Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.
 • Irgens, Eirik J.. (2016) Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788245016086.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Dynamiske og lærende organisasjoner : ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 9788245008227.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Pluralism in management : organizational theory, management education, and Ernst Cassirer. Routledge. 2011. ISBN 978-0-415-88617-8.
 • Irgens, Eirik J.; Wennes, Grete. (2011) Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.). Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-0958-3.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2010) Kompetent skoleledelse. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2486-3.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2009) Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2319-4.
 • Irgens, Eirik J.. (2007) Profesjon og organisasjon: å arbeide som profesjonsutdannet. Fagbokforlaget. 2007. ISBN 8245005282.

Part of book/report

 • Dahl, Thomas; Postholm, May Britt; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Skolebasert kompetanseutvikling - veien til skoleutvikling og utvikling av undervisningspraksis?. Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger.
 • Irgens, Eirik J.. (2017) Partssamarbeid om skoleutvikling. Ledelse og tillitsvalgte sammen om profesjonsutvikling i barnehage og skole.
 • Wennes, Grete; Irgens, Eirik Johannes. (2015) Læring om ledelse. En introduksjon til ledelse og ledelsesforskning. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Østern, Tone Pernille; Irgens, Eirik Johannes. (2015) En følelse av berøring. Ledelse for læring i estetisk perspektiv. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..
 • Ertsås, Turid Irgens; Irgens, Eirik Johannes. (2014) Fra individuell erfaring til felles kunnskap: Når kompetanseutvikling er et virkemiddel for å skape bedre skoler. Ledelse og læring i skolen.
 • Irgens, Eirik Johannes. (2014) Skolen som lærende organisasjon. Profesjonsrettet pedagogikk 8-13.
 • Irgens, Eirik Johannes. (2013) Utvikling av ledelsesformer i skolen. Klasseledelse - for elevenes læring.
 • Ertsås, Turid; Irgens, Eirik J.. (2012) Teoriens betydning for profesjonell yrkesutøvelse. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Profesjonalitet, samarbeid og læring. Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) De beste blant oss. Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.).
 • Irgens, Eirik J.; Wennes, Grete. (2011) Kunnskapsarbeid : om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner. Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.).
 • Irgens, Eirik Johannes. (2011) Profesjonsutvikling gjennom samarbeid. Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse: Et fellesprosjekt fra KS og Utdanningsforbundet.
 • Nygaard, Claus; Irgens, Eirik Johannes. (2011) Artful making in vocational postgraduate programme. Postgraduate education - form and function.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2010) Kompetent skoleledelse. Kompetent skoleledelse.
 • Irgens, Eirik J.. (2010) Rom for arbeid: lederen som konstruktør av den gode skole. Kompetent skoleledelse.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2009) Introduksjon: Skoleledere under press. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.
 • Andreassen, Roy Asle; Skaalvik, Einar M.; Irgens, Eirik J.. (2009) Introduksjon: Skoleledere under press. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.
 • Irgens, Eirik Johannes. (2009) Skoleledelse i kunnskapssamfunnet. Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen.
 • Irgens, Eirik J.; Ertsås, Turid Irgens. (2008) Higher Education as Competence Program Providers in a Nationwide School Reform. Understanding learning-centred higher education.

Report/dissertation

 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren. 2017.
 • Postholm, May Britt; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti; Irgens, Eirik J.; Dahl, Thomas. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet i piloten 2012/2013. 2013.

