Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre. (2016) Pedagogikk eller mekanikk. Bedre Skole. vol. 107972 (4).
 • Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre; Sakshaug, Kjærsti Vekseth; Asp, Pål. (2014) Egge-modellen. Spesialpedagogikk. vol. 4500 (7).

Books

 • Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre. (2018) Marionetteskolen. Cappelen Damm Akademisk. 2018. ISBN 9788202569518.
 • Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2015) Spesialpedagogiske perspektiver. 2015. ISBN 978-82-93468-01-1.
 • Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre; Thorshaug, Arve. (2015) Lærerens underlige verden. 2015. ISBN 9788293468004.
 • Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2014) Å lete etter det skjulte i bokserien "Den profesjonelle lærer". 2014. ISBN 9788299856348.
 • Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar; Olsen, Ninni Rotmo. (2014) Spesialpedagogisk entré, -ulike innganger til spesialpedagogisk arbeid. 2014. ISBN 978-82-998563-8-6.
 • Steinsholt, Kjetil; Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2014) Profesjonell lærer -muligheter og begrensninger. Bok 2 i serien: Den profesjonelle lærer. 2014. ISBN 9788299856355.
 • Sundsdal, Einar; Øksnes, Maria; Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2014) Klasseledelsens blindflekker. -om uro, klasseledelse og ny-enkel pedagogikk. Bok 3 i serien "Den profesjonelle lærer". 2014. ISBN 978-82-998563-6-2.
 • Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre. (2012) Pedagogisk basiskunnskap (1.del av SAL-prosjektet - en 3-årig aksjonsforskningsstudie for å utvikle studentaktive arbeidsmodeller i lærerutdanningen). 2012. ISBN 978-82-998563-3-1.

Part of book/report

 • Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2018) Marionettepedagogikk: Opplæringslovens formål betinger frihet og en indrestyrt utvikling av skolekulturen. Marionetteskolen.
 • Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre. (2018) Innledning. Marionetteskolen.
 • Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre. (2018) Ytrestyrt eller indrestyrt pedagogisk praksis. Marionetteskolen.
 • Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2015) Å begripe sin egen rolle og identitet som lærer. Lærerens underlige verden.
 • Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2015) Å begripe sin egen rolle og identitet som speialpedagog. Spesialpedagogiske perspektiver.
 • Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2014) Essayet: Den profesjonelle lærer. Å lete etter det skjulte i bokserien "Den profesjonelle lærer".
 • Kanestrøm, Endre; Taraldsen, Eldar. (2014) SAL-Studentaktive Arbeidsmodeller i Lærerutdanningen. Spesialpedagogisk entré, -ulike innganger til spesialpedagogisk arbeid.
 • Taraldsen, Eldar; Kanestrøm, Endre. (2014) Ettertanker - en pedagogisk selfie. Klasseledelsens blindflekker. -om uro, klasseledelse og ny-enkel pedagogikk. Bok 3 i serien "Den profesjonelle lærer".

Report/dissertation