Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2019

2018

2017

2016

  • Farstad Djupedal, Elise; Korshavn, Runa Næss. (2016) Medisinering av mangfold i kunnskapsskolen. ADHD og det disiplinerte samfunn.

2015

2014

  • Djupedal, Elise; Korshavn, Runa Næss. (2014) Når alle skal utdannes til et kunnskapssamfunn: En institusjonell etnografi av yrkesfagelevers erfaringer fra videregående opplæring. 2014.