Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

  • Eide, Kristin. (2014) Om endringer i relasjon mellom lærere og foreldre. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.

Report/dissertation

  • Eide, Kristin. (2021) Kultur i endring. Erfarne læreres beskrivelser av endrede maktforhold i skolen. 2021. ISBN 978-82-471-9810-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (2021).