Background and activities

Senior Research Scientist SINTEF Energy Research - Energy Systems

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Part of book/report

 • Harby, Atle; Sauterleute, Julian; Korpås, Magnus; Killingtveit, Ånund; Solvang, Eivind; Nielsen, Torbjørn Kristian. (2013) Pumped Storage Hydropower. Transition to Renewable Energy Systems.
 • Istad, Maren Kristine; Solvang, Eivind; Nordgård, Dag Eirik; Bremdal, Bernt Arild; Foosnæs, Jan Andor. (2013) Scenarios describing smart grid technologies applied to electricity distribution systems. CIRED 2013 Electricity Distribution Systems for a Sustainable Future.
 • Estanqueiro, Ana; Årdal, Atle Rygg; O'Dwyer, Ciara; Flynn, Damian; Huertas-Hernando, Daniel; Lew, Debra; Gómez-Lázaro, Emilio; Carlini, Enrico Maria; Solvang, Eivind; Ela, Erik; Kiviluoma, Juha; Rodrigues, Luis; Amelin, Mikael. (2012) Contribution of Energy Storage for Large-scale Integration of Variable Generation. Proceedings 11th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants.

Report/dissertation

 • Istad, Maren Kristine; Foros, Jørn; Tveten, Erlend Grytli; Kolstad, Magne Lorentzen; Solvang, Eivind; Langeland, Camilla; Viberg, Elin; Hagner, Steven; Coullon, Jean-Louis. (2018) Statnett - Use case collection - SAMBA WP2 and WP3 report. 2018.
 • Killingtveit, Ånund; Solvang, Eivind; Alfredsen, Knut; Lia, Leif; Ruther, Nils; Harby, Atle; Jaehnert, Stefan; Walseth, Eve; Storli, Pål-Tore Selbo; Bråtveit, Kari; Vereide, Kaspar. (2017) Utfordringer og muligheter for norsk vannkraft ved integrasjon med vind- og solkraft i Europa. En oppsummering fra HydroPEAK-prosjektet. 2017. ISBN 978-82-426-3070-4. NINA temahefte (71).
 • Solvang, Eivind; Børresen, Bjarne; Welte, Thomas Michael. (2017) Sviktmodeller for kontrollanlegg i vann-kraftverk brukt i reinvesteringsanalyse. 2017. ISBN 978-82-436-1022-4. Publikasjon (Energi Norge) (404-2017).
 • Welte, Thomas Michael; Istad, Maren Kristine; Kolstad, Magne Lorentzen; Solvang, Eivind. (2017) Current status of condition monitoring in Norwegian and Swedish hydropower plants. 2017. ISBN 978-82-436-1023-1. Publikasjon (Energi Norge) (405-2017).
 • Istad, Maren Kristine; Solvang, Eivind; Verdal, Astrid. (2016) Statnett - Status and further work - Results from WP1 in the SAMBA-project. 2016.
 • Istad, Maren Kristine; Solvang, Eivind; Verdal, Astrid; Catrinu-Renström, Maria. (2016) Status and further work - results from WP1 in the SAMBA-project. 2016.
 • Solvang, Eivind; Charmasson, Julie; Sauterlaute, Julian; Harby, Atle; Killingtveit, Ånund; Egeland, Helene; Andersen, Oddgeir; Ruud, Øystein; Aas, Øystein. (2014) Norwegian hydropower for large scale electricity balancing needs. Pilot study of technical, environmental and social challenges. 2014. ISBN 978-82-594-3524-8.
 • Solvang, Eivind; Istad, Maren Kristine. (2013) Analysemiljø for vedlikehold og reinvesteringer innen vannkraft Forslag til implementering. 2013. ISBN 9788243206939. Publikasjon (Energi Norge) (365-2013).
 • Solvang, Eivind; Istad, Maren Kristine. (2013) Modell for teknisk-økonomisk analyse av vedikehold og reinvesteringer innen vannkraft. 2013. ISBN 9788243206915. Publikasjon (Energi Norge) (363-2013).
 • Catrinu-Renström, Maria D.; Solvang, Eivind. (2012) Scenarios for hydropower development in Norway to cover peaking and load balancing needs in Northern and Western Europe. 2012. ISBN 978-82-594-3493-7. SINTEF Energi. Rapport (TR A7145).
 • Solvang, Eivind; Harby, Atle; Killingtveit, Ånund. (2012) Increasing balance power capacity in Norwegian hydroelectric power stations. 2012. ISBN 9788259435194. SINTEF Energi. Rapport (TR A7195).
 • Solvang, Eivind; Harby, Atle; Killingtveit, Ånund. (2012) Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. 2012. ISBN 9788259434913. SINTEF Energi. Rapport (TR A7126).
 • Sæle, Hanne; Catrinu-Renström, Maria D.; Istad, Maren Kristine; Taxt, Henning; Nordgård, Dag Eirik; Solvang, Eivind. (2012) Scenarioer for fremtidens smarte distribusjonsnett. 2012. ISBN 9788259435361. SINTEF Energi. Rapport (TR A7270).
 • Solvang, Eivind; Harby, Atle; Killingtveit, Ånund. (2011) Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk Innledende studie av konkrete case i Sør-Norge. 2011. ISBN 978-82-594-3491-3.
 • Solvang, Eivind; Istad, Maren Kristine; Heggset, Jørn. (2011) Vedlikeholdsstyring innen vannkraft: Status og beste praksis. 2011. ISBN 978-82-432-0673-1. Publikasjon (Energi Norge) (344-2012).