Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena; Raanes, Eli. (2018) Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse. Gyldendal Akademisk. 2018. ISBN 978-82-05-49528-9.

Part of book/report

 • Raanes, Eli; Ostad, Johanne. (2021) Historien om Ragnhild Kåta - hva kildene forteller. Språk i arkivet. Historier om hvordan språk reflekterer samfunnet.
 • Raanes, Eli. (2020) Use of Haptic Signals in Interaction with deaf-blind persons. The Second International Symposium on Signed Language Interpretation and Translation Research.
 • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli; Nyhus, Marianne Pilskog. (2018) Tolking med bruk av tegn som støtte for munnavlesning - TSS. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.
 • Bull, Tove; Karlsen, Espen; Raanes, Eli; Theil, Rolf. (2018) Andre språk i Noreg. Norsk språkhistorie II : praksis.
 • Raanes, Eli. (2018) Beskrivelse - en del av tolking for døvblinde. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.
 • Raanes, Eli; Haualand, Hilde; Nilsson, Anna-Lena. (2018) Tolker og tolking - en introduksjon. Tolking - språkarbeid og profesjonsutøvelse.
 • Raanes, Eli. (2012) Språkanalyse ut fra et videomateriale. Å analysere mellommenneskelige møter innen en sosialkonstruksjonistisk ramme. Human empiri. Fenomenologisk og sosiokulturelt basert forsking på samhandling. Til 70-årsdagen for Gustav Erik G. Karlsaune.
 • Erlenkamp, Sonja; Berge, Sigrid Slettebakk; Grande, Trine; Mjøen, Odd Morten; Raanes, Eli; Amundsen, Guri. (2011) Becoming the ears, eyes, voice and hands of someone else : : educating generalist interpreters in a three-year programme. Signed language interpreting.
 • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2009) Kunnskapsoppbygging gjennom bruk av video og dialoggrupper i forskning på praksis. FoU i praksis 2008. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
 • Berge, Sigrid Slettebakk; Raanes, Eli. (2008) Sentrale strukturer i TSS-tolking. En analyse av tolking med TSS/tegn som støtte med eksempler fra et klasserom. Rapport fra konferansen : TSS: Tolking med tegn-som-støtte : 1. april 2008.

Report/dissertation

 • Raanes, Eli. (2006) Å gripe inntrykk og uttrykk : interaksjon og meningsdanning i døvblindes samtaler. En studie av et utvalg dialoger på taktilt norsk tegnspråk. 2006. ISBN 8247180502.

Others

 • Raanes, Eli; Bjerkli, Georg. (2019) Å kommunisere med hender og kropp – en introduksjon til norsk tegnspråk.