Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

  • Moen, Elin. (2007) "Da slipp du å sitt der å vær dum". En fenomenologisk studie av gutters opplevelse knyttet til bruk av læringsstrategier. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82519-2219-7. Skriftserien klasseromsforskning (17).

Part of book/report