Others

 • Irgens, Eirik J.. (2018) NTNUs Ledelsespodcast: - "To-øyd ledelse". NTNUs Ledelsespodcast [Internett]. 2018-01-15.
 • Digernes, Torbjørn; Irgens, Eirik J.; Rasmussen, Bente; Levin, Morten. (2012) Rir der støv og problemer møtes. Universitetsavisa [Internett]. 2012-01-23.
 • Ertsås, Turid; Irgens, Eirik J.. (2012) Professional Teachers: Theorizing for Better Practice. ECER 2012 . EERA, European Educational Research Association; Cadiz. 2012-09-18 - 2012-09-21.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Etablering av bærekraftige, robuste virksomheter med utgangspunkt i prosjekterfaringer. Prosjektledersamling, Ny GIV. Overgangsprosjektet, Oppfølgingsprosjektet og Gjennomføringsbarometeret . . Kunnskapsdepartementet; Oslo. 2012-06-14 - 2012-06-14.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Fra kurs og konferanse og tilbake jobb – utfordringer fra individuell til organisatorisk læring. Mulighetskonferansen 2012 . NAV; Trondheim. 2012-05-04 - 2012-05-04.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Sammen om en bedre skole. Om samarbeid, ledelse, tidsbruk og profesjonalitet. GNIST-KONFERANSEN 2012: Tema: Tidsbruk og skoleutvikling . Kunnskapsdepartementet; Oslo. 2012-11-20 - 2012-11-20.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) School Leadership – A Practice between Art and Science?. NFPF/ NERA Congress 2012 . NFPF/ NERA; Copenhagen. 2012-03-08 - 2012-03-11.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Skolebasert kompetanseutvikling – hvordan kan skoler – og ikke bare enkeltlærere - lære?. Fagkonferanse for universitets- og høgskolesektoren om vurdering for læring, klasseledelse/læringsmiljø og skolebasert kompetanseutvikling. . Utdanningsdirektoratet; Oslo. 2012-11-13 - 2012-11-13.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Utfordringer i å utvikle gode profesjonskulturer i skoler. Skoletinget 2012 . KS; Gardermoen. 2012-05-23 - 2012-05-24.
 • Irgens, Eirik J.. (2012) Åpningsforedrag: Ledelse og profesjonalitet. Konferanse om profesjonell ledelse i videregående skole . Forum for fylkesutdanningssjefer; Gardermoen. 2012-03-19 - 2012-03-20.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Den profesjonelle samtale. Penger til besvær 2011 . Arbeids- og velferdsdirektoratet; Oslo, Radisson Blu Plaza hotel. 2011-11-01 - 2011-11-01.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Kompetanse- og kunnskapsutvikling: Fra prosjekt til varig virksomhet. HUSK - Det nasjonale, femårige forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor «HUSK» 2006-2011 . Arbeids- og velferdsdirektoratet; Oslo,. 2011-10-17 - 2011-10-17.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Profesjonsutvikling gjennom samarbeid. Ledelse og tillitsvalgte sammen om den gode utdanningsledelse . KS og Utdanningsforbundet; Lærernes Hus, Oslo. 2011-02-09 - 2011-02-09.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Strategi omsatt til hverdagen. Inspirasjonsdag 2012 . NAV Akershus; Folketateret, Oslo. 2011-10-28 - 2011-10-28.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Utfordringer i å utvikle profesjonell kompetanse. Konferanse for Regional GNIST om kompetanse og kompetanseutvikling . Kunnskapsdepartementet, GNIST; Oslo, Utdanningsforbundets lokaler. 2011-09-28 - 2011-09-28.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Utvikling av den gode kunnskapsarbeider. Mulighetskonferansene NAV 2011 . NAV; Bergen, Trondheim og Oslo. 2011-05-20 - 2011-06-09.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Verdibasert ledelse i en travel tid. Temadag for ledere og lærere i skole og barnehage . Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag; Britannia hotell, Trondheim. 2011-03-10 - 2011-03-10.
 • Irgens, Eirik Johannes. (2011) Management Education: A Call for a New Dialogue. Academy of Management Meeting 2011 . Academy of Management; San Antonio, USA.. 2011-08-14 - 2011-08-16.
 • Irgens, Eirik J.; Ertsås, Turid Irgens. (2007) Collective and individualized learning in Norwegian schools: fusion or confusion?. OLKC 2007 ; Ivey School of Business, London, Ontario, Canada. 2007-06-14 - 2007-06-17.
 • Irgens, Eirik J.; Ertsås, Turid Irgens. (2006) Competence for development, or complicated development? Transforming schools into learning organizations through Governmental reforms. 22nd EGOS Colloquium ; Bergen. 2006-07-06 - 2006-07-08.