Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

  • Morud, Elin Bø; Engvik, Gunnar. (2019) Skolebasert videreutdanning for praksislærere Utvikling i praksisveiledningen og i skolehverdagen gjennom bruk av «Lesson Study»? En case fra praksislærerutdanningen ved én av NTNUs universitetsskoler. Paideia.