Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

  • Eide, Kristin. (2014) Om endringer i relasjon mellom lærere og foreldre. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.