering, NFFR; Tromsø. 2007-10-09 - 2007-10-09.
 • Fors, Egil Andreas. (2007) Symptomer, syndromer, sykdommer. Skal vi heller kalle det sammensatte lidelser? Nosologiske betraktninger. Eksempler fra fibromyalgi kronisk utmattelsessyndrom og noen «nye og gamle epidemier». Nidaroskongressen 2007, emnekurs i psykosomatikk . NK 2007; Trondheim. 2007-10-25 - 2007-10-26.
 • Fors, Egil Andreas. (2007) Utredning og avklaring av psykosomatisk lidelse i allmenpraksis. Hva gjøres på kontoret, og når henvise videre?. Nidaroskongressen 2007, emnekurs i psykosomatikk . NK 2007; Trondheim. 2007-10-25 - 2007-10-26.
 • Nesheim, Gerhard; Fors, Egil Andreas. (2007) Psykosomatiske symptomer og psykosomatisk medisin. Lündbäck, Norge. 2007.
 • Bøe, Hans Jacob; Skurtveit, Svetlana; Nilsen, Halvard Knut; Fors, Egil Andreas; Borchgrevink, Petter Chr.. (2006) Almost all chronic non-malignant pain patients on long-term opioids are using short-acting medication. Pain in Europe V 5th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC) . The European Federation of IASP Chapters (EFIC); Istanbul. 2006-09-13 - 2006-09-16.
 • Fors, Egil Andreas. (2006) A LONG TERM FOLLOW UP OF PAIN, DEPRESSION AND ANXIETY SYMPTOMS AMONG FIBROMYALGIA PATIENTS. Vitenskapelig foredrag . Norsk Psykiatrisk Forening. Psykiatriveka; Trondheim. 2006-09-03 - 2006-09-07.
 • Fors, Egil Andreas. (2006) CBT og smerter. Vitenskapelig foredrag . Norsk forening for kognitiv terapi; Drammen. 2006-02-01 - 2006-02-02.
 • Fors, Egil Andreas. (2006) Smerter er viktig!. ABC Nyheter. Startsiden "Neste Klikk" [Internett]. 2006-05-11.
 • Fors, Egil Andreas. (2006) Utredning & behandling av rygg-,nakke- og sammensatte smertelidelser. Vitenskapelig foedrag . Nasjonalt Kompetansesenter for Smerter/Sammensatte lidelsee; Trondheim. 2006-03-28 - 2006-03-28.
 • Gøtestam, K Gunnar; Fors, Egil Andreas. (2006) Behandling av kroniska smärtor utifrån en psykologisk synvinkel - betydelsen av uppmärksamhet och empati. Regional forsknings- og utviklingskonferanse: "Forskning - undring satt i system" ; Stjørdal. 2006-04-25 - 2006-04-25.
 • Gøtestam, K Gunnar; Fors, Egil Andreas. (2006) Psykosomatikk & atferdsmedisin. Forelesning . HiST; Trondheim. 2006-04-06 - 2006-04-06.
 • Fors, Egil Andreas. (2005) Aktiv smertelindring. Revidert utgave. PAN Lydstudio. 2005.
 • Fors, Egil Andreas. (2005) Discus protese kirurgi vs Ryggrehabilitering/Kognitiv Atferdsterapi og Smerte. Multisenter Studie/Prosjekt . Rikshospitalet (Jens I Brox); Oslo. 2005-12-08.
 • Fors, Egil Andreas. (2005) Kroniske smertetilstander. Strategier for medikamentell behandling av kroniske smerter i allmennpraksis. Rasjonell Legemiddelbruk . RELIS; Rica Hell Hotel, Stjørdal. 2005-11-07.
 • Fors, Egil Andreas. (2005) Kvinnehelse og psykosomatikk. Kvinner og smerter i muskel- og skjelettsystemet. Dr.gradskurs/PhD-seminar i Helsevitenskap: Kvinnehelse . NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag; 2005-05-27.
 • Fors, Egil Andreas. (2005) Psykosomatikk i DPS-ene. Forum for Psykosomatikk & Sammensatte Lidelser ; Tiller DPS, Trondheim. 2005-10-14.
 • Gøtestam, K Gunnar; Fors, Egil Andreas. (2005) Behandling av kroniska smärtor utifrån en psykologisk synsvinkel - betydelsen av uppmärksamhet och empati. Riksstämman ; Stockholm. 2005-12-01.
