Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2018) Skole- og utdanningssektoren i utvikling. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245023671.
 • Dons, Carl Fredrik; Irgens, Eirik J.; Halvorsen, Kjell Atle. (2017) Når kunnskap fra rektorutdanningen møter skolen. 2017. ISBN 978-82-450-2187-5.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.
 • Irgens, Eirik J.. (2016) Skolen. Organisasjon og ledelse, kunnskap og læring. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 9788245016086.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Engvik, Gunnar; Fjørtoft, Henning; Irgens, Eirik Johannes; Sandvik, Lise Vikan; Wæge, Kjersti. (2013) En gavepakke til ungdomstrinnet? En undersøkelse av piloten for den nasjonale satsingen på skolebasert kompetanseutvikling. Akademika forlag. 2013. ISBN 9788232103096.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Dynamiske og lærende organisasjoner : ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 9788245008227.
 • Irgens, Eirik J.. (2011) Pluralism in management : organizational theory, management education, and Ernst Cassirer. Routledge. 2011. ISBN 978-0-415-88617-8.
 • Irgens, Eirik J.; Wennes, Grete. (2011) Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.). Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-0958-3.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2010) Kompetent skoleledelse. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2486-3.
 • Andreassen, Roy Asle; Irgens, Eirik J.; Skaalvik, Einar Melgren. (2009) Skoleledelse. Betingelser for læring og ledelse i skolen. Tapir Akademisk Forlag. 2009. ISBN 978-82-519-2319-4.
 • Irgens, Eirik J.. (2007) Profesjon og organisasjon: å arbeide som profesjonsutdannet. Fagbokforlaget. 2007. ISBN 8245005282.

Part of book/report

 • Irgens, Eirik J.. (2020) Foreword 3: Towards a Holistic Understanding of the Challenges We Face in Education. Re-centering the critical potential of Nordic school leadership research: Fundamental but often forgotten perspectives.