Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Steffenak, Anne Kjersti Myhrene; Zabka, Jakub; Kozakova, Diana; Hanuliakova, lldik; Versteeg, Rob; Antal, Zsuzsanna; Magyar, Mariann; Hernandez, Maria; Dedieu, Laurent; Bakke, Inger Marie; Haug, Erik Hagaseth; Steinseth, Else Berit. (2020) Facilitation of Employability for Maternity and Parental Leavers in Europe a Scoping Review. 2020.
  • Dolva, Anne-Stine; Johansen, Astrid Smedsrud; Lindstad, Marte Ørud; Martinsen, Frank Rune; Steinseth, Else Berit; Wangensteen, Sigrid. (2016) Tverrprofesjonell samarbeidslæring – «Skulder ved Skulder». Et pilotprosjekt. 2016. HIL-Arbeidsnotat (212).
  • Steinseth, Else Berit; Børdahl, Bente. (2009) Fra kontaktsykepleier til hovedveileder: erfaringer med en ny veiledningsmodell / A new model of supervising Student nurses in the clinical studies. 2009. ISBN 9788276717501. Rapport (Høgskolen i Hedmark) (10).
  • Hov, Reidun; Foss, Jette Elsborg; Steinseth, Else Berit; Martinsen, Frank Rune; Berg, Kari Ellen; Lysberg, Karen Irene. (2005) Oppfølging av studenter i praktiske studier - en ny modell. 2005.
  • Steinseth, Else Berit. (2001) Fagplan for sykepleierutdanning ; spesiell del 2. studieenhet. 2001.
  • Steinseth, Else Berit. (2001) Fagplan for sykepleierutdanning ; spesiell del 3. studieenhet. 2001.