 • Nilsen, H; Stiles, Tore C; Landro, NI; Fors, Egil Andreas; Kaasa, S; Borchgrevink, PC. (2005) Cognitive Therapy Focusing on both Pain Control and Withdrawal Problems in Weaning Chronic Pain Patients from Short-Acting Opioids. 11th World Congress of Pain . International Association for the Study of Pain (IASP); Sydney. 2005-08-22 - 2005-08-25.
 • Fors, Egil Andreas; Landmark, Tormod; Borchgrevink, Petter Chr.; Holen, Are; Gøtestam, K Gunnar. (2005) The impact of psychological factors on disability compensations in fibromyalgia. World Congress on Pain . IASP, Internat Associ Study of Pain; Sydney. 2005-08-22 - 2005-08-25.
 • Landmark, Tormod; Fors, Egil Andreas; Stiles, Tore C; Holen, Are; Borchgrevink, Petter Chr.. (2005) Psychological defence mechanisms in relation to fibromyalgia with and without concurrent lifetime depressive disorder. 11th World Congress on Pain . IASP; Sydney. 2005-08-21 - 2005-08-26.
 • Fors, Egil Andreas. (2004) Gi blaffen i smertene!. Dagsavisen [Avis]. 2004-01-22.
 • Dåstøl, Pål; Furan, L; Fors, Egil Andreas; Nysæter, Tor Erik. (2003) Preliminary study of back to work cognitive pain rehabilitation program in the pain clinic. Pain in Europe: Congress of EFIC - The European Federation of the International Associations for the Study of Pain Chapters ; Prague. 2003-09-02 - 2003-09-06.
 • Fors, Egil Andreas. (2003) Aktiv Smertelindring. PAN Lydstudio. 2003.
 • Fors, Egil Andreas. (2003) Nevropatiske smertetilstander. Nidaroskongressen . [Mangler data]; Trondheim. 2003-10-15.
 • Fors, Egil Andreas. (2003) Positiv "selvprat" er god medisin. TV2 God morgen Norge [TV]. 2003-02-27.
 • Fors, Egil Andreas. (2003) Somatoforme lidelser. Nidaroskongressen . [Mangler data]; Trondheim. 2003-10-15.
 • Fors, Egil Andreas; Hansen, Bjarne. (2003) Personality Patterns in Fibromyalgia vs Localized Muscular Pain. Europeiske Smertekongress, IASP . [Mangler data]; Praha. 2003-09-06.
 • Fors, Egil. (2003) Selvhypnose gir smertelindring. Bedre Helse [Avis]. 2003-06-04.
 • Fors, Egil Andreas. (2003) Europe against pain. Ikke-medikamentell smertelindring. Seminar for allmennleger, spesialister og annet helsepersonell . Europe Against Pain (prof. Harald Breivik, Rikshospitalet); Trondheim. 2003-10-15.
 • Fors, Egil Andreas. (2003) Positiv "selvprat" er god medisin. [P4 Radio Nyheter] . P4 Radio; trondheim. 2003-02-20.
 • Fors, Egil Andreas. (2003) Smerter hos ungdom. NRK P3 [Radio]. 2003-02-20.
 • Fors, Egil Andreas. (2002) Fibromyalgia and chronic fatigue syndrome: a biopsychosocial approach. International Association for the Study of Pain (IASP) . International Association for the Study of Pain (IASP); San Diego. 2002-08-20 - 2002-08-20.
 • Gøtestam, K Gunnar; Fors, Egil Andreas; Sexton, Hal. (2001) Psykoterapi og farmakoterapi ved fibromyalgi. En kontrollert studie. Norsk Forum for Nevropsykiatri . [Mangler data]; Oslo. 2001-10-18.
 • Fors, Egil Andreas. (2000) Guided and attentional imageries vs. amitriptyline and control on daily fibromyalgic pain, a time-series study. International Society of Behavioural Medicine (ISBM) . International Society of Behavioural Medicine (ISBM); Brisbane. 2000-11-15 - 2000-11-15.
 • Fors, Egil Andreas. (1994) The accuracy of memory for pain. Association for Advancement of Behaviour Therapy . AABT; San Diego. 1994-08-29.