Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2017

  • Farstad Djupedal, Elise. (2017) Ikke forvent utdanningsrevolusjon med heldagsskolen. sosiologen.no.
  • Farstad Djupedal, Elise. (2017) MyBlackboard: Hvordan bygge et emne i Blackboard?. NTNU Læringsstøttesenteret. 2017.
  • Farstad Djupedal, Elise. (2017) MyBlackboard: Hvordan bygge inn (embedde) tredjepartsprogrammer i Blackboard?. NTNU Læringsstøttesenteret. 2017.
  • Farstad Djupedal, Elise. (2017) Skolen som produsent av frafall. Vett.

2016

  • Farstad Djupedal, Elise; Korshavn, Runa Næss. (2016) Medisinering av mangfold i kunnskapsskolen. ADHD og det disiplinerte samfunn.

2015

2014

  • Djupedal, Elise; Korshavn, Runa Næss. (2014) Når alle skal utdannes til et kunnskapssamfunn: En institusjonell etnografi av yrkesfagelevers erfaringer fra videregående opplæring. 2014.