Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.
 • Pitsis, Tyrone S.; Simpson, Ace; Dehlin, Erlend. (2012) Handbook of Organizational and Managerial Innovation. Edward Elgar Publishing. 2012. ISBN 978-184980-257-4.
 • Busch, Tor; Vanebo, Jan Ole; Dehlin, Erlend. (2010) Organisasjon og organisering. Universitetsforlaget. 2010. ISBN 9788215016283.

Part of book/report

 • Dahl, Thomas; Postholm, May Britt; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Skolebasert kompetanseutvikling - veien til skoleutvikling og utvikling av undervisningspraksis?. Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger.
 • Dehlin, Erlend. (2017) Kritisk refleksjon som akademisk dyd eller praktisk verktøy for skoleledere?. Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi..
 • Dehlin, Erlend; Dahl, Thomas; Irgens, Eirik J.. (2017) De nasjonale sentrene - læring og samarbeid med UH. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Dehlin, Erlend; Hagerup, Pia Skog. (2017) Ledelse i kunst- kunst i ledelse: en artist talk med Wolfgang Plagge. Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen.
 • Dehlin, Erlend; Irgens, Eirik J.. (2017) Case C. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Dehlin, Erlend; Irgens, Eirik J.. (2017) Kunnskap som struktur i møte med kunnskap som praksis: Dilemma og spenninger i norsk skoleutvikling. Kunnskap for en bedre skole. Etter- og videreutdanning som strategi..
 • Heldal, Frode; Dehlin, Erlend. (2017) Drop your rules!. Sikkerhet og ledelse.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita. (2017) Forskningens design. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Forord. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Innledning. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Postholm, May Britt; Normann, Anita; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.. (2017) Lærerutdanning, nasjonale sentra og ungdomstrinn i utvikling. Læring og implikasjoner for rammer og organisering av framtidig utviklingsarbeid. Ungdomstrinn i utvikling. En mulighetenes gavepakke til skole- og utdanningssektoren.
 • Dehlin, Erlend. (2014) Beslutningens mytologi: myten om lederen som rasjonell beslutningstaker. Et praksisperspektiv på ledelse.
 • Dehlin, Erlend; Solbu, Elin Rognes. (2013) The Green Partnership Agreement, Trondheim. Public management in the twenty-first century : trends, ideas and practices.
 • Dehlin, Erlend. (2012) Fleshing out Everyday Innovation; Phronesis and the Either-or Distinction between Technical Rationality and Improvisation in Knowledge Work. Handbook of Organizational and Managerial Innovation.