Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

2020

 • Fossvoll, Ellen Kathrine; Järnerot, Anna; Skaalvik, Cecilie. (2020) Ways to Increase Student Learning Activity: A Development Project in Norwegian Teacher Education. Forum Arbeitslehre.

2019

 • Fossvoll, Ellen Kathrine. (2019) Learning Lab. Nettverk Fremtidens klasserom i lærerutdanningene . Universitetet i Agder (UiA); Kristiansand. 2019-06-13 - 2019-06-14.
 • Fossvoll, Ellen Kathrine; Järnerot, Anna. (2019) Ways to increase student learning activity. Seminar med TU Berlin . Institutt for lærerutdanning, NTNU; Trondheim. 2019-09-26 - 2019-09-27.
 • Fossvoll, Ellen Kathrine; Järnerot, Anna; Skaalvik, Cecilie. (2019) Utvikling av studentaktive læringsformer gjenom bruk av digitale verktøy. Læringsfestivalen . NTNU; Trondheim. 2019-05-06 - 2019-05-07.

2018

 • Fossvoll, Ellen Kathrine. (2018) Lese- og skrivevansker. Forelesning . Komptanse for kvalitet, videreutdanning lærere; 2018-01-30 - 2018-01-30.
 • Fossvoll, Ellen Kathrine. (2018) Presentasjon førstelektordag NAFOL. Presentasjon førstelektordag, NAFOL . NAFOL; Trondheim. 2018-09-05 - 2018-09-05.
 • Fossvoll, Ellen Kathrine; Järnerot, Anna; Skaalvik, Cecilie. (2018) "Future Digital Teacher Education". Erfaringskonferanse for kollegaer og studenter . Fossvoll, Järnerot & Skaalvik; Trondheim. 2018-04-26 - 2018-04-26.

2016

 • Fossvoll, Ellen Kathrine; Järnerot, Anna Jenny Margaret. (2016) Fokus på grunnleggende ferdigheter i lærerutdanningen. Den 14.nordiske lærerutdanningskonferansen . NTNU, fakultet for lærer- og tolkeutdanning; Trondheim. 2016-05-10 - 2016-05-13.
 • Fossvoll, Ellen Kathrine; Järnerot, Anna Jenny Margaret. (2016) What do Norwegian teacher students know about teaching literacy and reading and writing disabilities?. 5th All European Dyslexia Conference . Unimore; Modena. 2016-09-21 - 2016-09-24.
 • Fossvoll, Ellen Kathrine; Slettahjell, Ida Sofie; Thorshaug, Arve. (2016) En skole uten spesialpedagogikk og spesialpedagoger?. Utdanning.

2015

 • Fossvoll, Ellen Kathrine; Jarnerot, Anna. (2015) Grunnleggende ferdigheter i lærerutdanningen. Språkperspektiver i læringskontekster . NOLES og Nationalt Videncenter for Læsning; Schæffergården, København. 2015-03-23 - 2015-03-25.